HARMONIZACE POLARIT

18.11.2018 08:12

 

Zuzana Soukupová

Mohli bychom se domnívat, že  jeden z nejzákladnějších zákonů proudění vesmírné energie tj. zákon rovnováhy polarit znemožňuje, aby někdo použil svou svobodnou vůli nevyrovnaným způsobem, a vlastně tomu tak i je.  Jedinci  však mohou v dualitě fyzické reality působit díky tomu,  že existují jiné celky vědomí ve vyšších dimenzionálních sférách,  jež slíbily udržovat rovnováhu, dodávat své duchovní světlo a hybnou sílu, aby mohla být po určitou dobu zachována jistá rovnováha. Díky tomu my lidé, získáváme možnost  zakusit méně extrémní následky činů nevyrovnaného stavu vědomí. Ono duchovní světlo a hybná síla (proud vysokých energií)můžeme nazvat „milostí“, jíž se nám denně  dostává, ač někdy tolik teskníme nad svým osudem.  Každá těžší zkušenost nám může napomoci k uvědomění, že máme dost „hrátek“ duality a řekneme si: „Tohle už skutečně stačí, chci něco lepšího. Přeji si vymanit se z tohoto zakukleného stavu bojů a her duality, přeji si vrátit se do stavu dokonalé rovnováhy mezi oběma polaritami v mé vlastní  bytosti. Přeji si vrátit se svým vědomím „domů“, do duchovních sfér, kde  tato rovnováha nikdy nebyla porušena, kde stále existuje  nejvyšší rovnováha a průzračnost.”

Co znamená vlastně působení  zákonů proudění energie „z „ a „do“ oceánu vědomí Světla-Zvuku Nejvyššího Zdroje? Rozhodně nemůže vycházet ze samotného aspektu energie elektrické polarity. Vyžaduje rovnováhu mezi oběma polaritami, tudíž ji nelze stavět na základě nepřijetí  aspektu energie magnetické polarity (např. život ve fyzické realitě), nýbrž jedině na dokonalém respektu k němu.

Když máte extrémní potřebu být druhým nadřazeni, potřebujete, aby na vás žárlili, aby vás nenáviděli, aby na vás měli zlost, ohrožovali vás. Musíte tedy celé drama promítnout na ostatní, jenže kosmické zrcadlo pak umožní, abyste byli obklopeni lidmi, kteří jsou na tom stejně. Je-li poskytnuta určitá příležitost takovéto prožitky propustit, dochází současně k určitému zkracování času mezi vysláním určité projekce a odrazem od tzv. kosmického zrcadla.  Nelze nabídnout takovouto příležitost a nechat lidi dělat si, co chtějí, aniž by sklidili důsledky. Dokud tedy nezmění své vědomí,  mohou mnohem příměji zažívat to, co zaseli, obrazně řečeno: plody dozrají rychleji, než bývali zvyklí. Můžete zažívat též zvýšené napětí či  konflikty (i na úrovni národů), protože lidé musí ,,odehrát” to, co nejsou ochotni ze svého vědomí propustit. Přesto můžete stále pohlížet  za vnější události a snažit se udržet onu dokonalou vizi,  koneckonců změna vědomí může mnohé nepříjemné vnější události odvrátit, či alespoň zjemnit jejich dopad. Udržujte tedy jasně a pevně vizi, že je taková změna možná, i kdyby se vám zdálo, že to nemá žádný účinek, i když to svůj účinek rozhodně má, přestože může nějakou dobu trvat, než se projeví na fyzické úrovni. Stejně jako dochází k urychlení zpětného odrazu od kosmického zrcadla, dochází i k rychlejší manifestaci, a to již díky samotnému zrychlení cyklů. 

Je opravdu důležité, abyste popřemýšleli nad tím, jak dosáhnout uvnitř sebe na všech úrovních rovnováhy aspektů energie elektrické i magnetické polarity.  Chcete-li být upřímně duchovně hledajícími, musíte být ochotni nejprve uznat, že existuje uvnitř vás něco,  co v sobě potřebujete změnit. Je ovšem snadné to dovést do extrému, kdy neustále hledáte další problém k překonání, a úplně přehlížíte fakt, že máte spoustu kladných a nádherných vlastností a dovedností :-).

Pohlédněte (na duchovní úrovni) do zrcadla a uznejte onu lásku ve svém srdci, tu lásku, jež vámi protéká, neboť mnozí z vás vědí, že někde uvnitř  vás je láska k životu, láska pramenící v samotném Nejvyšším Zdroji a ta je tím, co vás pohání výše, k překonání různých tíživých okolností a stavů.

Nutné je však především, abyste byli ochotni dosáhnout rovnováhy uvnitř sebe, neboť jinak příliv další energie umocní jakoukoliv nerovnováhu, jež ve vás může být přítomna,  a vy jste dosud nebyli ochotni se s ní vypořádat.  Též si potřebujete uvědomit, kde lpíte na přesvědčeních, jež vás táhnou do jednoho z extrémů duality (více informací od 1. listopadu 2018 v nových studijních skriptech WORKSHOP DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM – HARMONIZACE POLARIT, část 1.).

Vzpomeňte si, že vy jste sem nepřišli proti aspektu magnetické polarity bojovat, přišli jste jej sem vyjádřit.  Teprve tehdy, když jste se setkali s odporem světa, když ti ve zdejším světě o vaše světlo nestáli, začali jste si myslet, že možná zde ve fyzickém světě není v pořádku vyjadřovat světlo své vnitřní životní jiskry.  Tehdy jste začali věřit lži,  že byste se měli přizpůsobit podmínkám, které nyní jsou ve hmotném vesmíru, tedy nikoliv rozmnožit své tvůrčí vlohy natolik, abyste mohli tyto podmínky ovládnout a transformovat je v poznání, v rozšířené Světlo.  Přesně to se stalo některým duchovním jiskrám, které proto nejsou tou silou, jíž být měly, silou, jíž být chtěly předtím, než do úrovně fyzické reality ze svobodné vůle a s obrovským nadšením sestoupily.

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky https://www.reiki-centrumpraha.cz) 1.11.2018