Karetní výklad Doreen Virtue pro rok 2017

14.01.2017 20:18

 

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš ROČNÍ výklad pro rok 2017! Jsem tady ve své 
pracovně a ráda bych se s vámi pobavila o tom, co nás tento rok čeká, protože
to není monolog, ale diskuze, a také budeme pracovat s kartami, které
 vyložíme na každý měsíc tohoto roku. Doufám, že jste si našli čas na to, 
abyste se podívali zpětně na výklad pro rok 2016 ( http://
-rok.html ), protože i když děláme výklad předem, často nerozumíme tomu,
 co to znamená, dokud se to nestane a podíváme se na to zpětně. Víme
 určitě to, že pro mnohé z nás byl rok 2016 velmi těžký. Hodně to souviselo
 s politikou, ale samozřejmě se to odráželo i v osobních životech. Jak
 možná víte, každá karta, kterou jsem pro rok 2016 vytáhla, vypovídala
 o prezidentských volbách a jejich vlivu na nás - a když se podíváte, co 
všechno se stalo, opravdu to mnohé lidi rozdělilo na různé tábory a 
způsobilo to mezi námi mnoho rozporů. Pro rok 2017 se tedy modlíme
 za to, aby se toto rozdělení vyléčilo, a to nejen v Americe, ale všude ve
 světě.
Co se týká výkladu karet, byla jsem vedena k tomu, abych vytáhla
 jednu kartu ze sady Marie, královna andělů, pak budu tahat ze dvou 
stejných sad karet Archanděla Michaela pro průběh roku, a na konec 
roku jednu kartu z Láskyplných slov Ježíše.
 
Pojďme si promluvit o zprávách, které jsem pro tento rok dostala. 
Jak víte, jsem jasnozřivá už od dětství a mnohdy to pro mě bylo 
strašné, protože jsem tomu nerozuměla. Tehdy jsem neměla k
 dispozici žádné knihy, které by o tom pojednávaly, a tak až teď si
dávám zpětně dohromady, co jsem vlastně prožívala. Odjakživa 
jsem viděla anděly, byla jsem velmi osamělá, vysoce citlivá a také 
šikanovaná, protože jsem se lišila od ostatních. Andělé byli mými 
nejbližšími přáteli. Vždy jsem se vrátila do svého pokoje, kde mě 
andělé utěšovali a pomohli mi udržet si vědomí, že je v pořádku být 
jiná a že se mnou není nic špatně. Vídala jsem také zesnulé blízké svých
 přátel a známých, protože tyto duše byly přitahovány k člověku, který 
je schopen je vidět. Mě to děsilo, ale musela jsem se s tím vyrovnat. V 
noci, když mi bylo 6 let, ke mně jednou promluvil Duch a ukázal mi 
budoucnost - mé poslání, a když jsem pak šla v neděli s maminkou 
na mši, samovolně jsem vystoupila ze svého těla a pozorovala nás shora. 
A tehdy jsem jasně uslyšela mužský hlas - stejný, který mě později v 
roce 1995 varoval před napadením u auta - jak mi říká: "Toto je tvé 
poslání - oddělení mysli a těla." A pak jsem najednou byla zpátky ve 
svém těle, neměla sebemenší ponětí o tom, co se vlastně stalo, ale 
přesně takhle jsem prožila celý život. Snažila jsem se zapadnout, být
 "normální", mnoho let jsem dělala psychoterapeutku, ale naučila 
jsem se využívat svou jasnozřivost k pomoci svým klientům a hlavně
 jsem se vrátila ke své podstatě - sloužit Bohu tak, jak po mně chce, 
a za tento výklad se modlím již celé měsíce, protože některé vize, které 
jsem dostala o tomto roce, mě osobně vyděsily, a já nechci do tohoto
světa vnášet žádný strach. Modlila jsem se tedy za řešení, která můžeme
 podniknout. 
 
Jsem tady, abych vám řekla pravdu. Nebudu vám mazat med kolem
 pusy. Jsem super-pozitivní člověk, ale také jsem super-upřímná 
ohledně všeho, co pro vás jako poselství dostávám. Své studenty učím
 techniku zvanou BLAH (Be Loving And Helpful = Být milující a 
nápomocní), což znamená říkat lidem vše, co vidí, slyší, cítí a co je 
napadá, když jim dělají výklad. Úplně stejně to dnes udělám já pro vás. 
 
