Vítám Vás na svých stránkách.......

Bára Selan

 

"Kéž Ti Slunce přinese novou energii každý den.

  Kéž Tě Měsíc něžně v noci uzdravuje.

  Kéž Déšť smyje tvé starosti.

  Kéž Vítr fouká novou sílu do tvého bytí.

  Kéž jemně procházíš Světem

  a uvědomuješ si Krásu po všechny dny svého

  života..."

LÁSKA
Odpuštění vyvěrá ze soucitu,
a soucit vzniká z lásky.
Chcete-li se stát odpouštějícími,
hledejte onu fontánu,
z níž proudí veškerá láska.

 

Když je budoucnost nejistá,
Musí srdce důvěřovat neviditelnému světlu,
Jež vede naše kroky směrem kupředu.

 

Celý život se týká propouštění.
V každém okamžiku se stáváme někým jiným.

 

Je-li láska ztracena,
srdce se musí otevřít své vlastní bolesti,
a to nikoliv se strachem,
nýbrž s ochotou se pustit...

 

Kouzlo Lásky

V duchu se pokloňte vnitřní životní jiskře toho, 

kdo poctil v daném okamžiku Vaši cestu.
I když se nic z toho neděje na vnější úrovni, 
váš partner to vycítí a spojí s Vámi své srdce...

 

Kouzlo pohledu

V lidských očích je něco tajemného, co mluví vzácným jazykem...
Je to jazyk Srdce a Duše...

Vzestup

Intimní vztah se životem

17.07.2015 07:38
Přemýšlela jsem, proč se člověk někdy cítí tolik oddělen od světa a jindy zas tolik plný Života. Když necháme život, aby nás prostoupil, aby zaplavil každou naší buňku, oddělení mizí. Ale kde to spojení ztrácíme? Kde se v člověku bere osamělost, která je důsledkem oddělení? Přece není...

Živly a sexualita

03.06.2015 18:05
    Oheň rád jiskří, rád se pouští do rozmanitých dobrodužství, je rád, když musí zdolávat překážky a výzvy, když musí dobývat, když sex překračuje nějaké tabu nebo morální zábrany: právě tato ambivalence je pro oheň dráždivá. Oheň totiž najdeme v křesťanském pekle, a současně je...

Láska je proces

26.05.2015 17:23
    Život se mění rychle, ať se nám to líbí nebo ne – mění se celá společnost. Lidstvo se přesouvá do zkušenosti, kde komunikace má základ v Pravdě – tento koncept může předložit v osobním životě mnoho iluzorních strachů, které leží ladem. Všechny strachy mají základ ve strachu ze...

NEUZAVŘENÉ CYKLY: KUDY UNIKÁ ENERGIE

16.05.2015 08:53
Každý má své neuzavřené cykly. Někde visí, odebírají energii, brzdí rozvoj a konec konců ovlivňují zdraví. Materiální – začali jste s něčím, ale nedodělali jste to: nějakou věc, nějaký předmět. Ale jsou i další možnosti: úklid v domě, binec v kabelce, na pracovním stole, rozházené věci,...

Inelia Benz – Sex v 5. dimenzi?

13.05.2015 18:39
  „A co sex v páté dimenzi?“  Naprosto úžasná otázka. Sex není nezbytný ke zrodu nového fyzického těla. Klonování vyžaduje buňku pouze jednoho zvířete, nikoli dvou. Na fyzické úrovni, sex zajišťuje vytvoření geneticky variabilnějšího těla, než...

SÍLA PŘÍRODY V MÉ KUCHYNI

11.05.2015 09:41
Již jsem psala v minulém článku, že revitalizuji vodu.Revitalizační karafa se zlatým květem života pomáhá vodu rozvibrovat a vrací jí její původní energii. Nejen že je tato voda chutná a dělá mi dobře, ale také dělá dobře mým květinám. Ty po ní rychleji a kvalitně rostou a nejsou...

Jednoduché tajemství šťastného vztahu

04.05.2015 08:40
  Prostě mě to zajímalo. Zeptal jsem se svého kamaráda, jak je možné, že vydržel se svojí ženou 20 let a pořád se milují. Nikdy jí nezahnul a nikdy jsem ho neslyšel říct o ní křivé slovo. Jaké je to...

Duchovní vzestup a láska

29.04.2015 18:03
Apr29 Téma lásky je velmi úzce spojeno s cestou duchovně-energetického vzestupu. Každý z nás hledá projevy lásky, touží po lásce, snaží se lásku dávat.. Co je to vlastně láska? Láska je energetickou skutečností, je stavem frekvenční shody či vzájemné harmonické frekvenční...

Co znamená partner duše

27.04.2015 07:23
  Otázka: Co znamená partner duše a jak ho poznáme? Sri Swami Vishwananda: Myšlenka partnera duše tu je jen proto, aby mohli lidé radostně ospravedlnit svá rozhodnutí. Partner duše neexistuje. Skutečným partnerem duše je Bůh. To, co vnímáte jako partnera duše, je duše,...

Prastaré tajemství Květu života – probíhající transformace Země v současnosti

27.04.2015 07:22
Jsme mnohem více, než víme. Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve nyní se v nás začínají objevovat vzpomínky na to, co jsme zapomněli. Květ života existoval a znalo ho vše živé. Kdekoli jinde se ví, že je to vzorec stvoření, cesta dovnitř a ven; duch...
<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31 >>

Kontaktujte nás