Kateřina Marešková - Poselství pro rok 2019 ve vztahu k celému světu

11.01.2019 08:52

Na počátku loňského roku jsme na webu uvedli poselství Kateřiny Mareškové k roku 2018. Jelikož bylo evidentně „trefné“, rádi uvádíme její poselství pro rok letošní, rok 2019.


Slyš poselství.

V lidskosti nalézáš mír, 
neboť lidskost jest hluboký soucit s propady
jež vzešly z hlavy.

Rok 2019 jest rokem nepokojů, 
kdy mnozí lidé stojí, na prahu sociálních revolucí.

(nepokoje se zřejmě budou zesilovat – lidé budou reagovat na represe, zvyšování daní, zdražování atp.)

Ti u moci, stanou se více průzračnými,
a neudrží se klamstva v síle, jak byly.

Rok vnáší silný obraz sebe,
manifestovat se v pravost, člověk začne.

Jak v libém, tak opačném!
Vše započíná v odrazu nastavení,
v zimní slunovratové energii.

Rok minulý, tam klamy v okolí především byly viděny.
Tento rok odkrývá vlastní tvář, 
kde povadnutá zář, 
ale i ta, kde v pravosti,
k vyššímu vás přemostí.

Rok daný jest tváří vaší,
a účel jeho, 
jest uvidění cesty hodnot pravých,
a opuštění těch, co dali vám do hlavy
či uvěřili jste, 
díky nedůvěře, 
ve vlastní energie.

Přijdou bouřky uvnitř vás samotných.
Cílem jest po vyčasení, uzřít své světlo pravých.

Požehnán jest ten, kdo odkloní se od myšlenek,
polí, co z okolí jeho vycházejí,
a započne zřít, skutečné hodnoty své a ty žít.

Jdeš sám, na své cestě jsi samotný,
K cíli jen sám za sebe dorazíš.

V cíli jsi všemi, zde skutečná propojení.

Brána rozbřesku se rozšíří, 
tím více vjemů dimenzionálního prolínání se utvoří.

Člověk v rozumu, nebude vědět, čemu věřit,
a dané vnáší zmatky.

Člověk blíže k srdci se odevzdá,
tím umožní vedení
a bude mu ukázána Boží tvář!

Tento rok má velký význam,
neboť blíží se,
přechod do neznáma.

Ať přijata je změna.
Pusťte vše, co spjato s obavami, 
neboť jinak odtrhne se a způsobí pády.

Kdo nedrží, 
nést s vlnou se dovolí,
pocítí, co štěstí jest, 
neboť otevírá se svobodě
,
a bere z rukou zbraně, co systém má na něj.

Pak systém bezbranný,
a není síly, co zastaví
Váš výstup do úrovní
,
nezadržitelných vůdců světla jeho.

Budiž tento rok spatřeno, 
tvé vlastní světlo, uvnitř.

Neboť brána se přibližuje,
v síle energie 
FASTAMA Kristus.

A toto pole, není lehké pozřít,
neboť bloky mysli, 
vytvářejí oheň uvnitř,
a tíhu,
 která neumožní vstoupit.

Slunce přijde vně, 
je třeba býti vodou uvnitř.

Amen.

Zdroj: https://www.facebook.com/milan.gelnar.3/posts/2019310754825892