Pojďme tedy vytáhnout kartu ze sady Marie, královny andělů. 
kartou pro rok 2017 je PRAVDA. No, tady to máme. Už to trvá 
nějakou dobu, je to něco jako bitva mezi světlem a temnotou. Určitě 
jste si všimli například ve zprávách, že kdykoli se něco stane, dostáváte 
dvě až tři různé verze o tom, jak se to stalo. U nás v Americe toho byly 
krásným příkladem již zmíněné volby, kdy podle toho, co jste si konkrétně 
kde přečetli, jste získali určitý úhel pohledu. Hlavní otázkou tedy vždy bylo 
"Kde je vlastně pravda?" Neobešlo se to bez urážení a obviňování obou 
kandidátů a vy jste nevěděli, jak je to všechno doopravdy. 
Tato karta nás navrací ke skutečnosti, že Bůh je všudypřítomný, a to 
znamená, že je i uvnitř mě a uvnitř vás a všech ostatních. To také 
znamená, že máte schopnost poznat pravdu. Kdykoli se ptáte, zda je 
něco pravdivé či nikoli, obraťte se do svého nitra, zhluboka se nadechněte, 
a vnímejte, co vám říká vaše tělo - ten nejspolehlivější věštící nástroj, j
aký máte. Vaše tělo vám řekne, co je pravdivé a co ne. Budete to cítit.
 Můžete mít husí kůži nebo pocítit svalové napětí. Záleží však na tom, co
 s tím uděláte
Když jsem měla vize o tomto roce, neustále se mi vracelo: "americké 
tanky na americké půdě". Bylo to jako Marshallův plán, kdy se politici a 
ozbrojené síly shodli na tom, že lid se natolik vymknul kontrole, že je 
musejí sami kontrolovat. A to právě kvůli vzteku, který se v lidech 
probouzí na základě nepravdivých informací, mediální manipulace, také
 rasismu, rovněž kvůli životnímu prostředí. Vzniknou dvě strany a každá
 bude přesvědčená, že právě jejím směrem bychom se měli vydat. Kdykoli
 jsem si vykládala karty ohledně dalšího roku, dostávala jsem
 tu samou zprávu: VZÁJEMNĚ PROTICHŮDNÉ CÍLE. Budou dvě
 cesty, jakými se lidé budou chtít dopracovat k tomu, co si přejí
 - být milováni a v bezpečí. Andělé tedy chtějí, abych vám 
zdůraznila, že je zapotřebí MÍRUPLNÝ aktivismus - což znamená,
 že pokud vás něco rozčiluje, máte si zvolit míruplnou cestu, jak 
se projevit. Například máte učit druhé na základě láskyplného 
vzdělávání, namísto nesmyslného sdílení děsivých článků, které jen
 každého rozruší a nic se tím nevyřeší. Příspěvky založené na lásce 
mohou být například o bojkotování určitých korporací. Pokud určitá 
korporace jedná způsobem, s nímž nesouhlasíte, jednoduše jí nedávejte 
žádné peníze! To je zcela míruplné a přitom tím děláte rozdíl. 
Také je skvělé tvořit a podepisovat petice. Zkrátka se soustřeďte na 
to, aby vše, co pro daný problém děláte, směřovalo k jeho 
míruplnému řešení.
Velmi často můžete vídat na sociálních médiích, jak lidé sdílejí články o
 věcech, které jsou problematické, a už nenabízejí žádné řešení. My se tedy 
v tomto roce budeme chtít zaměřit na řešení. V tom vám může pomoci
 vlastní průzkum a vyhledávání informací, rozhovory s lidmi, kterým věříte 
a které obdivujete, stejně tak i modlitby vám mohou pomoci k zázračným
 řešením. 
V tomto roce bude pokračovat odhalování tajemství těch, kteří mají strach
 o svou moc a budou se tedy snažit umlčovat ty, kteří jejich tajemství 
odhalují, uvězňovat je, označovat je za lháře... a zase to bude o tom, že 
nikdo neví, kde je pravda. Tato karta je tedy zcela dokonalá! 
 
