Individuální terapie

 
 

Co je individuální terapie?¨

Individuální psychoterapie je společnou prací dvou lidí, klienta a terapeuta. Cílem terapie je usnadnit klientovi zvládání životních situací, které jsou pro něj aktuálně či dlouhodobě obtížné či pomoci klientovi se na svůj problém podívat z jiného úhlu pohledu a z nadhledem. 

 

Jaká témata či situace bývají obsahem individuální psychoterapie?

.potřeba osobního rozvoje, hledání vhodných způsobů svého fungování, prohloubení náhledu na svou osobu a své reakce, propojení ze svou Duší

.problémy v mezilidských vtazích, ztráta důvěry

.partnerské problémy

.nízká sebedůvěra, problémy v navazování přátelských či partnerských vztahů

.úzkost při kontaktu s jinými lidmi, sociální fobie

.úzkost a strach

.zhoršená nálada, ztráta životní motivace, hledání smyslu života

.psychosomatické potíže

 ... a řada dalších....

 

 

Kontaktujte nás