Mužské Božství / Práce s Mayským kalendářem.

28.04.2017 08:13

 

 
 
Blíží se konec karantény Země, globální karmy, lidé si začínají zvykat na naši přítomnost na Zemi. Aktuální platforma Vzestupu může připomínat energetické přetahování o to, kdo v jaké dimenzi bude. Máme pocit odpojení od lidí, dokonce i od našich Milovaných s nimiž nastavujeme hranice rozhovorů. I přesto, že milujeme pohyb, kreativitu a naši práci, tato pasáž připomíná stav snění. DNA se aktualizuje na 13 vláken aka rekonvalescence těla, aktivace Merkaby. Mnozí pociťují začít měnit stravu na lehčí, více odpočívat. Mnozí vnímají tlak na nervovou soustavu. Nacházíme se v jakémsi „mezičase a meziprostoru“, kde se některé věci nemohou projevit.
 
Lidé si často mylně vysvětlují některé způsoby, které využíváme jako lakmusový test pro kolektivní aktualizace, nemá to nic společného s naším osobním životem. Přes náš životní proud se děje mnoho primární, sekundární a terciární práce, také pomoc pro ty, kteří chtějí, samozřejmě. Je tu mnoho lidí, kteří nechtějí vidět ani vědět. Milujeme všechny, nesoudíme nikoho, je to náročná doba pro nás všechny.
 
Mnoho lidí odhazuje mnoho odpadků ze svého nevědomí. Je to velmi účelné, fotony vytahují všechno, co není v zákrytu s vyšší časovou osou. Osobně mám několik lidí, nemají ponětí o interním kodexu Týmu Strážců 5D, naší předjednané inkarnační dohodě. Lidé jsou tak velmi zmatení, tak velmi zmateni kontrolním systémem, manipulativním systémem, výroky globalistů, mediálními dezinformacemi, koluzí, nadvládou. Budou ještě nějaký čas pochybovat a učit se. Jsme v Lásce a svítíme pro všechny. Ještě nějaký čas potrvá, než se všichni shodneme na stejných pravidlech. Tlak na zlepšení ve všech oblastech života musí přijít přes masy lidí a pravidla ochrany životního prostředí budou pro mnoho lidí tvrdá, a to je správné. Musíme se všichni naučit dívat se každý den novýma očima, cesta do vyšších frekvenčních úrovní a Nové Země vede skrze bezpodmínečně milující srdce.
 
***
 
Děje se velké probouzení mužů. Je zde mnoho žen, které dosáhly plné integrace vnitřní rovnováhy – mužské a ženské Jednoty uvnitř sebe. Muži nyní pracují na integraci sjednocení obou aspektů uvnitř sebe stejně tak. Mnoho mužů se silných žen bojí, jsou to ti, kteří měli despotickou, dominantní, kontrolující matku. Stejnýma očima se dívají také na vnitřně silnou ženu – mají strach.
 
Muž, který chce dosáhnout integrace obou pólů a vstoupit do posvátného vztahu, nemůže ženu negovat. Je to projekce svého neuzdraveného Mužství, stejně jako snění o někom, kdo nám v životě chybí není duchovní zralost, ale život naplněný emocionální frustrací, což má původ v archetypální abstinenci z dětství.
 
Mistrovství a rovnováhy mužské a ženské energie jsme dosáhli procházením velkého množství zkušeností a zážitků. Staré vztahy byly založeny na základě karmického učení. Součástí naší cesty bylo naučit se emocionální odpovědnosti. Udělali jsme všechnu práci na všech úrovních. Pro muže počátek uzdravení začíná v uvědomění si své vnitřní síly, svých zranění od žen, matek a extrahovat na světlo komplex nefunkčních přesvědčení o ženách. Setkání dvou zralých duší a vytvoření vztahu je posvátná alchymie Lásky. Oddanosti v partnerství můžeme dosáhnout jen tím, že zůstaneme oddaní sami sobě. Sebeláska a sebeovládání je základem vztahu a nová partnerství nejsou jen tak nějaká obyčejná partnerství, ale partnerství dvou Mistrů, nikdo není dominantní, lidé se milují pro jiskru toho druhého.
 
***
 
New Age metody nefungují – reiki apod. Kdykoliv budete žádat o přijmutí energie od někoho, zeptejte se na původ energie, s jakou lidé pracují. Je zde mnoho takových „mistrů a guruů“ nejsou schopni čerpat energii přímo ze Zdroje, takže hledají nově probuzené jako zdroj energie pro sebe. Naučit se rozeznávat, kdo s jakými energiemi pracuje a léčí je důležitou součástí cesty, vše se dá opravit čistým zdrojem vyššího Vědomí.
 
