Rok 2019 – jaký bude z astrologického pohledu

29.12.2018 19:23

 

 

 

Rok 2019 v zestručněném a nekomplexním, krátkém a předběžném náhledu: více upřímnosti a smyslu pro humor a stále mnoho práce. Naděje a poctivost.

Krátce a zběžně k roku 2019 – jaký bude z astrologického pohledu ve srovnání s rokem 2018? Jaké dominantní astrologické konfigurace vzniknou na nebi a které energie budou převládat?

Nádech každého delšího časového úseku dle astrologie určuje především pohyb pomalých planet, tedy Pluta, Neptuna, Uranu, Saturna, Jupitera, ale také Černé luny, Chiróna nebo lunárních uzlů a jejich vzájemných vztahů. V případě roku 2019 pak bude významné celoroční působení Jupitera ve Střelci, ale také pokračující vliv Pluta a Saturna v Kozorohu, stejně jako Neptuna v Rybách, Černé luny ve Vodnáři a v druhé polovině roku následně v Rybách.

V praxi to znamená především přechod od polarizujících, transformačních, často černobílých, manipulačních, zákeřných nebo extrémních štírsko-kozorožích poloh roku 2018 k větší otevřenosti, upřímnosti a idealismu v případě Jupitera ve Střelci. Jupiter ve Střelci by celý rok měl otevírat obzory, stimulovat ke studiu, cestování, ale také ke spontánnosti, autenticitě a upřímnosti k sobě i k druhým lidem. Rok 2019 přesto bude naprosto pevně usazený v zemském živlu – díky dvojitému působení Saturna a Pluta v Kozorohu bude nadále zásadním způsobem rezonovat téma práce a kariéry, často se projeví až neúprosný realismus nebo dokonce pragmatismus a sklon nutkavě budovat.

Saturn i Pluto v Kozorohu budou vyvažovat střelecké nadšení, které je mnohdy plné bezelstné otevřenosti a okamžité spontánnosti, ale chybí mu schopnost plánovat do budoucna a přísně strukturovaný a disciplinovaný saturnsko-kozorožský vytrvalý přístup, v němž se ctí především tvrdá práce, pravidla, koncepčnost uvažování a promyšlený postup reflektující i nejpesimističtější možné scénáře.

Kombinace Jupitera ve Střelci a planet v Kozorohu mi připadá relativně šťastná a vzájemně se doplňující a vyvažující, filosoficky a duchovně založená a současně zakotvená nohami pevně na zemi, v realitě.

Samozřejmě přijdou období, kdy bude intenzivněji znát vliv Jupitera ve Střelci, např. za kvadratury s Neptunem v Rybách od poloviny června prakticky až do poloviny října poroste zájem o duchovno, bude posilována intuice a na řadu přijdou také jemnější vhledy a větší soucitnost k druhým. Mohou se objevit nová politická a filosofická hnutí, ale také falešní proroci. Jupiter v kvadrátu s Neptunem také může značit na oslabení jater u lidí narozených za přesného kvadrátu, může také přispět k šíření infekčních chorob nebo nových bakteriálních a virových mutací.

Za konjunkce Saturna s Plutem v Kozorohu během dubna, května a částečně ještě června a července naopak očekávám období zvýšené tvrdosti, workholismu, pracovní umanutosti a doslova dřiny a a upevňování řádů všeho druhu. Tato silně materialistická a manažersky tvrdá kombinace bude ale následující roky směřovat také k přehodnocování vztahu k financím a práci, může dojít k vyhrocení procesů produkce a akumulace a k následné ekonomické krizi – Pluto, jakožto planeta související s mocí, transformací a nadlidskou, až jadernou silnou, bude konfrontováno se Saturnem, strážcem řádu. Ve sféře Kozoroha související s financemi by mě nepřekvapilo utahování opasků nebo nějaká forma epizodické finanční krize – zejména koncem dubna za obratu obou planet do zpětného chodu, ale také v prosinci 2019. Roky 2019 a 2020 přesto ještě budou silně manažerské a pracovně někdy až otrocké, následující éra s Jupiterem ve Vodnáři a s následným přechodem Pluta do Vodnáře v roce 2023 by ale měla přinést novou vlnu občanské emancipace, nejen v technologické rovině, ale především z hlediska překračování hranic humanity a lidských práv, jak byly nadefinovány do této doby (Pluto se do Vodnáře vrací cca po 250 letech, tedy poprvé od velkých revolucí, v nichž byla formována koncepce občanství a lidských práv).

