ROK VENUŠE 2018

09.01.2018 18:34
ROK VENUŠE 2018
Nastal čas otevřít se lásce a hojnosti…
Čas uskutečnit své záměry, nápady a získané inspirace a udělat své každodenní bytí krásnějším,
harmoničtějším a tak i zdravějším.
Věnovat pozornost hmotným záležitostem a dát je tak do pořádku.
Láskyplně pečovat o sebe a tím i o své životní prostředí...
Nový rok 2018 nám přináší možnost obzvláště intenzivně prožívat lásku a city v nejrůznějších
podobách: lásku k sobě, lásku jako sexuální přitažlivost, lásku k přátelům a blízkým, lásku k lidem,
zvířatům, přírodě, místům, věcem...a nakonec Lásku, která je vlastně vším…
Zatímco v uplynulém roce Slunce jsme se probouzeli a rozpomínali se, kdo vlastně jsme, co nás
baví a naplňuje, jak chceme žít, v následujícím roce Venuše můžeme toto poznání prostě a
jednoduše uskutečňovat. Den za dnem trpělivě jej uvádět do praxe.
Po mužském archetypu Krále a Tvořitele přichází k vládě Žena jako Umělkyně, Milenka,
Bohyně… Můžeme tedy v klidu a plně vědomě rozvíjet čistě ženské kvality: citlivost, vnímavost,
přijímání, a přitažlivost neboli magnetismus. Naše mnohem sebe-vědomější prožívání se nyní stane
navíc ještě i láskyplnějším. Pozornost bude směrována především do oblasti čtvrté, srdeční čakry.
Rok Slunce nás naučil začínat vždy od sebe a znovu a znovu se k sobě navracet. V roce Venuše
budeme stejně tak vedeni k tomu, abychom láskyplně přistupovali za prvé sami k sobě a stali se tak
přímo magnetem pro přitahování samých dobrých věcí!
Mantra „přijímám se“ by měla mnohem častěji rozeznívat a zevnitř prozařovat celou naší bytost.
Přijímejme se už tady, už teď, nikoliv až v budoucnu, kdy budeme lépe vypadat, kdy budeme mít
více peněz a zažívat lepší vztahy, kdy budeme úspěšnější, dokonalejší, duchovnější...
Znovu a znovu se rozpomínejme na to, že bez lásky nemá žádné naše počínání hlubší smysl a
význam. Zamilováni do sebe a vibrující naplno na této frekvenci se dostáváme do souladu se sebou
a tím i s okolním světem. Teprve tehdy nastává kýžené zlepšení v natolik životně důležitých
oblastech jako jsou partnerské vztahy, sexualita, zdraví a hmotné zabezpečení. Je-li voda našeho
těla nabíjena kladnými emocemi, stáváme se dříve či později zdravými a přitahujeme tak stejně
zdravé jedince, s nimiž můžeme prostě sdílet svou existenci a užívat darů života.
Venuše bývá astrology nazývána „malé štěstí“, protože souvisí s radostmi a požitky ve formě a
tvaru. Ty jsou však, jak známo, pomíjející a dočasné. Tendence připoutat se k někomu či k něčemu
by tedy měla být vyrovnávána nelpěním a vědomím této pomíjivosti a iluzornosti.
Abychom se nemuseli zmítat mezi těmito dvěma zdánlivými protiklady, reprezentovanými v
astrologii znamením Býka a Štíra nebo též druhým astrologickým domem Majetku a osmým
domem Smrti, potřebujeme se nalézat ve vyrovnaném stavu těla a mysli. Umět si dary Venuše
opravdu užít a vychutnat, třeba tak jakoby to už mělo být naposledy… Postupně se tak
osvobozujeme od snahy hromadit vše možné i nemožné, za každou cenu něco či někoho vlastnit,
dělat si nadbytečné zásoby, strachovat se o své zabezpečení a bránit tak životní síle a tím i lásce a
hojnosti volně proudit.
