JASNĚ A JEDNODUŠE

26.01.2015 08:20

 

JASNĚ A JEDNODUŠE

V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA  A  PRAVDA.. PROTO ZDE UVÁDÍM JEN NĚKOLIK JEDNODUCHÝCH VESMÍRNÝCH ZÁKONŮ, KTERÉ SE UČÍM DO HLOUBKY NEJEN POZNAT, ALE HLAVNĚ JE I ŽÍT 

HLEĎ NA PRÁCI, JAKO NA SEBEREALIZACI.

Mnoho lidí je s prací nespokojeno. Často jsou nespokojeni se mzdou či se samotnými podmínkami. Je to pochopitelné. Aby se však práce mohla stát více snesitelnou, je vhodné se na práci dívat ne jenom jako na výdělečnou činnost, ale také jako na příležitost se seberealizovat. Uvědomit si, např., že to co dělám, má svůj smysl a význam a že jsem potřebná – ný, uvědomit si, že jsem šikovná – ný, když mohu dělat to, co dělám. Najít si pozitivita a věci které mě těší a zaměřit se na ně, nežli být jen zaměřen na výdělek, nebo kdy skončí směna atd. Jde o to, že na co myslíme, to vytváříme, tedy změníme-li pohled na práci, pak změní pohled i okolí vůči nám a to nám dává mnoho příležitostí.

NESPOČÍVEJ V MINULOSTI A  ANI V BUDOUCNOSTI.

Je známo, že minulost je minulost, je to něco co již dávno není, tak proč to stále živit svoji vlastní energií, vzpomínkami které potřebují pro své přežití naši životní energii, která tak přijde  vniveč.

Je známo, že budoucnost se nedá stoprocentně předpovědět natož chytit. Tak proč darovat svoji energii něčemu co vlastně ještě ani není? Proč dávat svoji životní sílu myšlenkám o budoucnosti, která vždy bude pouze jen v budoucnu. Takto životní silou plýtváme a ta nám pak schází pro naše zdraví.

Využijme svoji energii v přítomnosti sebe sama, právě teď pro svoji nynější seberealizaci. Takto je životní síla nevyčerpatelná a ba na opak nám přibývá. Je správně využita tak, jak nám bylo souzeno.

NA LIDI VŽDY KOUKEJ JAKO NA BYTOSTI V LIDSKÝCH TĚLECH.

Bude-li takto člověk hledět, veškerá zášť a nenávist pomine. Být bytostí, znamená být vesmírem. Být bytostí, znamená být Jednotou. Být bytostí, znamená mít mnohem větší příležitost a možnost vidět svůj celý obraz, nežli  pouze z jediného pouhého lidského pohledu.

KDYŽ SE NĚCO NEPODAŘÍ, NEBER TO JAKO NEZDAR.

To, co se nepovede, povede k porozumění. Každý nezdar, smůla, tragédie je tzv. duchovní kopanec, který je předposlední pomocí najít tu správnou cestu, uvědomit si sama sebe v přítomném okamžiku, jelikož jen bolest se dá intenzivně přítomně prožít. Poslední pomocí  už je jen však smrt. K předposlední a ani k poslední pomoci však člověk nemusí vůbec dojít, pokud se na život dívá jako na příležitosti a nikoliv na tragédii. Je-li život plná banka příležitostí a člověk je tak vnímá, pak je šťastným a bohatým bankéřem a může si život užívat.

VZDĚLÁNÍ JE V TÉTO DUALITĚ DŮLEŽITÉ A VŠAK MUSÍ BÝT PODMÍNĚNO MOUDROSTÍ.

Být vzdělán věcmi, které život ničí, nebo život omezují, či předstírají svobodu, nahánějí hrůzu, nebo dávají velkou moc nad ostatními, je vzdělání k ničemu. Je to vzdělání, které mohou dostat jen maloduší. Pokud se vzdělání opírá o moudrost, o zákony vesmíru, o jednoduchost, pak se jedná o pravé vzdělání, které plodí ovoce z něhož se nají všechny národy. Pak takové vzdělání obestřené moudrostí dá možnost růstu, harmonii a blaženosti všem lidem bez vyjímaje.

NESUĎTE VŠE CO SE V ŽIVOTĚ DĚJE. VŠE MÁ SVŮJ HLUBOKÝ VÝZNAM

Nic se neděje jen tak. Vše má svoji příčinu a svůj následek. Proto řešíš-li nějakou životní situaci, pak ji neodsuzuj i když se ti nelíbí. Aby jsi ji porozuměl a tak ji mohl vyřešit, dívej se na ni jako na příležitost a nikoliv jako na problém. Problém je vždy a bude zase jenom problémem, ale příležitost je souhrn nekonečných možností. Co si vybereš, problém a nebo příležitost?

TO CO NEJDE ZMĚNIT, PŘIJMĚTE A TO CO LZE ZMĚNIT, ZMĚŇTE.