Nechci ve vás vyvolat špatné pocity ohledně tohoto roku. Bude opravdu jiný 
než ten předchozí. Hraje v tom podle mě roli i čínská astrologie. Nechci se 
tavět do role astrologa, ale prostě si těchto vlivů všímám. V roce 2017 
nás čeká mnoho ohromných nebeských událostí, kdy okolní
 planety a nebeská tělesa budou kroužit velmi blízko kolem Země
 a budou nás chránit. Vím, že celá naše galaxie, ani náš Vesmír, nechtějí,
 aby se nám cokoli stalo. Nejen proto, že nás milují, ale také proto, že 
okolo každé planety existuje určitý ekosystém, a je tedy i v jejich zájmu
 chránit naši nádhernou planetu. Dostává se nám tedy mnohé pomoci!
Rovněž mi bylo řečeno Ježíšem a archandělem Michaelem, 
že BUDEME TVOŘIT ZÁZRAKY, které naší Zemi pomohou. 
Přijde také mnoho Božích zásahů, zejména v našich 
nejtemnějších hodinách. Souvisí to také s tím, zda si VY 
dovolíte být těmi, skrze které se zázraky mohou uskutečňovat. 
V čínské astrologii byl rok 2016 rokem opice. A nebylo to tak? 
Jako šílené opice, které se v cirkusu houpají a skáčou z lana na lano?
 Byl opravdu šílený. Nyní vstupujeme do roku kohouta, což v čínské 
astrologii znamená především to, že vůdci - hlavně mužští, obdobně
 jako kohouti - si budou neústupně vykračovat a zastrašovat, a může 
to znamenat i konflikty mezi národy. Znáte to: já toho mám víc než ty; já 
jsem vůdce - ne, já jsem vůdce! a ve světě máme několik takových vůdců,
 kteří hladoví po moci. Mohou tedy být docela nebezpeční. My, protože
 se potřebujeme zaměřit na řešení, kterým může být samozřejmě v první 
řadě modlitba. Může vám připadat jako nedostatečná, ale ve skutečnosti
je to jedna z nejmocnějších věcí, které můžete udělat. Nebudeme se modlit
 z pozice strachu, ale z pozice Boží síly. Pamatujte, že Bůh je tím jediným 
skutečným vládcem, nejen v tomto světě, ale ve všem, co existuje. On je
 Stvořitel. A tak Boží láska bude tou energií, které se budeme chtít držet. 
Budeme chtít sami sobě i druhým připomínat, že to Bůh je tím skutečným 
prezidentem, to on všemu vládne, on nás bez podmínek a bez souzení
 miluje a všechny nás chrání. Máte-li přítele či přítelkyni, kteří se trápí, 
to nejlepší, co můžete udělat, je říct: "Pojďme se společně pomodlit.
" Nemusí to být nijak náboženské! Nezáleží na formě modlitby! 
Nezáleží na tom, jakým způsobem se dovoláváte Vyšší Moci, svého 
Vyššího Já. Říkejte tomu klidně Zdroj, Vesmír nebo jakkoli. Ale modlete se. 
V tomto roce se stanete prostředníky pro uskutečňování Božích 
zázraků. Bůh sice ví všechno a ví, co potřebujeme, ale nikdy 
nejde proti naší svobodné vůli. Proto musíme vždy nejprve 
požádat o pomoc, než nám ji může dát a než může zasáhnout.
 Nezapomínejte tedy hodně žádat o pomoc, a pak jí také být otevření. 
Pamatujte také na to, že modlitba je hovor s Bohem, ale pak je tu 
také meditace, kdy zpětně přijímáte odpovědi od Boha. Určitě tedy
 budete potřebovat čas na meditace. Nemusí to být žádná formální 
meditace - přizpůsobte si to po svém. Může to být i zahradničení nebo 
procházka po venku. Nebo když se ráno vzbudíte, tak necháte chvíli 
zavřené oči, budete zhluboka dýchat a zeptáte se Boha, co by chtěl, abyste
 v tento den udělali k pomoci světu. Rovněž pamatujte na to, že Bůh k
 nám promlouvá různě - skrze pocity, myšlenky, vize (včetně snů a 
fyzických znamení, která vidíme), skrze slova a věci, které slyšíme 
(včetně písniček v rádiu, nebo když druzí lidé vysloví něco, co právě 
potřebujeme slyšet my). Součástí toho je však schopnost být otevření 
a umět přijímat
Řekli mi také, že v roce 2017 uvedeme do praxe úplně všechno, co jsme
 se naučili v průběhu svého života, nebo i více životů - všechny své 
duchovní schopnosti a vybavení. A to zahrnuje také vaše vystoupení z 
davu, abyste mohli vést ostatní a být příkladem všem, kdo se bojí, 
zlobí se nebo vyšilují. Jako duchovní studenti jsme se naučili, že soudit
 druhé znamená také za to zaplatit vysokou cenu. I v Bibli se píše:
 "Nesuď druhé, nechceš-li být sám souzen." V programu 12ti kroků se
 říká: "Když na někoho ukážeš prstem, tři další prsty ukazují na
 tebe." Dávejte si tedy pozor na odsuzování. Raději užívejte 
rozlišování. Souzení říká: toto je dobré/toto je špatné. Vychází z vaší 
hlavy a otevírá prostor vašemu egu, které do toho vstupuje a začnete
 soudit i sami sebe, což má za následek snížené sebevědomí a
 sebedůvěru, a také zpochybňování a nenásledování Božího vedení. 
Rozlišování vychází z vašich pocitů: toto mě přitahuje/toto mě nepřitahuje.
 Říká vám, kdy jít kupředu a kdy se raději stáhnout. Užívejte své tělo k
 rozlišování! Vím, že jste velmi citliví a že je toho někdy až příliš, 
dokonce tolik, že neumíte rozpoznat, který pocit je váš a který patří 
někomu jinému. Ale citlivost je v roce 2017 tím největším darem! 
Protože právě díky ní budete schopni rozpoznávat pravdu, vědět, koho 
následovat a koho ne, kam jít, kde žít, kde pracovat, s kým pobývat, 
co číst, poslouchat nebo sledovat... protože vaše tělo vám poskytne o
kamžitou odezvu. Stejně tak ohledně toho, co jíst a pít, popř. nejíst a 
nepít. Uděláte ohromnou službu sobě i všem ostatním, když
 budete své tělo udržovat co nejčistší, nejstřízlivější a 
ejzdravější, jak to jen bude možné, tak abyste byli skvěle
 naladěným nástrojem. Když jíme či pijeme chemické látky, 
otupují naši schopnost cítit. Proto je také užíváme, že ano, protože 
nechceme cítit! Bůh ví, že i já jsem to dříve dělala. Ale jako někdo, 
kdo je zcela střízlivý už od roku 2003, mohu říci, že je to naprosto úžasné. 
Citlivost je velkým darem, pokud jí nasloucháme, namísto abychom
 se ji snažili potlačovat. Obnáší to samozřejmě i určité změny v 
životě - například se vyhýbat hrubým energiím, jak jen je to možné. 
Jako vysoce citliví lidé budete potřebovat ústup od negativity,
 alespoň čas od času. Může to být den nebo tři dny - Ježíš sám odešel
 na tři dny do ústraní, aby se modlil a meditoval, a vrátil se pak 
svěží, ještě silnější a mocnější. Také si můžete vytvořit odstup od 
negativity na jeden rok - prostě říct svým známým a rodině, že
 nechcete nic vědět, protože vás to stejně jen vystraší. "Neříkejte mi 
prosím, kdo kde zemřel, neříkejte mi o politice, neříkejte mi o tragédiích.
Pokud bude něco, co opravdu MÁTE vědět, dostane se to k 
vám i tak. Bude-li třeba, abyste se něco dověděli, Bůh to zařídí. 
Je to takový "život v bublině", ve které se ale modlíte a meditujete a 
zůstáváte v ní šťastní a v míru. Někteří řeknou: "Ale to je naivní! 
Takhle vůbec nedělá svou práci na aktivismu!" Ale pokud už v té 
době děláte maximum pro to, abyste pomohli, např. už nedáváte 
peníze dané korporaci, která je vám proti srsti, pak už nepotřebujete
 sledovat další informace, protože už děláte maximum. Pro ty 
statečné, kdo zprávy sledují, pohlížejte na ně prosím jako na Boží úkoly.
 "Tady je něco, kam můžu posílat své modlitby!" "Tady je něco, o čem
 bych chtěl/a vědět, jak tomu mohu pomoci." a modlete se za vedení. 
Důrazně vám radím, abyste se nezapojovali do žádných 
povstání a výtržností, kde se pouze vyvolává hněv a chaos - 
je to nebezpečné. Pokud jde o pochody za mír, věřte svému tělu, 
co vám říká - zda se toho máte účastnit či nikoli. Samozřejmě, pokud
 jde o vás, kdo jste povoláni k tomu říkat nahlas pravdu, potřebujeme 
vás! Jen na sebe prosím přitom dávejte pozor, ok? Nepotřebujeme po
 vás, abyste riskovali krk při snaze o hrdinství. V tomto roce se 
někteří vůdci budou snažit o vydobytí naprosté moci a nastolení 
diktatury a nebude se jim líbit nikdo, kdo mluví proti nim. Takže je 
třeba být opatrní a chytří. Hrajte chytře.
Chci vám ale připomenout, že vaše duše je věčná - vaši duši nemůže 
nic zranit. Jste naprosto věční.
Doufám, že jsem vás těmito poselstvími nevystrašila, ale taková je 
prostě pravda. 
 
