Vítám Vás na svých stránkách.......

Bára Selan

 

"Kéž Ti Slunce přinese novou energii každý den.

  Kéž Tě Měsíc něžně v noci uzdravuje.

  Kéž Déšť smyje tvé starosti.

  Kéž Vítr fouká novou sílu do tvého bytí.

  Kéž jemně procházíš Světem

  a uvědomuješ si Krásu po všechny dny svého

  života..."

LÁSKA
Odpuštění vyvěrá ze soucitu,
a soucit vzniká z lásky.
Chcete-li se stát odpouštějícími,
hledejte onu fontánu,
z níž proudí veškerá láska.

 

Když je budoucnost nejistá,
Musí srdce důvěřovat neviditelnému světlu,
Jež vede naše kroky směrem kupředu.

 

Celý život se týká propouštění.
V každém okamžiku se stáváme někým jiným.

 

Je-li láska ztracena,
srdce se musí otevřít své vlastní bolesti,
a to nikoliv se strachem,
nýbrž s ochotou se pustit...

 

Kouzlo Lásky

V duchu se pokloňte vnitřní životní jiskře toho, 

kdo poctil v daném okamžiku Vaši cestu.
I když se nic z toho neděje na vnější úrovni, 
váš partner to vycítí a spojí s Vámi své srdce...

 

Kouzlo pohledu

V lidských očích je něco tajemného, co mluví vzácným jazykem...
Je to jazyk Srdce a Duše...

Vzestup

Inelia Benz: Role duality v transformaci našeho vzestupu

28.05.2018 20:17
      Dualita je v kruzích Osvícení a Jednoty sprostým slovem. Snažíme se přejít dualitu do Jednoty a bez posudků jí začlenit. Ovšem myšlenka začlenění světla, temna, dobrého, špatného, muže a ženy je těžko dosažitelná. Jsou od sebe tak...

Boření iluzí – odkaz od Zlatej dušičky

28.05.2018 20:00
  máj25 Lidé Země, každý z vás byl postaven před volbu. Potýkáte se se svými osobními problémy a nedíváte se mnohdy kolem sebe. Pochopte, že nejsou jen vaše soukromé životy, ale že jste součástí rodiny, společnosti, ale též součástí společenství a nakonec také obyvateli...

Kryon – Praktická stará duše

24.05.2018 19:30
  máj23 Tento živý channeling byl předán v Anchorage na Aljašce, 27. ledna 2018   Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte...

ČERVEN 2018 podle Vykládacích karet archanděla Gabriela

18.05.2018 19:21
  První polovinu měsíce nechte být a věnujte se inspiraci a sledování okolí, druhou polovinu měsíce pak věnujte pečlivému studiu, péči o sebe a své okolí a praktické práci. Červen vychází obecně jako velmi inspirativní měsíc, ve kterém obrazně vrcholí přípravy na celé léto. A odráží se to...

LÉTO 2018: Něčím zcela nové léto, říkají Andělské vykládací karty

18.05.2018 19:21
  Nedalo se to přehlédnout. V jarních i už skoro letních výkladech jsem měla pocit nutnosti dořešení, dovymyšlení a dokonání čehokoliv v našich životech, aby se jako velká událost něco zásadního semlelo v létě. Je tedy na místě se podívat trošku specifickým výkladem na celé léto...

Kryon - Reakce na neznámou budoucnost

18.05.2018 19:18
Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie, 19. listopadu 2017 Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Už více než dvě desetiletí předstupuji před svého partnera. Jsou tací, kteří cítí, že o čem mluvím, je opravdové. A jsou tací,...

Uran v Býku: Teď!

16.05.2018 18:58
    Na dlouhých osm let vstupuje v tuto chvíli Uran do znamení Býka. Dlouhých zejména pro Býky a vlastně všechna pevná znamení, tedy ještě Lvy, Štíry a Vodnáře. Těm všem zatřese Uran životem, protože právě tihle týpci mají tendenci zakořenit, zafixovat se a v blažené...

Kryon - Reakce na neznámou budoucnost

16.05.2018 18:57
Tento živý channeling přijal Lee Carroll ve Philadelphii, Pensylvánie, 19. listopadu 2017 Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Už více než dvě desetiletí předstupuji před svého partnera. Jsou tací, kteří cítí, že o čem mluvím, je opravdové. A jsou tací,...

Nový svět – odkaz od Zlaté dušičky

16.05.2018 18:56
  máj16 Země se nachází v procesu mezi čtvrtou a pátou sférou vibrační. Slabé otřesy se zesilují. Končí doba, kdy vše probíhalo líně, poklidně, tah energií se zesiluje den ze dne. Požadavky na postup se s časem mění. Dochází k postupnému odlivu bytostí, které se rozhodly...

Kryon - Kryon v Argentině – Pátek

10.05.2018 08:50
  Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Buenos Aires, Argentina, 27. 10. 2017 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Mohlo by se zdát, že na této židli sedí dva channeleři (Lee začal channelovat až po dalším channelerovi Prageetovi...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontaktujte nás