Andělské poselství pro setkání spřízněných duší

03.02.2016 22:11

 

 
Žijete v období, které poskytuje nádherné příležitosti pro setkávání spřízněných
 duší. Tento svět potřebuje lásku - čím více lásky a radosti ze sdíleného štěstí
 mezi partnery bude ve světě, tím větší mír na něm bude vládnout - a to je 
přímou součástí vašeho i našeho poslání. Celý Vesmír vám 
pomáhá ke štěstí, které si tolik přejete! Důvodem, proč tolik z vás stále 
pouze zklamaně čeká na svého vytouženého partnera, jsou vaše vlastní
 omezení a bloky, kterých se odmítáte vzdát.
Vesmír-Bůh-Nejvyšší Moudrost udělá všechno proto, aby vám pomohla se
 zbavit toho, co vám v cestě ke štěstí překáží. Sesílá vám proto všechny
 možné pomůcky a pomocníky, které by vás přiměly učinit to, co je 
třeba, abyste mohli být šťastní. Rozhodnout se ke změnám však můžete 
pouze vy sami - na základě Zákona svobodné vůle, do níž nesmí zasahovat 
ani Bůh. Žel, mnozí z vás, místo aby využili příležitostí ke změně, se 
vystrašeně stáhne a uzavře a postaví se do pozice ukřivděných obětí, 
jimž se "nějaká zlá změna" snaží ublížit. Strach ze změn, k nimž vás
 vede sám život, je přitom absurdní, protože nic není ve větším zájmu 
samotného Vesmíru, než pomoci vám k lásce a štěstí, které svět tolik 
potřebuje. Nikdy byste nebyli vedeni ke změnám, které by nevedly k lásce
 a štěstí! 
V momentě, kdy jste vedeni k nějaké změně v životě a vy jí z
jakéhokoli důvodu odporujete, stavíte si sami do cesty ke štěstí zátaras. 
Každá změna, k níž jste životem vedeni, má za úkol zbavit vás toho, kým 
nejste, toho, co vám ubližuje, co není v souladu s vaším pravým, skutečným,
 autentickým já, kterým jste a jímž máte být. Ve světě čeká člověk, který
 touží po takové duši, jíž jste právě vy; po duši, jíž hluboko pod povrchem 
doopravdy jste. Avšak pokud se schováváte pod vrstvy falešných masek,
 předstírání, snahy se zalíbit a mnohého dalšího, čím nejste, pak vás
 tento člověk prostě nemůže vidět. Nemůže vás najít, protože vás nevidí.
 Vaše masky; to, kým opravdu nejste, ale kým se přesto tolik snažíte být,
 se možná bude líbit - ale jiným lidem než tomu, kdo by miloval 
skutečně vás - tu pravou osobu, jíž jste doopravdy pod tím vším. Ano, 
možná se zalíbíte, možná navážete vztahy, ale nikdy nebudou šťastné, 
protože jste je získali jako někdo jiný - ten, jímž jste předstírali, že jste. 
A lidé, kteří milují vaši masku - byť upřímně - nikdy nebudou milovat vás.
Je nesmysl snažit se být někým jiným, abyste našli šťastný vztah, 
protože v takto založeném vztahu bude vždy milován ten někdo jiný
Spousta změn ve vašem životě vás vede právě k rozbití falešných 
masek a marných snah se zalíbit a zavděčovat, protože právě ty
 skrývají vaši tvář člověku, který by vás mohl milovat. Vaše ego a 
mysl s naučeným omezením vás však straší scénáři osamělosti, namlouvá 
vám, že nikdo pravý neexistuje a že věříte neskutečným pohádkám nebo
 že krásné vztahy mohou mít druzí, ale vy ne, snaží se vás přimět,
 abyste se spokojili s málem, někdy dokonce se zlým vztahem plným 
utrpení, a ponižuje vás řečmi o tom, jak nejste dost dobří a hodni lásky,
 když jste sami sebou. Chyby a nedostatky v rovině osobnosti mají
 všichni lidé. Jistě nečekáte, že váš partner či partnerka budou bezchybní.
 Již umíte tolerovat nedostatky druhých, odpouštět jim a soucítit s nimi,
 někdy dokonce až do nezdravé míry. Ale proč to tedy nedokážete i 
vůči sobě? Proč druhým odpouštíte a sobě ne? Proč byste měli být tak
 strašně špatní, že byste si neměli zasloužit stejnou lásku, která 
právem náleží každé bytosti ve světě - protože už samotná existence 
každé bytosti má sloužit lásce? Proč byste se měli tyranizovat a
 ponižovat jen proto, že máte stránky osobnosti, na nichž je třeba
 zapracovat, tak jako každý jinýZměny, které vám do života
 přicházejí, vás vedou k odpuštění si a přijetí svého skutečného já se 
všemi jeho stránkami - abyste se jím přestali bát být. Neboť odpuštění
 z lásky k sobě je ta jediná cesta, jak probourat zatvrzelé zdi ega, které 