Tento rok je rok jedničky (2+0+1+7 = 10; 1 + 0 = 1). Minulý rok byl 
rokem devítky, která je o dokončování a také o naplňování vašeho
 poslání. Jednička je o nových začátcích a zejména o začátcích změn.
 Změny mohou věci uvést v chaos. Uvidíme to všude možně v tomto
 roce. Když změníme směr, může to působit nezvykle a někdy nás to
 také zneklidní. Jste tedy vedeni k tomu, abyste se o sebe starali. Pokud
 jste byli zvyklí na určité zaměstnání, a v tomto zaměstnání dojde ke
 změně, a nebo budete vy potřebovat zaměstnání změnit kvůli financím 
nebo zdraví, vaše vedení vám řekne, co máte udělat, abyste si vše 
potřebné zajistili! Je to o důvod víc, proč si udržovat čistou a střízlivou
 mysl. Pamatujte však, že Bůh vás nesoudí - nemusíte být "dokonalí", 
abyste si jeho pomoc zasloužili. Nikdo z nás lidí není dokonalý a je 
přitom milován Bohem.
 
Nyní zamíchám karty archanděla Michaela a vyložím jednu pro každý
 měsíc. Protože jsem smíchala dvě sady dohromady, mohou v rámci roku
 vyjít dvě stejné karty. Je dobré se na tento rok připravit. Například
 pokud žijete v oblasti, které bývají zasaženy v důsledku počasí, 
zajistěte si dostatek jídla a dalších prostředků. Spousta věcí, které se 
děly v předchozích letech, se budou dít i nyní. 
Nedávno mi někdo řekl: "Budu šťastný, když bude rok 2017 šťastný.
" Ale tak to nefunguje. V tomto světě je mnoho ega a střety ega jsou 
zkrátka součástí života v tomto světě duality. Jde o to, že my si
 pamatujeme, jaký byl život v Nebi - a to je překrásné místo. A cítíme,
 že kdyby tento svět byl v míru, kdyby nebyly žádné války, a všechny
 děti i dospělí i zvířata byli zaopatřeni a životní prostředí bylo čisté, 
PAK bychom byli šťastní. Jenže právě BÝT ŠŤASTNÍ je to, čím k 
tomu můžete přispět! Vaše štěstí je příspěvkem tomuto světu.
 Neznamená to, že vám na ničem nezáleží, když jste šťastní! Ale vaše 
utrpení ničemu nepomůže! Když se kvůli něčemu trápíte, nepřispíváte
 tím ke světovému míru, ale právě k negativním energiím ve světě. 
Nemusíte být ztrápení jen proto, abyste dávali najevo své
soucítění! Samozřejmě, že se nás dotýká, když se něco stane,
 například zemře někdo, koho jsme měli rádi a obdivovali ho, 
nebo když vidíme, jak se zachází s lidmi či zvířaty, ale ten 
smutek či hněv sám o sobě neřeší vůbec nic. Alespoň pokud 
ho neusměrníme a konstruktivně pozitivně nevyužijeme. 
Nedělejte své štěstí a svůj vnitřní mír závislými na tom, co se
 kde děje. Protože tak nebudete  šťastní nikdy! Nepotřebujeme, 
abyste obětovali své štěstí a mír! Nepotřebujeme pomník s
 nápisem "Ten, kdo celý život prožil ve smutku". Váš smutek 
nic neřeší! 
Než jste sem přišli, dívali jste se sem dolů z Nebes a řekli jste si: 
"Ti lidé tam potřebují pomoc!" A tak jste mluvili s Bohem a svými 
strážnými anděly o tom, jak můžete lidem na Zemi pomoci. A oni pro 
vás vytvořili dokonalý plán, jak můžete světu nejvíce pomoci. To je tedy
 vaším posláním - pomáhat světu z pozice lásky, a ne strachu. 
Dělejte tedy vše, co je třeba, abyste nesetrvávali ve strachu. Tím 
pomáháte sobě i druhým, včetně vašich dětí.  
Je také nutné, abyste se o sebe dobře starali. V mnoha 
ohledech máte stejné symptomy jako ti, kdo přežili traumatické
 zážitky, protože vše, co se dělo, ať už globálně či osobně, vás
 poznamenalo. Je tedy důležité, abyste k sobě byli jemní a pobývali 
jen s jemnými lidmi, poslouchali jemnou hudbu - žádnou tvrdou hudbu
 s negativními slovy, prosím, protože ta jen zesílí negativitu ve vás -
 ale relaxační, klidnou hudbu, nebo písničky s pozitivními slovy, něco, 
co vás uklidní a pozvnese. 
 