Ve dnech kolem 21.2 se Venuše spojí s Neptunem ve znamení Ryb. Tato konstelace nás otevře
přímo nadpozemskému vnímání lásky na všech úrovních. Budeme si moci vychutnat svou existenci
v těle, naplnit jej až po okraj Láskou, která však není závislá na vnějších okolnostech, na tom, zda
nás někdo má či nemá rád, zda se nám zrovna materiálně daří či ne, zda vypadáme či nevypadáme
dokonale a krásně… Láskou, kterou můžeme přijímat z nekonečného Zdroje a zavlažit jí tak
mnohdy vyprahlou půdu každodenní reality.
Číslo roku, které vznikne součtem číslic ve 2018 je 11. Jedenáctka bývá nazývána mistrovským
číslem, jehož podpora nám během tohoto roku jistě napomůže zvládat výzvy, které mohou během
roku v této oblasti přicházet. Dvě jedničky jako dva jedinci se mohou buď harmonicky propojit a
spolupracovat nebo naopak spolu soupeřit a bojovat.
Hlavní výzvou roku bude zřejmě SVOBODA V LÁSCE a SVOBODA VE HMOTĚ…
O tom jasně vypovídá především klíčová astrologická událost: vstup planety Uran do znamení
Býka po 84 letech. Uran jako princip absolutní svobody a nespoutanosti, urychlovač změn,
nabízející a přinášející nám přímo kvantové skoky ve vývoji, se ocitne ve znamení zemském, čistě
ženském, notoricky známém svou pomalostí až zbrzděností a extrémní potřebou ve stabilitě a klidu.
Mnohdy až bezcitný bouřlivák a revolucionář přijde na návštěvu k Venuši, která je ve znamení
Býka hlavní vládkyní. Není divu, že se Uran v Býku nalézá v pádu, zatlačený až zadupaný
umíněným, změny odmítajícím Býkem kamsi do hlubin. Co toto zdánlivě disharmonické spojení
přinese jak nám jedincům, tak i celému lidstvu? Zde se vskutku budeme muset nechat překvapit...
Svobodně milovat a milovat se, svobodně vlastnit, svobodně jíst, svobodně vydělávat peníze…
Aby takové kýžené a již nesmírně potřebné změny mohly nastat v realitě, musí nejprve proběhnout
v našich hlavách, v našich mozcích, neboli esotericky řečeno potřebujeme dostat požehnání shůry,
na úrovni sedmé, korunní čakry. Proto se Uran nalézal sedm let v předchozím znamení Berana,
které právě s hlavou souvisí, a doslova „připravoval půdu“ k velké revoluci v oblasti peněz,
stravování, emocí, sexuality, vztahu k přírodě a dalších podobných oblastech.
V roce 2018 bude Uran postupně pobývat ještě v obou těchto sousedících a dokonale na sebe
navazujících znameních. Do Býka vstoupí přesně 15.5 a poté se 7.11 zacouvá do Berana, kde se
pozdrží do 5.3 2019. Několikaměsíční pobyt Urana v Býku v roce 2018 bude tedy takovou
ochutnávkou či předehrou k jeho následnému sedmiletému působení. V období od 15.5 do 7.11
2018 budeme již moci dobře odpozorovat nejrůznější tendence bránící nám v přijetí sebe sama v
mužském či ženském těle, v plném přijetí života na planetě Zemi, budeme zažívat intenzivní
záblesky pochopení spojené se vztahem k penězům, jídlu, milostnému životu...
Poslední měsíce pobytu Urana v Beranu (od ledna do května 2018, od listopadu 2018 do března
2019) nám tak umožní osvobodit se od pochybností o sobě a svých možnostech a kvalitách.
Využijme tedy ještě možnost vrátit se v čase do svého dětství a narovnat „výchovou“ a dalšími vlivy
pokřivené a zkreslené vnímání sebe sama. Zažít a zakotvit stav plného SEBE-VĚDOMÍ: Jsem OK
takový, jaký nebo jaká jsem, tady a teď.