dělá všechno proto, aby vás od lásky odvedlo a zabránilo vám 
skutečně zářit - být svým skutečným já. Avšak když to dokážete - 
a vy to dokážete! - stanete se konečně těmi nádhernými svobodnými 
a krásnými majáky lásky, které svět tolik potřebuje... a jejichž světlo
 je tolik přitažlivé pro ty, kteří právě takové světlo hledají.
Proto v momentě, kdy odmítáte změnu, která by vám pomohla být 
více sami sebou a vyzařovat to, kým skutečně jste - a co by k
 vám tudíž přitáhlo člověka, který by miloval právě toho, kým skutečně
 jste -, samizabraňujete tomu, aby k vám mohl přijít, najít vás, poznat 
vás nebo si vás vůbec všimnout. Není to chyba Vesmíru, není to 
nepřejícnost osudu, ani to není něco, čím byste si měli omlouvat a
podkládat své pochybnosti o lásce a možnosti existence skutečně 
krásného vztahu. Jde o vás a vaše nešťastné rozhodnutí neměnit se.
Nechcete se měnit, nechcete se vzdát svých masek, nechcete se pustit
 svých pohodlných omezení, na které jste si tolik zvykli a které vám 
dávají falešný pocit jistoty. V tom je ten problém. Nejste-li sami sebou,
 skrýváte-li své skutečné pocity, říkáte-li něco jiného, než co si 
skutečně myslíte či cítíte, nasazujete-li si masky ve snaze se zalíbit či
 zapadnout, děláte-li ze sebe někoho jiného a předstíráte, že se vám líbí
 něco, co se vám nelíbí, nebo když si jakkoli bráníte v naprosto
 čistém a jasném vyzařování a projevování svého skutečného já, 
partner, jehož by přitahovalo právě to, vás neuvidí.
Nevšimne si vás. Nepozná vás. Nemůže vás najít. Jak by také mohl, 
když se schováváte za vrstvy strachu, obav, omezených přesvědčení, 
sebepodceňování nebo energií vzteku, ukřivděnosti, nepřejícnosti, závisti 
a frustrace?  
Jak byste mohli přitáhnout partnera, jenž by přesně zrcadlil a 
miloval vaše skutečné já, když nejste svým skutečným já? A jak 
byste mohli být svým skutečným já, když zarputile odmítáte 
všechno, co vám přichází na pomoc, abyste se zbavili toho, co vám
 brání být svým skutečným já?
Jste to jen a jen vy, kdo má v rukou potřebné nástroje k tomu, abyste si
 svého milujícího partnera přitáhli. Abyste však mohli přitáhnout toho, s 
kým budete skutečně v souladu, tedy toho, kdo bude přitahován vaším
 skutečným já, musíte nejprve být svým skutečným já a toto já do světa
 vyzařovat a ukazovat ho. Znamená to přestat se přizpůsobovat názorům 
druhých, přestat poslouchat jejich diktáty o tom, jací byste měli být nebo
 co byste měli dělat, přestat se podřizovat lidem, kteří vás straší
 odmítáním, opuštěním nebo odsouzením, přestat poslouchat 
pesimistické názory o tom, jak něco tak krásného jako milující naplněný 
vztah není možné, otevřít se novým myšlenkám, vizím a způsobům 
vnímání, a přestat se bát, že by vám kdokoli jiný mohl nějak bránit v tom,
 abyste byli šťastní. 
Vaše vlastní pochybnosti a víra v omezení jsou čistě vaše volba a
nikdo jiný za ni nemůže. Nemůžete obviňovat jiné lidi za to, že vás 
omezují,
 když jim to vy sami dovolujete a když jste se vy sami rozhodli, že jejich
 názory jsou pro vás prioritnější než vaše vlastní. Nemůžete ukazovat 
prstem na druhé lidi nebo okolnosti a hněvat se, že vás ovládají, když 
vy sami jste se rozhodli, že jim to dovolíte a že na jejich postoji bude 
záviset vaše sebejistota nebo že jejich názory rozhodují o tom, jaká je 
vaše hodnota, co můžete či nemůžete mít nebo co si zasloužíte či 
nezasloužíte. Sami máte v rukou moc nad svým životem i ohromné 
množství energie, kterou můžete využít k přitáhnutí spřízněných duší, 
avšak dokud tuto energii budete marnit na zhmotňování omezení a 
frustrace, na vztekání se a obviňování ostatních lidí či osudu, těžko 
budete přitažliví pro někoho, kdo v sobě nosí štěstí a je přitahován štěstím
Neznamená to, že byste nesměli být smutní, když se vám něco nedaří
 nebo když zrovna nemáte to, co byste si přáli - jen je důležité, abyste
 i přitom pamatovali na lásku a na to, že Vesmír dělá, co může, aby vám
 pomohl. Spolupracujte s ním, plyňte s proudem změn, ať už se cítíte 