* * *
 
Podívejme se nyní na karty pro jednotlivé měsíce:
 
LEDEN
Tady je karta Chraňte se. Mimo jiné to souvisí s inaugurací prezidenta
 ve Spojených Státech. Týká se to však celého světa. Vybízí vás, abyste
 neupadali do strachu, protože vyvstane velká spousta hrubé
 energie. Na začátku ledna nám stále ještě trvá retrográdní fáze 
Merkuru, spousta lidí je unavených ze svátků, a to jak fyzicky, tak 
emočně, a také mi ukazují vizi nějaké tragické události, která se 
odehraje vlivem lidí, a také události způsobené přírodou - zemětřesení 
nebo prudké bouře. Leden od vás vyžaduje, abyste byli 
duchovně silní. Proto jste tady. Proto neodcházíte domů do Nebe 
- protože tady máte práci. Až naplníte vše, co jste sem přišli udělat, 
pak odejdete. Ale do té doby jste tady, abyste pomáhali - vy i já. 
Odpusťte si. 
V tomto roce budete využívat všechny duchovní prostředky, které jste 
se naučili - a k tomu patří i zaštiťování se. Jak se tedy zaštiťujete? 
Jednoduše stačí požádat o ochranu a zaštítění, nebo si to můžete
 vizualizovat. Požádat o ochranu můžete kohokoli, ke komu se 
cítíte být duchovně blízko. Požádejte, abyste byli zahaleni do
 bubliny ze světla, skrze kterou projde pouze láska. 
Nechcete se izolovat, ale potřebujete se chránit. Můžete tedy 
skrze svůj záměr vytvořit ve své bublině póry, skrze které může projít 
dovnitř i ven pouze láska a nic jiného. Můžete si kolem sebe představit 
i obdobnou skořápku určité barvy, např. královské purpurové, která má 
vysokou energii a ve které se můžete cítit bezpečně. Odráží veškerou 
negativitu. A když si udržíte záměr, aby vůči lásce byla průchozí, pak se 
k vám láska dostane, stejně jako se vaše láska dostane k ostatním. 
V lednu se tedy hodně zaštiťujte. A pamatujte si, že nejste sami, 
kdo má takové pocity! Všichni si tím procházíme a všichni to také 
přežijeme, poučíme se z toho a vyrosteme. 
 
ÚNOR
Pro únor je tu karta Rozhodněte se být šťastní hned teď. Toto je 
jedna z největších duchovních lekcí. Já sama jsem si toto vyslechla od 
archanděla Michaela asi před 15 lety během jedné meditace. Řekl mi:
 "Buď šťastná bez ohledu na to, co se děje kolem tebe." A je to velká 
pravda, protože pokud děláte své štěstí závislé na tom, zda byl 
zvolen ten politik, kterého jste vy chtěli, a nebo na tom, zda se 
určití lidé chovají tak, jak chcete vy, tak to přece není duchovní
 učení - to je spoluzávislost a kontrolující chování! Kdyby byl svět
 v míru, vy ani já bychom tu teď nebyli potřební. Mohli bychom být
 zpátky v Nebi, hrát si se zvířátky a pobývat mezi nebeskými
 květinami. Byli jsme však vybráni k tomu, abychom přišli sem a 
pomohli tady. A potřebujete se naučit, jak zůstávat šťastní, 
protože tím udržujete své srdce otevřené. Když upadáte do 
strachu, vaše srdce se uzavírá. A vaše srdce je oknem
 či portálem lásky Boží. Ta bezpodmínečná láska, kterou si
 pamatujete z Nebe, prochází skrze vás a vaším srdcem se 
dostává dál k ostatním. A proto čím jsou věci horší, tím více 
potřebujete mít srdce otevřené. Čím jsou lidé hnusnější, tím více 
potřebujete mít srdce otevřené. Když lidé šílí, tak šílí kvůli strachu
 - a vy svým vlastním strachem pouze přiléváte olej do ohně. Je 
třeba, abyste byli šťastní - ale opravdu, upřímně, ne jen jako. Jak
 tedy dosáhnete štěstí uprostřed takového chaosu? Je třeba 
ustoupit do ústraní. Možná vypnete zprávy. Možná si dáte pauzu 
od sociálních médií. Nebo začnete skrývat příspěvky, které šíří strach. 
Pamatujte, že v médiích je spousta manipulace a jsou hojně zneužívána 
k tomu, aby určité lidi poškodila a odstranila z cesty jiným. 
Nechceme tedy spadnout do pasti této manipulace skrze náš hněv, 
který v nás vyvolávají některé zprávy. Zkrátka ustupte a ze srdce se 
vymodlete. Já sama to dělávám: "Bože! Ježíši! Michaeli! Pomozte 
mi zpátky k míru! Jsem tak rozčilená! Ukažte mi řešení!" Pak se 
zklidním a dostanu sílu. I vy dostanete sílu, protože my všichni jsme 
tejní a rovnocenní.  
 
BŘEZEN
Na březen tady máme Potěšitelný výsledek. Ukazují mi váhy na
 obrázku. Vyvstane v tomto období situace, která vás zděsí, ale pak 
se zázračně vyřeší a vy si budete říkat: "Proč jsem se tím nechal/a 
tak rozhodit??" No, jedním z důvodů - a napsala jsem o tom celou 
knihu Nenechte ničím zastínit své světlo - je ten, že jakmile jsme 
jednou traumatizováni, změní se nám mozkový systém i míra 
stresových hormonů v našem těle a my si zvykneme žít v
 dramatu. Začneme drama cítit jako přirozené, to správné. 
Stáváme se na dramatu závislí. Lidé, kteří prožili trauma,
 se velmi rychle začnou nudit, protože je hned napadá: 
"Někde musí být nějaké nebezpečí, které musím najít." A
 když něco hledáte, také to najdete, i kdyby to nebylo skutečné 
nebezpečí. Od ledna až do března to vypadá na horskou dráhu. 
Ale je TOHLE opravdu to vzrušení, které chcete? Nebo se chcete
 raději podílet na něčem smysluplném, jako třeba budování
 infrastruktury míru? Vy můžete být pilíři míruplných společenství,
můžete být těmi, kdo založí sdružení organické výživy, kdo lidem
 pomáhá se uzdravovat, kdo napíše knihu nebo uspořádá seminář 
pro ostatní, nebo vymyslí něco úžasného pro děti. Otázka zde je, 
JAK STRÁVÍTE SVŮJ ČAS? Necháte si hrát na nervy
 prostřednictvím dramat a necháte si svou energii zbytečně vysát,
 a nebo řeknete: "Ano, za tohle se pomodlím, popř. udělám to, k čemu
 jsem v této souvislosti veden/a, ale mezitím se budu věnovat tady 
tomu." ? Cítíte ten rozdíl?
 