V životech jsou situace, které nelze změnit. Je dobré si uvědomit ve svých životech, co lze změnit a co ne. Tam, kde nelze věci změnit, například jen tak změnit vládu, přijměte to tak, jak je. Jinak budete plýtvat svoji vlastní životní energií a nic se nezmění. Je to házení perlí prasatům a nebo házení zrna na skálu, kde nic nevyroste. Co však můžete změnit je sebe. Když změníte sebe, začnete být pomalu nezávislí na systému. Když změníte sebe, budete svoji energii správně zužitkovávat a tak se vám ze zákona vesmíru bude energie vždy vracet ve větším množství. To povede k vaší vlastní jednotě, k vašemu vlastnímu uvědomění si sebe sama. Jakmile se toto stane, bude vás stále víc a víc. nakonec se vláda změní sama, jelikož bez lidí vláda nemůže existovat. To byl jen příklad ohledně vlády, ale tento zákon platí na všechny společenské i individuální příležitosti. Například, pořekadlo: starého psa novým kouskům nenaučíš, je právě o přijímání této situace a následné změně ve vnímání této situace.

POKUD NEMILUJETE SVOJE TĚLO JAK VYPADÁ, MILUJTE HO ALESPOŇ PROTO, CO PRO VÁS DĚLÁ.

Díky myšlenkovým formám vznikla móda, styl a jiné, jako je i etika atd. To jsou věci, které nemají s Bohem nic společného a proto tyto všechny podobné věci ničí, zneužívají a znásilňují vaši Duši. Není pak divu, že mnoho lidí není spokojeno se svým tělem, neboť nemá správné míry, správnou váhu a někde i správnou barvu. Pokud je člověk takto ovládán a své tělo vidí jako nedokonalost, pak ať se na něj začne dívat zevnitř. Uvnitř jsme všichni stejní. Máme srdce, plíce i játra atd. Proto buďte vděční za práci vašeho těla, když nejste někteří vděčni za jeho vizáž. Uvědomte si, jak vaše srdce pracuje tvrdě ve dne a v noci bez přestání, aniž by si na malou chvilku odpočlo. Vaše játra, které mají dle lékařského vědeckého zjištění okolo 500 funkcí ( z duchovního mají okolo 800 funkcí) pracují také bez dovolené. Plíce, štítná žláza, slezina, žaludek, střeva, ledviny atd atd atd., vše je tu jen pro vás, pro vás samotný. Pracují stále a neúnavně a to je člověk dopuje chemickými nezdravými produkty jak v potravinách tak i v kosmetice či inhalováním cigaret a pití alkoholu. Alespoň milujte tělo za to, že to všechno snáší a pracuje jen pro vás.

UVĚDOMTE SI Z KOLIKA PROCENT VODY JE VAŠE TĚLO A TO MU VŽDY DODEJTE.

Lidské tělo je cca ze 70 procent voda. Zbytek 30 procent dejme tomu je hmota. Proto je vhodné rozdělit denní dávku přijmu potravin na 70 procent vody  a 30 procent tuhé stravy. Za vodu se počítá i polévka, nebo jiný nápoj. Nejlepší je však obyčejná voda, neboť si ji tělo magneticky na informuje přesně tak, jak samo potřebuje, kdežto jiné ochucené nápoje jsou již upravené a tělo má další práci nejdříve takovýto nápoj přefiltrovat, oddělit ochucovadla a čistou vodu od sebe, což bývá složité, pracné, zdlouhavé a ne s cela se stoprocentním výsledkem.

NEJLEPŠÍ LÉKAŘ JE V PŘÍRODĚ.

Jeli lidské tělo stvořeno z přírody, pak by se také přírodou mělo léčit. Hledáte-li opravdový lék, pak ho najdete jedině v přírodě, nikoliv v lékárně. V lékárně hledejte tehdy, jeli váš stav na tolik vážný, že potřebuje vaše tělo okamžitou pomoc. Pokud by však člověk užíval čistě přírodní zdroje, nikdy by nepotřeboval zmíněnou okamžitou pomoc vyjma vážného zranění.

NEJVĚTŠÍ UČITELÉ JSOU DĚTI

Lidé, kteří ztratili sami sebe, říkají nechovej se jako dítě. Lidé kteří zůstali sami sebou, se jako děti chovají. Být dítětem znamená být bytostí. Nebýt dítětem, znamená být okraden a zneužit. Ten, kdo děti pozoruje a učí se od nich, je svobodný a šťastný. Ten kdo dětem poroučí a mění je na bezduché ovladatelné chodící stroje, je nejenom sám strojem, ale také se jako stroj porouchá. Pak mu žádné tabulky a výpočty nepomůžou, protože porušil jeden z největších zákonů a to je znásilnění své a jiných Duší.

