Otec je prvním mužem v životě své dcery

11.04.2015 10:05

 

 

Otec je prvním mužem v životě své dcery. Právě on jí ukáže, jak nahlédnout do klučičího světa a ovlivní její budoucí chování k mužům.

Mnoho žen nerozumí mužskému světu. Prožívají partnerské karamboly a mnohdy ani přesně nevědí, proč tomu tak je. Podle odborníků souvisí chování žen k mužům s tím, jaký měly vztah se svým otcem. Každý otec je pro svou dceru jakýmsi zrcadlem, Ukazuje jí, jak se prosadit a významným způsobem ovlivňuje také její sebevědomí. Pokud není vztah otec - dcera v harmonii, hrozí, že jejich princezna může mít problémy s muži i v dospělosti. Na co si tedy musí dávat rodiče pozor?
Chování k partnerovi
Pokud dcera tajně miluje svého otce, začne brát matku jako soupeřku. Žárlí na ni a má jí za zlé, že má "jejího tatínka" až příliš ráda. V tom případě by měla umět najít matka zlatou střední cestu. Otec by se měl věnovat dostatečně dceři, ta by však v žádném případě neměla tatínka usurpovat.
Když dcera necítí dostatek lásky ze strany otce, může mít v budoucnu pochybnosti, zdali je ji schopen nějaký muž skutečně milovat. Druhý případ, který může nastat je přehnaná starost o partnera, kterého zahltí láskou a péčí, čímž si ho snaží nevědomky pojistit.
Pracovní kariéra
Matka je pro dceru vzorem, ale na výběr profesní kariéry má velký vliv otec. Pokud se svou dcerou tráví hodně volného času, zapojuje ji do mužských aktivit vyroste z ní s největší pravděpodobností úspěšná manažerka.
Budování sebevědomí
Každá holčička chce slyšet od svého táty slova chvály a uznání. Pokud s nimi začnou otcové šetřit a nakonec spíš kárají než chválí, zanechá to na dceři šrám v podobě pochroumaného sebevědomí. Jeho narovnání ji pak bude stát nemalé úsilí. V dospělosti si pak nemusí před muži vůbec věřit, nebo jim chce naopak dokázat "jak je dobrá" a začne s nimi soupeřit.
Tipy otců:
Super otec
Časovaná bomba
Pasivní otec
Absentující otec
Mentorský otec
Když otec odejde
Pohled dcery na mužský svět ovlivní otec i tehdy, když není v životě dcery přítomný. Dcery pak trpí pocitem opuštěnosti a hněvu. Navíc mohou mít v dospělosti problém s autoritami v zaměstnání.
7 pravidel, jak vychovat šťastnou dceru:
1. buďte dceři ochráncem, rytířem i průvodcem
2. méně raďte, více důvěřujte
3. nehledejte pro ni koníčky, pouze ji veďte, ale rozhodnutí ponechte na ni
4. učte ji odvaze a průbojnosti
5. dávejte ji najevo, že vám na ni záleží
6. neuzavírejte se před žádnou otázkou
7. respektujte a ctěte její rozvíjející se ženství
 
Zdroj: FB