DUBEN
Na vaše děti dohlížejí andělé. Musím přiznat, že první myšlenka, 
kterou jsem dostala k této kartě, jsou děti jdoucí do boje. Je mi líto, 
jsem upřímná. Každopádně i ve všech ostatních ohledech, pokud 
se bojíte o své děti, to nejlepší, co můžete udělat, je modlit se
 za jejich ochranu. Můj syn Charles, se kterým jsem vytvořila karty
 Indigových andělů, byl v době svého mládí velmi divoký. Bývaly noci, 
kdy jsem nemohla kvůli tomu spát, a tak jsem se za něj modlila.
 A následující den mi vždy řekl, že byl zapletený do něčeho
 nebezpečného, ale v době, kdy jsem se modlila, toho nechal. 
se modlete a vaše děti budou chráněny Bohem i anděly. A pokud v 
této době budou nějaké boje, pamatujte, že Bůh může 
zasáhnout, požádáte-li o to. Ne vždy je to však tak, jak si 
představujete. Často se stává, že se například modlíme za
 to, aby náš milovaný žil, ale on nepřežije. My se pak vztekáme
 na Boha a přestáváme mu věřit. Důvodem, proč k tomuto
 dochází, je to, že Bůh musí respektovat svobodnou vůli každého 
člověka - a váš milovaný dostal ve chvíli velkého zranění či nemoci
 na výběr, zda odejít a nebo zůstat. Mohli se tak například 
rozhodnout proto, aby svou rodinu ušetřili utrpení spojeného s péči o 
ně. Nebo zjistili, že již naplnili celé své poslání na tomto světě. 
Také mohli svým odchodem pomoci k duchovnímu růstu své rodiny. 
Lidé také často ztrácejí víru v Boha, když žádají o peníze,
 ale nedostanou je - místo toho dostanou nápady k podnikání 
či podnět ke změně zaměstnání, které ale nenásledují, 
a tím pádem se ani nedostaví výsledky. Je třeba si v takovém
 případě přiznat, že na tom, jak to dopadlo, máme svůj podíl i my. 
Bůh není Santa Claus, který nám zázračně všechno nahází do komína.
 Ani neviňte Boha jen proto, že určité náboženství vám zkreslilo jeho 
obraz. Bůh je ve všem - a je nyní velmi potřebný i ve vašem životě.
 Navraťte se tedy prosím zpátky ke spojení s Bohem.
 
KVĚTEN
Tohle se mi moc líbí! Máme tady pro únor i květen tu stejnou 
kartu - Rozhodněte se být šťastní hned teď. Takže znovu:
 toto je téma roku 2017 - náš Zdroj uvnitř, Bůh v našem 
vlastním nitru. Bůh je i ve vašem srdci, ve vašich citech i ve 
vašem životě obecně. Někdy si utrpení romantizujeme. Utápíme 
se v sebelítosti, říkáme si, jak nás nikdo nemiluje, ale tím nic nezměníte. 
Je mnohem lepší říct si: "No a co, stejně budu šťastný/á. Právě teď 
se chci cítit dobře. Mým posláním je pomáhat světu vlastním štěstím. 
A pokud bude třeba, abych udělal/a něco jiného, Bůh mi dá vědět." 
 
ČERVEN
Pro červen cítím velmi silnou energii. A je tu karta Běžte vpřed 
bez strachu. Mám z toho úplně husí kůži. První význam, 
který jsem k tomu dostala, je váš aktivismus, to, že vystoupíte
 a budete se projevovat, budete vůdci, a to i tehdy, jste-li 
stydliví a nikdy předtím jste nic takového nedělali, nevěříte si a 
nemáte třeba ani moc velké sebevědomí. Mějte důvěru v Boha! Věřte 
Bohu uvnitř vás. Kdykoli dostanete od Boha nějaký úkol, máte také vše 
potřebné k jeho naplnění. 
Druhý význam znamená jít beze strachu kupředu ve svém 
vlastním životě. Je to opět o tom, že bez ohledu na to, co se bude dít
 kolem vás - a bude kolem vás spousta chaosu a utrpení - budete dělat
 to, k čemu jste voláni. To znamená dopsat tu knihu, věnovat se tomu
 léčení, dokončit ten umělecký projekt, vrátit se do školy, přestěhovat se... 
Věřte v tomto ohledu Bohu, říká tato karta. 
 
ČERVENEC
Ano, tady to máme - Věřte a důvěřujte. Tento rok se mi v tomhle moc 
líbí. Víte, někdy i tragédie mohou pomoci lidem se sblížit. A to v tomto 
roce vidím. Ze začátku roku, kde jsou lidé rozdělení a rozeštvaní, 
se dostáváme k období, kdy se sblíží skrze utrpení. A vy do toho 
vstoupíte v jednotě se svým Vyšším i nižším já. Vidím, jak tragické 
události a chaos napomáhají vytvářet atmosféru důvěry v Boha v nás. 
Pamatujte tedy na to, že i ve vás je Bůh - nejste od něj odděleni, to je nemožné.
 