Duše lidí touží po osvobození. Aby se duše osvobodila, musí začít vyjadřovat tvořivost. Vysvobození ze Stínů a radost přichází s vědomým tvůrčím vyjádřením. Je třeba povstat na podporu toho, čemu věříme svým srdcem – uchopit svou mocnou sílu. Zesílení vyžaduje čas. Duševní síla vyžaduje čas a nespoutaného ducha. Návrat do nespoutanosti a svobody vyžaduje fyzickou a psychickou sílu a tvůrčí život a smysl pro oddanost svému Já. Jeden po druhém se lidé po celé planetě stávají svobodní – stav, kdy jsou zcela sami sebou, neustoupí mimo sebe, nepochybují o sobě.
 
***
 
MAYSKÝ KALENDÁŘ ANI INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEJSOU NEGATIVNÍ. JSOU NAPROSTO NEUTRÁLNÍ. Záleží, jaké Vědomí je skenuje, takové si vytvoří asociace. VŠECHNO SLOUŽÍ JAKO MOŽNOST PRO POSUN A UZDRAVENÍ Z ILUZE.
 
Skvělý způsob, jak pracovat s kalendářem je zábavným způsobem věnovat pozornost událostem a pocitům. Každý jsme neustále se měnící energie, která kolísá, stoupá nebo se stabilizuje v závislosti na tom, jestli je naše psychika a naše fyzické tělo sladěno s každodenní energií, což odhaluje naše duševní i fyzické zdraví. V souvislosti s Tzolkinem držíme v ruce klíč k uzdravení. Můžete hrát hru a jen si zapisovat připomínky, které máte ke světu nebo lidem. Je to systematická práce na přeprogramování myšlení a vzorců přesvědčení. Každá energie každý den nás učí poznávat něco mimořádného.
 
Později, jak budete více poznávat každodenní energie, budete moci lépe předvídat, aby bylo možné zabránit nepříjemnému. S těmito znalostmi začnete postupně růst a otevřou se dveře do telepatie, což umožňuje přístup k mnoha informacím na mnoha úrovních. To je způsob, jak fungovat jiným způsobem. Externí zprávy začnou být čím dál méně důležité. Taková cesta je harmonická a velmi komfortní. Uvědomíte si, že vnitřní aproximace se rozprostírá vertikálním směrem. Matematika je: my jako fyzická hmota jsme v souladu s duchovní substancí čili Kristovská podstata x podstata Zdroje se rovná pozemská podstata (Já Jsem Přítomnost Boha). Přitom horizontálně harmonizujeme se všemi lidmi, kteří se rozhodli naplnit svou úlohu v Nové Zemi.
 
Pokud pozorně sledujete každodenní Mayská Poselství, nebude trvat dlouho a porozumíte mnoha poznáním osobního života. Tímto způsobem rozvážete pouta strachu a přeladíte své synapse a přesvědčení, která nejsou v zákrytu s 5D standardy a fyzickým tělem. Všechny změny se dějí na super-subatomární úrovni.
 
Některé energie jsou velmi progresivní. Chvíli trvá, než dokážeme dekódovat energetický dopad. Mayský kalendář pracuje na multidimenzionální a multiplicitní úrovni. Po východu Slunce energie akcelerují a během dopoledne jsou direktivní. Na konci dne budete vnímat rovnováhu. V předvečer se načítá téma pro následující den to znamená, že druhý den dostanete do Vědomí téma, na čem je třeba aktuálně pracovat, co ve svém životě zharmonizovat. Popis osobního kinu může být jeden z klíčů k pochopení sebe sama. V každé vlně se pozorně dívejte, jak se během každého třináctidenní váš život vyvíjí, obzvlášť pokud procházíte Vlnou svého narození nebo energetického Průvodce.
 
Moudrost Světla Moudrost Stínů jsou ty největší problémy moderního světa – neurózy, strach, neustálý nedostatek čehokoliv, deprese. Přitom všem jsou to ty nejcennější informace, které nám umožňují dát všechny oblasti našeho života do pořádku. Všechna slova, hesla, věty se týkají vždy toho, kdo je čte. Vidět své vlastní slabiny je ta nejtěžší věc, zatímco vidět je u druhých jde tak snadno. Zrcadlové odrazy druhých lidí jsou pro nás truhlou s pokladem. Tito lidé nám byli záměrně postaveni do cesty, abychom poznali sebe, své iluze, vyplavili na povrch zranění z dětství, rodin, vztahů, z minulých životů. Dokážeme-li v těchto zprávách číst bez ega, jsme na cestě k uzdravení. Práce s Mayským kalendářem nás učí rychle rozpoznat, co se ještě ve svém životě musíme naučit.
 
Charakter člověka se pozná podle toho kolikrát padal a kolikrát se zavedl a začal znovu. Vděčnost a požehnání všem laskavým, pokorným, pozorným, obětavým, kteří věnují čas a úsilí pomáhání druhým. Milovaní, buďte naplněni svobodnou vůlí, hřejivou Láskou a Světlem. Miluji vás tak moc!
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
 
Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com.