V tomto stavu se pak můžeme pustit do podivuhodného dobrodružství! S Uranem v Býku
budeme objevovat fungování doposud spíše teoreticky uchopených duchovních a vesmírných
zákonitostí tzv. natvrdo, v konkrétních situacích, v hmotě jako takové. Může tak dojít k
nejrůznějším urychlením v této oblasti: urychlení uzdravení, urychlení zbohatnutí či jiného zlepšení
životních podmínek, urychlení emocionálního vývoje, dosažení skutečné citové stability a
nezávislosti cestou plného otevření srdeční čakry. Mnozí citliví, doposud spíše uzavření lidé, se
budou osvobozovat ze svých starých zranění a strachů z minulosti a projevovat naplno své dary a
schopnosti. Tak bude přibývat kvalita opravdové lásky, manifestována reálnými jedinci, kteří budou
nesobecky a zdravě užívat života v těle a inspirovat k tomu ostatní.
V sedmiletém období Urana v Býku budou muži přirozeně vedeni k přijetí a uctívání ženského
principu, ženy se budou ještě aktivněji rozpomínat na svou vnitřní sílu a její správné používání. Pro
lidstvo bude hlavní výzvou reforma v oblasti financí a přehodnocení vztahu k nim a tím i ke svým
hmotným potřebám jako takovým. Stejně tak se stane ještě aktuálnější ekologie a náprava škod,
napáchaných v předchozích osmdesáti letech uměle vytvořeným „náboženstvím“ konzumování a
nakupování, nesmyslného vyrábění, spotřebovávání a nadměrného hromadění věcí. Alternativní
životní styly šetrné k přírodě i lidskému tělu, například minimalismus a další podobné tendence se
stanou stále rozšířenějšími a obvyklejšími, jak se to již nyní přirozeně děje u mladších generací.
Extrémní technický pokrok možná bude poněkud zpomalen a postupně nastane celkové
ozdravění a návrat lidí k skutečným hodnotám, ovšem i ke skutečným problémům, od nichž v
předchozích obdobích spíše unikali do virtuálního světa.
Saturn se nalézá již od 20.12 2017 ve znamení Kozoroha, kde je ve své vládě a v následujících
přibližně dvou a půl letech nás den za dnem a krok za krokem povede k praktickému a konkrétnímu
uskutečnění poznání, k němuž jsme zákonitě a více či méně dobrovolně došli během jeho
předchozího pobývání ve znamení Střelce v letech 2014 až 2017. Mnohé záležitosti se dají do
pořádku, do souladu s řádem vesmíru, mnohé absurdity budou prostě ukončeny, protože tudy už
dále cesta nevede…
Ano, Saturn je takovou planetární „stopkou“ na naší cestě životem. Zastavuje nás a někdy i nutí
se zamyslet nad svými prioritami a záměry a cíli. Jeho pomocníky jsou čas a tím pádem i
smrtelnost. Pohled na svůj život z této perspektivy nám skutečně pomáhá využívat mnohem lépe
své možnosti, svůj potenciál, své talenty a schopnosti.
Saturn v Kozorohu se nalézal naposledy od listopadu 1988 do února 1991. Tehdy nastaly
skutečně revoluční, zásadní změny v uspořádání naší společnosti i v životech nás jednotlivců. Co se
stane nyní? Ať už to bude cokoliv, jisté je, že to bude kvalitativní a jednoznačný posun dále a
výše…
Soustřeďme se tedy na to, co je pro nás podstatné a důležité, častěji se zastavujme, raději
dobrovolně(-: a odcházejme třeba jen na chvíli do ústraní, do samoty, do stavu meditace a
mentálního klidu. Tak se můžeme vědomě spojit se Saturnem jako moudrým a zkušeným vůdcem,
napomáhajícím jít přímou cestou za svým vlastním cílem. Pohled na svou mapu narození a zjištění,
v jakém astrologickém domě se nachází začátek znamení Kozoroha, nám pomůže upřesnit, v jaké
konkrétní životní oblasti na nás bude Saturn během roku 2018 působit a co od nás vyžadovat.