SRPEN
Tato karta vyšla velmi rychle - Prozkoumejte své možnosti. Ta obvykle
 vychází tehdy, jste-li vyzváni k tomu, abyste nechali za sebou nějakou 
hrubou situaci. Může se to týkat odchodu z pracoviště, odchodu 
od lidí, s nimiž jste pobývali, odchodu ze vztahů, ukončení 
nějakého stylu života... A kůň, tedy jednorožec na této kartě, cválá, 
což znamená, že tuto změnu budete chtít provést rychle, i když třeba
 nebudete vědět, jak konkrétně ji uskutečnit, jak si zajistit vše potřebné a 
jak vyjdete. Není to však impulzivní karta, protože tuto změnu jste chtěli 
udělat už nějaký čas předtím. Je o tom, že se o sebe postaráte ve velkém. 
Celý tento výklad je hodně o tom starat se dobře sami o sebe, abychom 
se poté mohli starat o to ostatní.
 
ZÁŘÍ
Zde vychází velmi silně Vaše životní poslání. Říkají tím tedy, že vše, 
co se kolem vás bude dít v září, je součástí vašeho životního 
poslání. Mnoho lidí si myslí, že aby naplnili své poslání, musí získat
 nějaký titul, vydat knihu, založit léčitelské centrum... a ano, to může být
 jeho součástí, ale vaším posláním je i vše kolem vás. V září si všímejte
 toho, co se děje kolem vás, třeba ve vaší rodině, kde bude 
potřebná vaše pomoc ve velmi prostých formách - třeba trávit čas
 se svými staršími příbuznými, podržet někoho za ruku, vzít někoho 
nakupovat, někoho vyslechnout, vzít někoho do podpůrné skupiny nebo 
duchovně zaměřené společnosti.. V září se budete angažovat v nezištné 
službě. Budete hodně dávat a pomáhat.
Ukazují také na zeměkouli v rukou anděla na obrázku. To vidím jako Boží
zásah k léčení světa, možná bude nějaký silný úplněk, zkrátka nebeské 
energie budou velmi silné. Také však vidím organizované hromadné
 modlitby za svět. Bude to jako reakce na nějakou událost, aby se 
vyléčily její následky, ale také proto, aby se zabránilo jejímu dalšímu
 pokračování. Je to tedy o využívání naší duchovní moci.
 
ŘÍJEN
V říjnu se můžete cítit nerozhodní, zmatení a v rozporu. Je tady karta
 Dopřejte si na toto rozhodnutí časŘíkají, že jak se bude
 rok chýlit ke konci, dostanete nějakou příležitost, na kterou ale 
nemusíte hned impulzivně říct Ano nebo Ne. Můžete druhé lidi 
požádat o čas na rozmyšlenou. Hodně umělců, včetně 
spisovatelů, budou v tomto období publikovat svá díla a vydávat je.
A pokud vám je vydavatelé odmítli, budete mít v tomto čase příznivé 
období k tomu, publikovat je sami. Také silně vychází vlastní podnikání 
a zaměstnání. Jde tu však o to dopřát si čas na rozmyšlenou, na vytvoření 
plánu podnikání, popřemýšlet o potenciálních partnerech v daném podniku, 
a hlavně o tom být sami na sebe hodní. 
 
LISTOPAD
Ach, tohle se mi líbí! Tato situace je již vyřešena. Toto je velká 
duchovní pravda, která léčí. Existují dva způsoby, jakými můžeme 
žádat o pomoc. První z nich je ten, kdy Boha prosíte o pomoc a 
uzdravení dané situace. Dávejte si přitom pozor, když Boha
 o pomoc žádáte, abyste mu neříkali, jak to má udělat. Jinými 
slovy, nebudete Bohu dávat scénář toho, co má udělat. Tak to prostě 
nefunguje! Nekonečná Boží moudrost totiž vidí i možnosti, které my 
ze své trojrozměrné perspektivy nevidíme a nechápeme. Nefunguje to tedy
 tak, že "Opustím svou práci a stanu se léčitelem, když mi zařídíš výhru v 
loterii." Nic takového. "Bože, ukaž mi prosím, jak tomu mohu co nejlépe 
napomoci." a "Děkuji ti, že mě podporuješ." 
Druhým typem modlitby je afirmační modlitba, kdy předem
 děkujete za naplnění modlitby. První způsob, kdy prosíte, také funguje, 
ale nesmíte Bohu říkat, jak to chcete. Druhý způsob je "Děkuji ti, Bože, že jsi 
tuto situaci uzdravil." Modlíte se tak, jako by se už stalo. A vězte, že v duchovní 
 už tomu tak je. Tím se začne tato pravda odkrývat. V listopadu tedy budeme 
užívat své duchovní zdroje k afirmaci: "Tento svět je již v míru, naši političtí 
vůdci se již naučili všechny své duchovní lekce, včetně té, že štěstí nespočívá 
v dosažení co největší moci, největšího územi nebo co nejvíce peněz, ale že i 
oni se potřebují spojit s Bohem v sobě a následovat jeho vedení.
" Afirmujeme si tedy, že už si tuto lekci osvojili. Pokud svobodné 
jednání těchto lidí zasahuje do vaší svobody, máte právo žádat o
 Boží zásah.
 
PROSINEC
No tedy, tady máme kartu Jste v bezpečí a pod ochranou. Opět je to o tom,
 že i když se odehrává ona bitva ve světě, vy a vaši milovaní jste v bezpečí a pod och
ranou. Vaše duše je věčná. A následujete-li své vedení, které vám vždy
 řekne, kam jít či nejít, zůstanete nadále v bezpečí. Je třeba však
 toto vedení opravdu následovat. Nemohu to více zdůraznit. Čím 
střízlivější si budete svou mysl udržovat, čím méně chemických látek
 budete užívat, tím lépe budete schopni toto vedení vnímat. Jste-li vedeni 
ke změně stravy, je to i proto, abyste lépe slyšeli své vedení. 
 
