Realita lásky a ilúzie strachu

07.10.2015 08:27

Dobrý deň, priatelia. :-) Zamysleli ste sa niekedy sami na tým, čo vlastne znamená ostro sledovaný :-) graf nárastu bovisov? Nie je to len kľukatá čiara meraných jednotiek, kedy sa na vlastné oči presvedčíme, že sa skutočne energeticky niečo deje. Pričom potvrdením tohto fyzicky neviditeľného diania je stav v akom sa nachádzame, ako sa cítime. Fyzicky i duševne.
V prípade, že človek nesleduje žiadne informácie o prebiehajúcich zmenách /to sa týka ľudí, ktorí odmietajú prijať čokoľvek, čo nie je mediálne potvrdené.... čo fyzicky nepočujú, nevidia/, pochopiteľne rovnakým spôsobom "prijíma" i množinu ľudí, ktorí celé roky o zmenách hovoria.
Bovisy sú ako súradnice časových línií. Uhlopriečne sa vinúca cesta /cestičky/ .....dimenzionálnymi skratkami, čo sú malé kvantové skoky v čase. To znamená, že každý nárast je vracaním sa k myšlienkam na ktoré sme zabudli. Tým i "vygumovaná" pamäť /vibrácie, vzorce myšlienok/ znovu ožíva. Spolu s týmto vracaním sa, nás obrazne povedané dvíha zo stoličiek, čiže jednoducho rozhýbava neviditeľné fluidum. A to je nesmierne dôležité, pretože práve pohyb, hýbanie sa a neustále myšlienkové tvorenie svetlom svetla, je podstatou živej energie. Podstatou svetla, ktoré je nosičom informácie. Akákoľvek stagnácia nie je zámerom evolúcie, nie je zámerom božského svetla v nás. Nie je zámerom lásky, dobra. Nie je zámerom života. Nie je pre človeka pozitívna. Je pre všetkých dôležité si uvedomiť, že podstata fyzického a duchovného aspektu je rovnaká. Rozdiel spočíva len vo vnímaní. Keby tomu tak nebolo - neboli by sme. Sme totiž neustále so Zdrojom spojení. Či si tento reálny fakt uvedomujeme, alebo nie. Základom, bodom v ktorom jeden i druhý aspekt pramení je láska, Zdroj. A je na každom z nás, či sme ochotní túto skutočnosť prijať. Uvedomiť si, že sme nielen človekom fyzickým, ale i duchovným. Že sme človekom, ktorý má cit. A že práve to ignorované, zosmiešňované duchovno je cit - sú emócie.
Je na nás, či budeme donekonečna veriť len manipulujúcemu odvádzaniu pozornosti od všetkého, čo je pre ľudské pochopenie skutočne dôležité, alebo začneme veriť aj svojmu vnútru, ktoré duchovný aspekt predstavuje. Vzhľadom na rastúcu frekvenciu Zeme - nech si každý doplní, čo všetko s týmto myslením súvisí. Alebo sa rozhodneme iným spôsobom myslieť a konať. Zdrojovým, pozitívnym. Preválcujeme vlastnú lenivosť, mylné presvedčenie, že máme trpieť.... letargiu, odovzdanosť sa všetkému, čo sa deje a - čakanie na zázrak. S týmto myslením rezonuje frekvencia 3D a 4D. V reáli to znamená, že donekonečna maľujeme myšlienkami stále ten istý obraz reality v ktorej sa nachádzame. No a môžeme sa pekne, krásne ďaľej báť budúcnosti, ktorú si maľujeme. Je to takmer rovnaká situácia, ako u notorického alkoholika. Čo je dôsledkom alkoholizmu.... čo sa deje s telom... mozgovými bunkami... s človekom, ktorý alkoholu permanentne holduje si nemusíme vysvetľovať. Typické pre alkoholika je tvrdenie, že nepije. :-) Okrem toho /vzhľadom na znefunkčňovanie mozgových buniek/ stráca postupne pamäť. To znamená, že stále dookola opakuje to isté, čo povedal pred chvíľou. Keď k jeho správaniu pridáme ďaľšie typické prejavy - zistíme, že je zbytočné mu niečo vysvetľovať. Že je bezpredmetné sa snažiť mu pomôcť. Jednoducho povedané, kým nechce človek, ktorého sa to týka, všetci okolo sa môžu postaviť na hlavu, aj tak s jeho stavom delíria nič neurobia. A o tom je i ľudské prebúdzanie sa. Každý má slobodnú vôľu. Inými slovami - keď budeme len sledovať bovisy a odovzdane čakať, čo to s nami urobí a nič pre zmenu svojho myslenia nespravíme, zostaneme tam, kde sme.
Skutočne "milujem", keď sa ma priebežne niekto spýta: "Čo je nové ? Kedy už to bude?" A - ďaľej rovnakým spôsobom myslí a podľa toho i žije. Napriek tomu, že ho mám medzi FB priateľmi absolútne nič nesleduje. A keď na dôvažok tohto človeka stretnete, ani Vás nepozdraví. To sú FB priatelia, ktorých postupne mažem, pretože viem, že kým oni sami z ľudského delíria nebudú chcieť vystúpiť, je akákoľvek podaná ruka absolútne zbytočná.

Ale vráťme sa k bovisom. Nebudem stále opakovať, že základom zmeny myslenia je frekvencia lásky nami prejavenej. To znamená, že zviditeľnenie tejto frekvencie na fyzickej úrovni je - lásku žiť. Celkom jednoducho, prirodzene. Bez okázalých slov. Donekonečna môžeme o láske hovoriť. Kým ju z vlastnej iniciatívy nezviditeľníme - kým lásku nezačneme žiť, je to stále len o slovách. Skúsme si spomenúť na našich predkov. Na prastarých rodičov. Na spôsob, akým lásku žili. Graf bovisov je Galaxiou plne podporované vytváranie prostredia pre život a tvorenie Novej Zeme - nového myslenia /zvukové vlny, hutnosť svetla, zmena frekvencie Zeme, Schumannova rezonancia - a všetko, čo so zmenou vibrácií súvisí.... to znamená i spomenutie si na zabudnuté vibrácie myšlienok a tým i myslenia/. Zeme, milí priatelia. Zem je spojenou nádobou so všetkými, ktorí jej telo obývajú. To znamená, že zmena planetárnej frekvencie sa týka každého.
V prípade, že sa ľudia stále boja bubáka, ktorým je strach a všetko, čo so strachom a zastrašovaním súvisí - treba si uvedomiť, že peklo neexistuje. :-) To znamená - neexistuje v skutočnosti ani zlo. Zrejme mi teraz budú niektorí oponovať. Ja sama tento výraz zvyknem používať. Lenže iným spôsobom sa človeku ťažko dá vysvetliť umelo vytvorené vrece, ktoré je plné neexistujúcej ilúzie, naimplantovanej do ľudskej hlavy. A - človek túto ilúziu strachu, zla, negativity prijal. Lepšie povedané - podľahol tejto ilúzii, klamu. Jednoducho povedané sa vlastne bojíme sami seba. :-) Pomyselného čerta, pekla. Ale i Boha, ktorí nás potrestá za naše hriechy.... ako tvrdí církev. Pričom pravda je iná. Boh netrestá. A keď tieto strachy dáme dokopy, uvedomíme si, že sa vlastne stále všetkého bojíme. I tej lásky. I toho božského svetla v nás. To znamená, že sa vzhľadom na strach bojíme akejkoľvek zmeny. S čím súvisí i zmena myslenia....

Zverejnil Féwa o 14:52