Lilith ve Vodnáři – Povýšená výjimečnost

07.08.2018 21:58

 

Lilith opouští znamení Kozoroha a vstupuje do Vodnáře. Pokud se vám Lilith v Kozorohu zdála tvrdá a studená, ta vodnářská ji hravě strčí do kapsy! Chlad kamene vystřídá chlad ocelové břitvy, tvrdost srdce vrostlého do skály nahradí argumentační tvrdost intelektu používaného jako štít i jako meč. A není to plamenný meč archanděla Uriela, spíš světelný meč rytířů řádu Jedi.

Bude to znamenat pro Vodnáře něco nebo nic, ptají se Vodnáři? Ale no tak, přátelé, zapojte mozek a odpovězte si sami. Konec konců, velmi dobře znáte odpověď a nehrajte si na blbečky v naivní snaze vyškemrat si jalové uchlácholení. Samozřejmě, že to bude znamenat NĚCO, kdyby to znamenalo NIC, nemusím se namáhat a vy ztrácet čas s tímhle textem. Lilith se prožene Vodnářským sektorem našeho horoskopu a nebude se s námi párat. Témata podrobně probereme v následujících odstavcích, prostor, v němž se rozehrají, si najděte podle příslušného domu případně podle planet obsazených ve znamení Vodnáře.

A jestli se vám zdá tón tohoto článku arogantní a intelektově povýšený, máte dobrý postřeh. Navíc jste právě trefili hlavičkou o hřebík: toto je jeden ze základních rysů Lilith pro příštích devět měsíců!

Lilith ve Vodnáři operuje v mentálním prostoru a inteligenci si cení nade všetu svou samozřejmě nejvýš, a o vaší se přesvědčí jednoduchým testem během prvních pár vět společného rozhovoru. Pokud dokážete dostatečně rychle, bystře, vtipně a břitce odrážet míčky jejích nečekaných verbálních přihrávek, pokud vyberete prudký smeč s lehkostí a vyzývavým úsměvem, oplatí vám uznalým pokývnutím a můžete se bavit jako rovný s rovným. V opačném případě si neslyšně odfrkne a nadále se vámi bude mluvit formálně bezchybně, přesto však s neurčitým nádechem pohrdání. Ve vás pak poroste pocit, že jste tu za idiota, a v jejích očích tomu tak vskutku je. Neznám mnoho lidí, kteří by si v tomto pocitu libovali. Lilith ve Vodnáři nám dává pocit neomylnosti, povýšené přesvědčení o své absolutní a neměnné pravdě a dojem, že jsme byli povoláni zpřístupnit ji těm tupým davům kolem.

 

Lilith ve Vodnáři ráda prezentuje svou originalitu a nonkonformitu, pyšná a hrdá na to, že pro ni neexistují žádná tabu. A je to tak, neexistují! Roboti a kyborgové přece netrpí pocitem nedotknutelnosti libovolného tématu. Umělá inteligence je dokonalá, krystalicky čistá logika neposkvrněná emočními výkyvy, citovými zmatky, pokrevními vazbami, milostnými pouty, morálními dilematy, tělesnými vášněmi a vším tím ubohým člověčím balastem, stejně tak jako Lilith ve Vodnáři – jak prosté, milý Watsone! Ale ne, vy mě litujete? Je vidět, že jste vůbec nepochopil, o čem je řeč.

Lilith ve Vodnáři bojuje za svou nezávislost bez ohledu na cokoliv, co jí stojí v cestě. Pokud se cítíme svázáni ve svém projevu, omezeni ve svých touhách, připoutáni k povinnostem a ujařmeni situací, s vysokou pravděpodobností nám Lilith ve Vodnáři dodá energii rozbít všechny zdi, které nás drží v (pomyslném) vězení. Lilith nemá v okamžiku akutní ataky sebemenší náhled situace, kope kolem sebe hlava nehlava. Proto je dobré připravit se předem. Vězení si často neseme v hlavě, ve svých přesvědčeních. V záchvatu rebelie pak zdemolujeme svůj životní prostor, abychom vzápětí zjistili, že domnělí nepřátelé jsou pobiti, zdi padly a my stále necítíme onu vytouženou volnost. Než tedy pozurážíme a popliveme manžela, děti, šéfa, matku, sousedy, chlapy, kolegyně nebo kohokoliv jiného, kdo může za naši nesvobodu, zvažme, zda si náhodou své omezené soukromé peklo neděláme sami. A ano, máte pravdu, když Lilith chytne rapl, je tahle rada naprosto na prd!

