Retrográdní fáze Merkuru v roce 2018

20.03.2018 18:52

 

 
Nepříliš oblíbené období ovlivněné energií retrográdního pohybu planety
 Merkur obnáší zvýšenou koncentraci problémů v komunikaci, a to
 jak slovní (mluvené i psané), tak i elektronické a komunikaci ve smyslu
 cestování. Tato fáze nadchází třikrát do roka a trvá 3 týdny - vliv
 její energie však vnímáme (zejména jsme-li vysoce vnímaví) už i
 několik týdnů před jejím začátkem a stejně tak i její doznívání po
 jejím ukončení. 
 
* * *
 
1. RETROGRÁDNÍ FÁZE MERKURU V BERANU (22.3.-14.4.)
Pokud nastává retrográdní fáze Merkuru ve znamení Berana, je třeba
 věnovat zvýšenou pozornost tomu, jak komunikujete s ostatními. 
Lidé mívají v tomto období sklon rychleji mluvit než myslet a říkat
 věci "na plnou hubu" i tehdy, kdy se to vůbec nehodí. To,
 co uslyšíte od druhých, můžete vnímat překrouceně, neboť máte
 nutkání jednat. Jste netrpěliví a chcete, aby se věci hýbaly, kvůli
 čemuž můžete volit slova impulzivně a vyvolat tak v druhých
 rozhořčení. Jednou z nejtěžších, avšak nejdůležitějších lekcí, 
které si v tomto období máme osvojit, je držet sebe samé na
 uzdě, obzvláště v těch chvílích, kdy cítíme největší nutkání
 jednat. Budeme-li totiž jednat impulzivně, dostane se nám
 stejně impulzivních odezev, a ty mohou mít neblahé následky. 
Ujistěte se tedy, že z úst nevypustíte nic, čeho byste později mohli
 litovat - zvlášť co se týká kritiky a hrubých slov. Vaše slova 
mohou být špatně pochopena i tehdy, když je vyslovíte s dobrým
 záměrem. Stejně tak si i vy můžete špatně vyložit něco, co vám
 řekne někdo druhý. K tomu, abyste obešli potenciálně 
nepřátelskou konverzaci, je třeba volit neutrální, nezastrašující
 vyjadřování. Pokud možno, vyhýbejte se v tomto období citlivým tématům. 
 
 
2. RETROGRÁDNÍ FÁZE MERKURU VE LVU (25.7.-17.8.)
Retrográdní fáze Merkuru ve Lvu obnáší vášnivé vyjadřování, 
které vyvolávají reakce jak ve vás, tak i ze strany druhých. Tento
 ohnivý planetární vliv vyvolává za pouhými slovy a myšlenkami
 mnohem silnější emoce, které pak zpětně vyvolávají vášnivé 
reakce, jež plní vzduch elektřinou. Podle toho, jaká je vaše 
osobnost a jakou máte zrovna náladu, se buď budete a nebo 
nebudete chtít ocitnout přímo ve středu všeho dění. Můžete mít
 nutkání říct bez obalu všechno, co cítíte. Vaše vůle je silná a 
nechcete, aby ji kdokoli umlčoval. Můžete být agresivnější v 
prosazování svého. Vaše síla vůle a způsob, jakým věci podáváte,
 se však mohou setkat s odporem jiných, kteří se také chtějí prosadit.
Vaše schopnost přesvědčování nemusí obstát a přinést vám tak
 vytoužený výsledek. Namísto toho, abyste se zaplétali do hlasitých
 hádek a tlačili se dopředu, využijte raději svůj čas tím, že se 
budete věnovat tvořivé činnosti. Zaměřte svou vášeň jinam a dejte
 jí průchod skrze umělecká vyjádření jako například malování, 
psaní nebo hudbu. Vraťte se k něčemu, co bylo dosud 
zanecháno rozdělané, a znovu se tomu věnujte. V tomto období
 si také dejte pozor na své návyky v utrácení peněz.
 
 
3. RETROGRÁDNÍ FÁZE MERKURU VE STŘELCI (16.11.-6.12.)
Retrográdní fáze Merkuru ve znamení Střelce nás může vést k
 útočným výměnám názorů, které by měly raději zůstat nevyřčené.
 Pod tímto planetárním vlivem mívají lidé onu pověstnou 
tendenci "vrážet druhému pěst do úst". Můžete cítit silné nutkání
 se projevovat, s pocitem, že přispět svou troškou do mlýna je
 naprosto nezbytné. Vaše komentáře, o nichž máte tak vysoké
 mínění, však mohou vyvolat rovněž vysoce hlasitou odezvu.
 Přestože můžete cítit potřebu na něco konkrétného poukázat, 
můžete to tím všechno ještě zhoršit. V tomto období mohou být
 vaše soudy mimo mísu. Můžete být velmi optimističtí a očekávat,
 že druhý vyslechne a vřele přijme všechny vaše úhly pohledu.
 Můžete mít dojem, že máte ve všem pravdu, zatímco váš 
mýlící se přítel prostě jen nevidí jednoduché řešení, které je přímo
 před ním. Nepředpokládejte, že ostatní jsou vašim náhledům tak
 otevření. Podstupujete riziko, že se pro ně stanete starými
 mravokárci nebo budou mít pocit, že se prosazujete na jejich úkor. 
Nikdo nemá rád všeználky. Využijte tedy tento čas k tomu, 
abyste se soustředili sami na sebe a hleděli si svého. Proberte
staré pracovní poznámky nebo zápisky ze seminářů. Věnujte se
 rekreačním aktivitám, ale necestujte daleko od domova. Začněte
 se učit nový cizí jazyk. Napřed myslete, než někomu něco nabídnete. 
 
* * *
text a překlad: Magda Techetová
zdroje: https://www.astrologyhoroscopereadings.com/2018-mercury
-retrograde-calendar.html
https://new.theastrologer.com/mercury/mercury-retrograde/mercury
-retrograde-in-aries/
https://new.theastrologer.com/mercury/mercury-retrograde/mercury
retrograde-in-leo/
https://new.theastrologer.com/mercury/mercury-retrograde/mercury-retrograde-in-sagittarius/