* * *
 
Pojďme se navzájem podpořit tím, že si uvědomíme, že jsme v tom 
všichni společně, všichni cítíme tutéž energii, ale proto jsme sem přišli 
- abychom pomohli. Držme se tedy všichni za ruce, i s Bohem, 
Ježíšem a archandělem Michaelem, protože my všichni tím projdeme
 a hodně vyrosteme. Řekneme si: "Páni! Už nemám žádné pochybnosti
 o Bohu! Už věřím v zázraky! Už vím, jak silný/á jsem a že dokážu cokoli!
" A když pak vejdeme do roku 2018, už vás nic nezastaví! Neodvracejte se
tedy od toho, ale také na sebe dávejte pozor. Buďte moudří a konejte
míruplnou práci.
 
Vytáhneme tedy ještě jednu kartu z Láskyplných slov Ježíše. A vytáhla jsem DVĚ 
karty, dobře. 
"Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám." je první z nich. Ježíš 
nám tím vzkazuje, že jeho pokoj a mír jsou s námi všemi na celém světě. To je 
nádherné. Nemusíme se bát, že bychom o něj přišli. A podívejte se na 
druhou kartu: "Vždy se modlete." Prosím, modlete se. Když se modlíte, 
pomáháte nám všem. Modlete se svým vlastním způsobem, za lásku a za mír. 
 
Pojďme se pomodlit společně.
Držím nyní vaše ruce. Chyťte se za ruce se všemi v tomto světě, kdo jsou tu s námi.
 
Drahý Bože, Vyšší Já, Svatý Duchu, milovaný Ježíši, drahá Matko
 Marie, archanděli Michaeli a všichni strážní andělé, kteří jste s 
každým na tomto světě, děkujeme vám za tuto příležitost se společně 
spojit. Děkujeme vám za vědomí, že my všichni jsme v duchovní
 pravdě jedno, a to zahrnuje i naše politické a korporátní vůdce. Nechť 
dokážeme prohlédnout skrze hněv, odsudky, frustraci a dokážeme 
vyléčit své myšlenky o těchto lidech. Abychom tyto myšlenky 
dokázali povznést k tobě do tvého světla, abys je očistil, stejně jako 
abys očistil nás. Vyveď nás z ega a veď nás k našemu Vyššímu Já, 
které je zajedno s tebou, Bože. Nechť jsou naše činy vedeny tvou 
nekonečnou moudrostí. Nechť se rozhodujeme na základě modliteb 
a porady s Bohem. Nechť máme veškerou sílu, odvahu, sebedůvěru i 
víru v Boha, abychom věděli, že zvládneme všechno, co přijde. Nechť 
pamatujeme na to, že v duchovní pravdě jsme všichni v bezpečí, neboť 
jsme byli stvořeni věční a hodni lásky, moudří, inteligentní, tvořiví a 
nesmrtelní. Nechť jsou potřeby nás všech spravedlivě naplňovány. 
Žádáme tě, Bože, aby si všechny děti v tomto světě uchovaly svou 
naději a nevinnost. Nechť máme všichni dostatek čisté vody, jídla, 
léků, přístřeší, a dej, ať jsou příslušníci všech lidských ras rovnocenně
 ctěny. Nechť je celý tento svět v jednotě. Žádáme tě, abys dohlížel na
 naše mírové vůdce, kteří promlouvají v pravdě a napomáhají tak k
míru. Dohlédni na jejich bezpečí. Pomoz také našemu životnímu 
prostředí, aby bylo čisté a očištěné. Nechť problémy s životním
prostředím přejdou od těch, kdo o nich hovoří, k těm, kdo s nimi 
mohou něco dělat. Nechť všichni ctíme přírodu a zvířata. Nechť začnou 
lidé vidět zvířata jako bratry a sestry namísto věcí. Nechť nám
tvrdé lekce tohoto roku napomohou stát se jemnějšími a 
soucitnějšími vůči sobě samým i druhým lidem. 
 
A pokud se vy chcete za něco ještě pomodlit, nyní
 je vhodná chvíle: _______________________
 
Spolu s vámi přidávají své modlitby i ostatní, kdo se účastní 
tohoto výkladu. Pošlete svou energii i jejich modlitbám. 
 
Drahý Bože, prosím, vyslyš a zodpověz naše modlitby, tak jako 
vždy. Nechť my všichni jasně cítíme, myslíme, vidíme i slyšíme tvé 
odpovědi i vedení, které nám posíláš. Dej nám všem odvahu a sílu
 k tomu, abychom tvé odpovědi nejen přijali, ale také bychom 
věřili, že jich MŮŽEME dosáhnout a že jich MUSÍME dosáhnout. 
Nechť už nikdo z nás nadále neodkládá své životní poslání kvůli 
penězům nebo nedostatku sebedůvěry. Nechť všichni následujeme 
tvé vedení svými kroky současně s tím, jak naplňuješ naše 
potřeby, a ne až potom, co je naplníš. Nechť každý, kdo tento výklad
 sleduje, bez ohledu na věk, ví, že je na tomto světě za nějakým 
účelem a může v něm učinit velký pozitivní rozdíl. A že jejich 
promlouvání ve jménu lásky a míru pomáhá nám všem.
 
Bůh vám žehnej a posílám vám mnoho modliteb, lásky a optimismu, a prosím, 
udržte si svou víru! Věřte v dobro, které je v každém člověku! Když dokážeme
 vidět dobro ve všech, včetně těch, kdo dělají otřesné věci, pak z nich naše láska
 dokáže vytěsnit jejich zlo a temnotu. Vyzařujte na všechno a všechny světlo 
svým srdcem, kudykoli budete procházet. A vězte, že vy, já i náš svět, je v
 Božích rukou. Bůh nedělá chyby. Bůh vás miluje. I vy prosím milujte 
Boha a vraťte se k němu ve svých myšlenkách, modlitbách i činech... a
 sledujte, co se bude dít - zázraky pro nás všechny. 
 
S láskou a andělskými požehnáními, 
 
Doreen Virtue
 
* * *
 
zdroj: https://youtu.be/y4AtHLwWmks
překlad: Magda Techetová