Lilith ve Vodnáři potřebuje prezentovat svou jedinečnost a výjimečnost. Ona teda rozhodně nechápe, jak se s ní kdokoliv může srovnávat. Máme dvě ruce a dvě nohy, což je bohužel trestuhodný výsměch přírody, ale jinak ji s lidmi okolo nespojuje nic. Skutečnost, že ostatní jí nesahají ani po kotníky, je zřejmá na první dobrou, a musí, prostě musí ji vnímat i ti chudáci kolem. Lilith ve Vodnáři je bytostně předurčena k čemusi vyššímu, principiálnímu, abstraktnímu a bohužel se tu musí brodit vším tím ubohým lidským pachtěním a upoceným hmožděním, těmi přízemními vztahy, city, hádkami, slzami, křikem, potem, sexem a nedej bože láskou … fuj, to je k nežití!

To, co spojuje Lilith a znamení Vodnáře, je záliba v hraničních polohách, provokace, testování společenských pravidel a boření všech limitů. V době svého průchodu Vodnářem nás Lilith konfrontuje s nanejvýš extrémními, výstředními, utopickými, perverzními anebo (hodnoceno současnou úrovní kolektivního vědomí)až zvrhlými názory a návrhy řešení situací týkajících se otázek osobní svobody, lidských práv, rovnosti jedinců či skupin, společenského uspořádání, technologického pokroku, experimentální sexuality. Veškeré předložené důvody budou dokonale logické a racionálně nenapadnutelné, přesto nám zvednou tlak anebo žaludek a nenechají nás v klidu. Akorát si nebudeme jisti, zda se mám právě vnitřnosti sevřely fascinací nad přímočarou odvahou, argumentační brilancí a genialitou navrhovaného řešení nebo zkroutily odporem a úžasem k Lilithině schopnosti abstrahovat od čehokoliv krom intelektu, včetně tradice, etiky, sociálních zvyklostí, emocí, mravních a charakterových hodnot. Nejspíš obojím.

S Lilith ve Vodnáři nabudeme odvahy přijmout svou jinakost, vystoupit z davu, být černou ovcí nebo bílou vránou. To je skvělé. Zejména pokud jsme s tím dosud měli problém a brzdili se v projevu, umenšovali, umravňovali, srovnávali se do latě a snažili se zapadnout, být akceptovatelní a oblíbení, neprovokovat, nedrnkat na nervy, raději mlčet než dostat na budku nebo se stát terčem výsměchu. Tohle vše vezme v průběhu příštích devíti měsíců za své, ale mějme na paměti, že Lilith nám dodá kuráž, ale nezná správnou míru, velmi snadno přeletíme z jednoho extrému do druhého a v té rychlosti si nabijeme hubu o protější zeď. Lilith je sebedestruktivní psychopatka a naším úkolem je s její pomocí prolomit tradiční omezující bloky, ale udržet ji na uzdě, než nás s sebou strhne do propasti. Je dobré být sám sebou ve své originální individualitě, je tristní vyčnívat za každou cenu. Je úžasné vyvázat se ze svazujících okovů, je bolestné zničit přitom vše, na čem záleží.

A pro snazší představu toho, jak v minulosti úřadovala Lilith ve Vodnáři, zkuste si vzpomenout na události těchto časových úseků: říjen 2009 – červen 2010, prosinec 2000 – srpen 2001, únor 1992 – říjen 1992, a tak pořád pryč, po zhruba devítiletých cyklech hlouběji do minulostí … myslím, že při srovnání těchto etap snadno uvidíte obecný vzorec jejího působení ve vašem životě.

Zdroj: https://www.astropsychologie.cz/