jakkoli, noste lásku a štěstí ve svých myšlenkách i srdci už teď 
uvidíte, žebez ohledu na vaše ostatní pocity či naladění budete 
vibracemi lásky a touhy po ní stále přitažliví.
My všichni vaši andělé si vroucně přejeme, abyste své milující 
partnery a partnerky našli! Vždyť mír na tomto světě, který
 vytváří láska, je podstatou naší i vaší existence! Proto vás prosíme,
 přestaňte si bránit v tom, co vás vede k vašemu štěstí! Přestaňte
 dovolovat svému egu nebo egu jiných lidí, aby rozhodovalo o tom,
co máte dělat nebo kým máte být, a už vůbec ne ze strachu, že byste
 jinak nebyli milováni! Vaše srdce přesně ví, co potřebuje, a také 
přesně cítí, kudy je třeba jít, abyste to našli. Přestaňte se tedy prosím
 nechávat omezovat strachem a rozhodněte se ponechat srdci volnou 
ruku bez ohledu na to, k čemu vás povede nebo co si o tom bude
 myslet někdo jiný.
Učiňte ze své touhy po lásce a s ní spojených důležitých změn 
naprostou prioritu! Je to ušlechtilé přání! Rozhodněte se, že chcete být 
šťastní a milovaní a že TO je pro vás prioritní! Ne to, co na vaše změny
 kdo řekne, ne to, jestli se to někomu líbí nebo jestli s vámi souhlasí - 
je to jen a jen VAŠE věc! Nikdo jiný není vámi! Každý z vás je unikátní a
 proto může jedině sám vědět, jaký má být a jak je mu nejlépe. Nejste-li ve
 své kůži, pak tu svou pravou kůži běžte oprášit a s úctou si ji oblečte. 
Je úplně jedno, co si o tom kdo pomyslí. Je-li vaší prioritou přitáhnout k
 sobě partnera, jenž bude milovat vaše skutečné já, pak MUSÍTE být
 skutečným já, neomezeným a nepodřizujícím se názorům druhých
 nebo strachu a podrývajícím pochybnostem svého ega.
Nemějte strach, že byste jednali špatně, budete-li následovat lásku. Láska
 nikdy neubližuje. Bez ohledu na to, kolik lidí může proti vašim změnám
protestovat, kolik lidí vás může nemít rádo a kolik lidí se na vás bude 
dívat skrz prsty svého nízkého ega, láska se nikdy nemýlí! A kdykoli
 vycházíte z lásky, pak vše, co děláte, podporuje a šíří lásku! Netrapte 
se, pokud se někdo odmítá dívat na krásu lásky ze stejné perspektivy. 
Nejste zodpovědní za to, jak se kdo rozhodne dívat na vaše změny. 
Cítíte-li, že je to to pravé, co potřebujete udělat, je úplně jedno, kdo si 
co myslí, protože samotný Bůh - ta nejvyšší a nejmoudřejší autorita, 
která existuje a která všechny vede výhradně k nejvyšší a nejhlubší
 lásce - vám to odsouhlasil. Bůh je láska a nikdy vás nevede k ničemu 
jinému než k ještě větší lásce. Bránit si v lásce a ve štěstí znamená 
upírat ho sobě i světu, který ji tolik potřebuje! Jste tady, abyste lásku 
prožívali, vyzařovali, a tím ji vysílali do světa coby hojivou energii, která 
pomáhá všem bez rozdílu a která je tou jedinou skutečnou silou, která
dokáže konat zázraky. Nebraňte si prosím ve své svobodě a 
nepřistupujte na omezení, která se vám druzí lidé ovládaní strachem 
a pochybnostmi snaží vnutit. Váš cíl - upřímná láska - je mnohem 
důležitější než všechno ostatní. Právě láska totiž může všechno to 
ostatní uzdravit, neboť tam, kde nejsou lidé šťastní, chybí právě láska.
 Svým rozhodnutím nepodlehnout nátlaku a omezujícím představám a
jít za láskou pomůžete nejen sami sobě ke štěstí ve své osobní rovině, 
ale zároveň napomůžete i všem ostatním, protože na světě bude hned 
více lásky.
Pokud si upřímně přejete najít svého partnera či partnerku, není
nic jednoduššího, než se upřímně rozhodnout, že každou změnu,
 která je k tomu nutná, přijmete a uskutečníte. Jen tak můžete rozbít 
to matné sklo, jímž jste se zakryli a skrze které vás vaše spřízněná 
duše nemůže vidět. Podnikejte změny, které přirozeně toužíte udělat - 
a které jsou tedy v souladu s vaším srdcem a tudíž i s tou Nejvyšší 
Moudrostí a Láskou -, a my vám slibujeme, že toto vaše nové, 
svobodné a krásné vyzařování sebe samých, svýchskutečných já, k
 vám přitáhne v ten nejlepší čas duše, které vás dokonale doplní a 
které vás v tomto nádherném vyzařování a sdílení krás lásky šťastně 
podpoří, protože samy budou takové.

* * *

(Poselství andělů, M.T.) andělský deník