Kód Zdroje

07.11.2016 08:02

 

 

kod-zdroje

Tento obraz je kódom Zdroja. Je – ako zvykneme povedať – darom od Boha a to pre všetkých ľudí na planéte. Je pomocnou rukou najjemnejšieho, duchovne najvyspelejšieho sveta svetla, lásky. Je i takpovediac malou meditáciou /pokiaľ sledovanie obrazu môžem takto nazvať :)/. A treba k nemu malý návod. Je potrebné si ho rozkliknúť, čiže mať ho vo väčšom merítku na monitore. Uvoľnitesa, trošku zharmonizujte dychom a pozerajte sa do miesta nad hornými bielo – modro – fialovými kvetinkami. ……. je to stred obrazu a nad kvetinkami je to stred medzi horným okrajom obrazu a hornými bielymi symbolmi /kvietky/. Nepozerajte sa ani smerom dole, ani nad tento pomyselný bod …. ani smerom k bočným okrajom. Čiže – pohľad je veľmi nenásilne, volne „zafixovaný“ do spomenutého miesta. Skúste vydržať cca 3 – 5 minút. Postupne sa bude strácať a budete vidieť štruktúry obrazu. Bude sa jemne vlniť. Okolie obrazu sa bude strácať /môžete ho vnímať ako zahmlené/. Po 3-5 minútach zavrite oči. Čo je v priestore v ktorom sa nachádzate tmavé budete vidieť biele. Obraz budete vnímať v individuálne potrebných farbách /stále so zavretými očami/. Keď sa bude strácať – otvorte oči. A teraz konkrétna informácia k obrazovému kódu. Je pomocnou rukou pri prepólovávaní spektra do novej dimenzie. Je nahliadnutím do svojho /Vášho srdca….. Vami/. Súvisí s čakrami, s epifýzou a pomáha pri odblokovávaní miesta, ktoré sa nachádza vzadu v hlave a je brzdou, prekážkou pri návrate k sebe …. k celistvému vnímaniu …. k vedomiu. Chcem upozorniť, že obraz je možné zdieľať ku prospechu všetkých ľudí – to znamená gratis. Inými slovami – nie so zámerom vlastného obohacovania sa v zmysle finančnom.

Ilona Pálušová

 

kod-zdroje

Tento obraz je kódom Zdroja. Je – ako zvykneme povedať – darom od Boha a to pre všetkých ľudí na planéte. Je pomocnou rukou najjemnejšieho, duchovne najvyspelejšieho sveta svetla, lásky. Je i takpovediac malou meditáciou /pokiaľ sledovanie obrazu môžem takto nazvať :)/. A treba k nemu malý návod. Je potrebné si ho rozkliknúť, čiže mať ho vo väčšom merítku na monitore. Uvoľnitesa, trošku zharmonizujte dychom a pozerajte sa do miesta nad hornými bielo – modro – fialovými kvetinkami. ……. je to stred obrazu a nad kvetinkami je to stred medzi horným okrajom obrazu a hornými bielymi symbolmi /kvietky/. Nepozerajte sa ani smerom dole, ani nad tento pomyselný bod …. ani smerom k bočným okrajom. Čiže – pohľad je veľmi nenásilne, volne „zafixovaný“ do spomenutého miesta. Skúste vydržať cca 3 – 5 minút. Postupne sa bude strácať a budete vidieť štruktúry obrazu. Bude sa jemne vlniť. Okolie obrazu sa bude strácať /môžete ho vnímať ako zahmlené/. Po 3-5 minútach zavrite oči. Čo je v priestore v ktorom sa nachádzate tmavé budete vidieť biele. Obraz budete vnímať v individuálne potrebných farbách /stále so zavretými očami/. Keď sa bude strácať – otvorte oči. A teraz konkrétna informácia k obrazovému kódu. Je pomocnou rukou pri prepólovávaní spektra do novej dimenzie. Je nahliadnutím do svojho /Vášho srdca….. Vami/. Súvisí s čakrami, s epifýzou a pomáha pri odblokovávaní miesta, ktoré sa nachádza vzadu v hlave a je brzdou, prekážkou pri návrate k sebe …. k celistvému vnímaniu …. k vedomiu. Chcem upozorniť, že obraz je možné zdieľať ku prospechu všetkých ľudí – to znamená gratis. Inými slovami – nie so zámerom vlastného obohacovania sa v zmysle finančnom.

Ilona Pálušová