Ale to předbíhám a rok 2019 bude ještě velmi pracovní, praktický a konzervující mnohé principy.
Jednou ze zásadních událostí bude březnový přechod planety turbulentních změn reforem Urana (vládce Vodnáře) z Berana do klidnějšího a přemýšlivějšího Býka.
Uran v Býku se opět nachází v zemském znamení a následujících 7 let může přispívat k významné revizi v oblasti finančnictví, zemědělství, ekologie a obecně ve vztahu k přírodě a ekosystému. Na rozdíl od Berana půjde o přechod od okamžité a nereflektované akce k hlubšímu promýšlení důsledků lidské činnosti na této planetě a k hledání kvality. Prosazovat se mohou hnutí usilující o materiálovou a odpadovou šetrnost a udržitelný rozvoj, kritizující plýtvání a nereflektovanou spotřebu, jejich větší sebeprosazení ale tipuji až na společný souběh s planetami ve Vodnáři v roce 2021 a dál. Může také dojít k renesanci zájmu o přírodu, chalupaření nebo skauting, reformy se mohou objevit také v oblasti hudby. (Uran se Býkem pohyboval již tři měsíce během léta 2018, ale na podzim ještě zacouval do Berana).

Další významnou změnou pak z astrologického pohledu bude květnový přechod Černé luny z Vodnáře do znamení Ryb, v němž planetka setrvá až do konce roku.
Černá luna se z chladného ledového a přísně objektivistického království Vodnáře přesune do imaginativních, poetických a snivých Ryb, kde může podněcovat především k umělecké tvorbě a volání múz, může se ale projevit také ve formě různých poblouznění, závislostí a ve formách podřízené obětavosti či náboženského zápalu – opět zejména za kvadrátu s Jupiterem ve Střelci.

Celý rok 2019 se pak ponese v duchu oscilování mezi kozorožsky-saturnskou věcnou, praktickou, pracovně, výkonnostně a kariérně orientovanou osou Saturna a Pluta v Kozorohu, v polaritě k vysoce osobním, emotivním, intimním, prorodinným a bytostně citovým potřebám v opozičním znamení Raka, v němž se nachází severní lunární uzel. Ten se ocitne nejprve v opozici s Plutem v Kozorohu během dubna, následně pak v opozici se Saturnem v Kozorohu na přelomu června a července.

Během roku 2019 se jistě dostane také na vztahy, ale opravdu silným motivem roku budou práce, kariéra a dále pak formování různých ideových směrů, cestovatelské a hledačské tendence a podpora duchovna, nicméně neomylně pevně zasazeného do materiální reality tohoto světa. Rok by měl být mnohem veselejší a humornější než v případě toho minulého, nadále se ale bude projevovat nutnost vysokého pracovního zápřahu a vztahům prospějí spíše situační krátkodobější konstelace a snad i veselý Jupiter ve Střelci. Silnou měrou bude také akcentována morálka, etika a hledání pravdy – Střelec je znamení, které nesnáší lež a přetvářku a kromě silného filosofického a náboženského založení usiluje o odhalování každého podvodu, manipulace nebo nepravosti. V tom vidím následující rok obrovský potenciál, působící souběžně se zodpovědně a přísně nastaveným Saturnem v Kozorohu, který bude posilovat pevnost, vytrvalosti i odhodlání.

Rok 2019 by také měl být méně agresivní a klidnější, než rok 2018, kdy se dlouhá období nacházel Mars v poškození od ostatních planet. Dobrou zprávou pro tento rok je, že Mars ani Venuše nebudou retrográdní.

K jednotlivým měsícům se vyjádřím aktuálně nebo v individuálních předpovědích na míru a všem přeji krásný, optimistický a láskyplný rok 2019 plný štěstí, radosti, zdraví, smyslu pro humor a opravdovosti. O tu totiž půjde velmi.

Zdroj: Reflexivní astrologie