NEJVĚTŠÍ MISTŘI JSOU NAŠI NEPŘÁTELE

Jen nepřítel je vůči tobě natolik upřímný, že se ti nebojí říci pravdu. V tu dobu mu pak poděkuj, neboť ti ukázal směr.

PŘÍRODA NABÍZÍ VŠE, CO POTŘEBUJEME.

Hledáš-li zdraví jdi do přírody, máš-li pocit smutku jdi do přírody, chceš se vyzpovídat jdi do přírody, máš.li hlad najez se z přírody, chceš-li poznat sám sebe zeptej se přírody, atd. atd. atd. Víc není třeba uvádět 

NEDÁVEJTE PŘÍVLASTKY SITUACÍM A DĚJŮM

Lidé často komentují děj či situaci ať už se jich přímo týká nebo netýká. Každý takový přívlastek však situaci, nebo děj ztěžují. Je mnohem lepší nekomentovat, ale za to vnímat a porozumět. V tom spočívá uchování vlastní energie a také možnost vidět věci nejen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhly, což zase vede ke zdárnému vyřešení.

KAŽDÝ ČLOVĚK A  NEJEN ČLOVĚK JE ORIGINÁL A TO JE MNOHEM VÍC NEŽ KOPIE.

Neexistuje v celém Vesmíru nic sobě stejné. Vše může být jen podobné, nebo nepodobné. Proto je vše originální. Tak se s tím už konečně smiř a přijmi, že jsi originál.

VĚDĚT A  ZNÁT NESTAČÍ. JE NUTNÉ TO UVÉST DO PRAXE.

Vědět a nevyužívat to v praxi je jako nastartované auto bez řidiče. Takové auto je k ničemu. Mít plno neštudováno, přečíst tisíc knih a nepodělit se, či s tím dále nepracovat, nerozvíjet a dál neprozkoumávat, je nádoba bez vody, z které se nikdo ani majitel nenapije. Dochází tak pouze k probuzení ega, které pak svého majitele vysává a okrádá o energii. Takový člověk pak umírá sám a zahořklí s pocitem žízně a nenaplnění.

Pokud vše uvedeme do praxe, nabyté znalosti se tak budou moc projevit a plnit svůj význam, což daného člověka velmi osvobozuje a dodává životní sílu. Takový člověk pak při sklonku svého života umírá obklopen přáteli, šťastný, nasycen a s pocitem dobře odvedené práce.

ABY JSI ŽIL ŠŤASTNĚ, PROJEV VŽDY TO, CO OPRAVDU CÍTÍŠ

Není nic trapné a neetické či nevhodné a nepatřičné pokud to tak cítíš. Protože pokud opravdu něco cítíš, vyjádři to bez ohledu vymyšlených lidských nesmyslných zákonů, které tě jen pouze zdržují a svazují.

SPOLÉHEJ SE SÁM NA SEBE A NE NA  JINÉ A VŠE PŮJDE SNÁZ, PROTOŽE TÍMTO NEDOVOLÍŠ, ABY TĚ NĚKDO ZKLAMAL,  ŽE TO NEUDĚLAL.

Spoléhat se sám na sebe je uznání své vlastní existence. Je to zároveň silný tvořící proces, protože je to nejkratší a přímá vzdálenost mezi Bohem a tebou.

DĚLEJ SI VĚCI SÁM A POMOC PŘIJDE SAMA. NIKDO NECHCE BÝT NEČINNÝ

Každý člověk má tendenci pomáhat, vidí-li někoho, kdo pomoc potřebuje. Proto má-li ti býti pomoženo, věř, že ti někdo přijde na pomoc

JSOU JEN DVOJE HODINY. JEDNY VISÍ NA ZDI A JEDNY JSOU UVNITŘ TEBE. PODLE KTERÝCH SE BUDEŠ ŘÍDIT?

Hodiny na zdi jsou stvořeny iluzí, která se tak jeví být tvým pánem, neboť ti určuje, kdy nebo v kolik máš co udělat. A však hodiny uvnitř tebe, jsou tvým dobrým sluhou, neboť ti  vždy dobře radí, co je pro tebe nejvhodnější.

VÍRA V NĚCO MŮŽE BÝT SLABÁ  I SILNÁ, ALE VÍRA V SEBE JE NEPŘEMOŽITELNÁ

Věřit, že se nám vyplní přání záleží na síle, kterou je člověk v danou dobu schopen vyprodukovat. Stojí ho to někdy mnoho jeho životní síly a může se unavit. Uvěřit však v sebe stačí jen jedno a to jednoduše se proto rozhodnout. Pak nám síla přibývá, jsme vitální a přání se vyplňují.

VŠECHNY ČLÁNKY JSOU VOLNĚ ŠIŘITELNÉ. PRO VÁS A RÁDA KRYSTALKA :-) https://www.krystalka.estranky.cz/clanky/jasne-a-jednoduse.html