JAK TO CÍTÍM JÁ – ZAMILOVANOST = SOULAD S VNITŘNÍ BYTOSTÍ

24.01.2015 14:17

 

jajsem 2

Partnerské vztahy jsou báječným zrcadlem toho, jakým směrem zaměřujeme své myšlenky.

Na počátku každého vztahu je zamilovanost.

Je to stav, ve kterém se každý zamilovaný cítí nádherně a v takovém pocitovém rozpoložení se nám všem moc a moc líbí.

V čase zamilovanosti jsme my sami tvůrci tohoto báječného pocitu, protože se na milovaného partnera díváme očima své Vnitřní bytosti. Soustředíme se na to, co se nám na partnerovi líbí a náš Zdroj nám o tomto souladu přináší důkazy prostřednictvím našeho partnera tak, že on projevuje pouze ty stránky, které máme rádi a na které se soustředíme. To, jaké myšlenky o partnerovi máme, se nám manifestuje v naší realitě.

Je to nádherná energie, která nám přináší ještě více radosti ze života.

Je to tak… každé silné přiblížení ke Zdroji (naší Vnitřní bytosti) se projevuje v našich pocitech, kdy cítíme obrovskou radost, nadšení a vášeň ze života.

Mnoho lidí je bez znalosti těchto principů tvoření a mají zvyk především sledovat zkušenosti někoho jiného a podle toho již s jistými předpoklady a domněnkami přistupovat ke svým vlastním zkušenostem. A tak přijímají myšlenky o tom, že zamilovanost trvá jen krátce a že se brzy dožijí tzv. „vystřízlivění“. A protože si někteří lidé nedovolují mnoho radosti ve svém životě a nechápou pravou podstatu těchto emocí, začnou za nějaký čas přistupovat k zamilovanému stavu s pochybnostmi a dají průchod prvním zaměřením se na nedostatky milované osoby.

A protože podle Zákona přitažlivosti podobné přitahuje podobné, začne zaměřování se na jisté nechtěné detaily přitahovat více a více podobných myšlenek.

Tuto chvíli si mylně většina vysvětluje jako „vystřízlivění ze zamilovanosti“, protože si myslí, že obraz, který mají o partnerovi ve chvíli, kdy jsou zamilovaní, je nereálný.

Jenomže Vesmírná pravda je ta, že vše, co prožíváte a máte ve své realitě, je vámi plnohodnotně stvořené.

Tudíž „Vše je pravda“.

Pravdivý je tedy obraz partnera ve stavu zamilovanosti a pravdivý je obraz partnera ve stavu vystřízlivění. Obojí je skutečné…a obojí je odpověď Vesmíru na to, kterým směrem myslíte, což se také filtruje skrze vaše domněnky a víru.

Vše co ve Vesmíru existuje obsahuje oba konce vibrace – oba protipóly.

A je pouze na vás, jaký konec budete aktivovat tím, kam směřujete svou pozornost.

Ve vztazích se to pak jednoduše ozrcadlí takovýmto způsobem: buď se svým partnerem setrváte ve stavu zamilovanosti tak dlouho, jak dlouho budete směřovat pozornost jen na ty věci a povahové rysy, které u partnera chcete mít a líbí se vám – tímto vzájemně spolutvoříte partnerův rozvoj a růst; nebo se během krátké chvíle dostanete do stavu vystřízlivění, jelikož u vás začne převládat pozorování detailů a vlastností, které jste u partnera vidět nikdy nechtěli a váš vztah se ocitne v místě, které odpovídá vibrační podstatě toho, co ve stále vzrůstající frekvenci a množství vidíte a zároveň považujete za neměnnou realitu.

Toto je princip „magie lásky“, která se odehrává ve všech vztazích.

Partnerské vztahy jsou vždy odrazem vašich myšlenek, které tvoří váš bod přitažlivosti.

Já Jsem Maia

Záměrný Stvořitel Svého Velkolepého Života

Autor článku a fotografií: Maia Marie Špaček

www.jajsem.com