Fyzické tělo a nová realita

31.01.2016 09:18

 

jsem

Jak dochází k hlubokému posunu, naše Fyzická Těla se začínají přizpůsobovat Nové Realitě a Mřížkám Vyššího Vědomí. Jsou zde zahrnuty dva procesy. První je hluboké čištění a odkládání všeho co je těžké, nízko vibrační, toxické a omezuje nás i ostatní. Můžete si všimnout, že vaše tělo vyhledává změny v jídelníčku, ve cvičení,vzorcích spánku a ve vyjadřování. Tento proces „ujasnění“ je nezbytný pro další krok, kde tělo začíná „vdechovat světlo“ do Buněk.

Proces „dýchání světla“ je Buněčný Proces a objevuje se spontánně v Buňkách, když je tělo v dostatečně vysoké Frekvenci a připravené „přepnout“.V tomto bodě bude tělo získávat kolem 50% živin ze Světla v procesu nitrobuněčné syntézy a kolem 50% z Fyzické Výživy.

Tento posun se objevuje pouze je-li Tělo čisté, uzemněné a vyladěné na Tělo Světelné.  Je to Spontánní Evoluce která se objeví, až jste připraveni. V tom bodě se stanete „Zářícím“ a začnete vyzařovat Světlo a energii ze svých Buněk. Toto je První stupeň Posunu ze staré, na Uhlíku založené Fyzické Formy, do Nové, Křišťálově Světelné formy.

Milovaní, žádáme vás,netlačte na tento proces,ale naslouchejte svému tělu a tomu co potřebuje. Pokud nejste připraveni na Posun, můžete stále potřebovat více tradičních metod výživy, dokud není vaše tělo plně připraveno. I po posunu budete muset monitorovat vaše živiny a energetickou úroveň, abyste se ujistili,že vaše tělo zvládá své nové vzorce energií a vyzařování.
Potom co provedete posun zjistíte,že je velmi těžké být v blízkosti lidí a prostředí které je toxické a znečištěné.Vaše nová energetická stavba/struktura je navržena pro Novou Zemi a bude toužit po čistém vzduchu,světle,výživné stravě a světlem vyplněném a harmonickém prostředí.

Tento posun Fyzicko/Energetického fungování bude pocítěn také na Emočních a Mentálních rovinách. Vaše Emoční a Mentální energie mohou být na nějakou dobu nestabilní a široce kolísat jak bude váš celý Organismus vstřebávat vyšší světelné energie cestující skrze váš nervový systém a zažehávat váš hormonální systém a mozkové buňky.V některých situacích můžete reagovat velmi rychle a se silnými emocemi. Vězte, že přizpůsobit se zrychlení ve vašem organismu bude chvíli trvat.

Milovaná rodino, celou dobu jsme vám ukazovali jak se uzemnit do Zemské Hvězdné Čakry a Zemského Středu a jak se naladit na Vesmírné Srdce. Toto je základní denní praxe při práci integrace při světelném dýchání a zrychlení světelných impulzů v nervovém systému.

Když je tento proces ukončen, ucítíte jak se vyrovnáváte v novém vnímání sebe samých a své síly jako Mistra Světla. Budete mít více důvěry ve své schopnosti manifestovat skrze práci s Božským Světlem a jeho tvarováním ve spolutvoření s Božským Zdrojem.

Archanděl Michael prostřednictvím – Celia Fenn
https://www.starchildglobal.com/Newearthenergiesoctober2013

Ilustrace: www.complexitygraphics.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu

https://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/01/fyzicke-telo-nova-realita.html

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.