Ve dnech kolem 25.8 se Saturn v Kozorohu dostává do volného zemského trigonu s Uranem v
Býku. Dlouhodobé trpělivé úsilí Saturnovo bude podpořeno a urychleno uranickým kvantovým
impulsem. Otevřeme se úspěchu a dovolme si jej tak, že si jej prostě dopřejeme a užijeme tak, jako
by už nastal. To je jedno z „tajemství“ fenoménu materializace neboli zhmotňování, který si
pomalu, ale jistě osvojujeme už několik let a právě Uran v Býku nám bude napomáhat v urychlení
tohoto procesu. Ať už jde o dobré zdraví, prosperitu či krásný a naplněný vztah – žijme a ciťme se
tak, jako bychom to už měli!
Astrologické domy, v nichž se obě tyto tranzitující planety nalézají v našem individuálním
horoskopu, nám upřesní konkrétní životní oblasti, kde se spolupráce spřízněných planet projeví.
Silně vyjádřené kvality zemského živlu budou v roce 2018 harmonicky vyrovnány a doplněny
spřízněným živlem vodním. Pracovitost a někdy až přílišná konkrétnost či realističnost země bude
uvolňována a své konání a budování budeme moci náležitě procítit a ve výsledku na něm tolik
nelpět a více jej prožívat. Svým pocitům věnujme tedy obzvláštní pozornost, vždyť voda je poslední
ze všech čtyř živlů a může tedy v podobě povodně spláchnout náš „domeček z karet“, byť se zdál
jakkoliv pevný a stabilní...
Léčitel, učitel a štědrý dárce vyššího poznání Jupiter se po většinu roku (do listopadu 2018)
nalézá po dvanácti letech opět ve znamení Štíra a prozařuje, zvědomuje a tím i uzdravuje oblast
naší sexuality a s ní spojených mysterií. Pod jeho laskavým vedením se můžeme věnovat tomu, co
jsme doposud spíše odsouvali kamsi do podvědomí, co se nám opravdu nechtělo řešit, na co jsme
však naléhavě upozorňováni, někdy i dlouhodobě se táhnoucími zdravotními či psychickými nebo
vztahovými potížemi a problémy či prostě nespokojeností a disharmonií v milostném životě.
Jupiter ve Štíru nás navrací do minulosti, kde můžeme najít příčinu našich současných potíží a
poté transformovat nashromážděné negativní emoce a osvobodit se od nich. Učí nás zacházet
moudře se svou sexuální a tvořivou silou, uvědomit si jí, spojit se s ní, dovolit jí proudit a zdravě se
projevit ...Pod jeho vlivem můžeme skutečně „zřít pravdu“, často skrytou pod vrstvami všemožného
mentálního a jiného balastu, nashromážděného nejen v uplynulých 12 letech. Obzvláště očistné a
léčivé je jeho spojení s Prozerpinou ve dnech kolem 1.6 a 15.8.
Ve dnech kolem 25.5 a poté ještě 19.8 vytvoří Jupiter ve Štíru přesný pozitivní aspekt neboli
vztah s Neptunem v Rybách. Léčení hlubokých traumat z minulosti bude tedy ještě umocněno
všeobjímající andělskou energií, láskou a soucítěním. Naše problémy a různé toxické usazeniny v
psychice či někdy i na úrovni fyzického těla budou doslova rozpouštěny Boží láskou a milostí.
Důležité je zde však naše rozhodnutí, tedy svobodná volba, zda chceme své dlouhodobé problémy
skutečně řešit, zda chceme odpustit a pustit se jich. Tehdy nám skutečně může být pomoženo…Tato
skutečně blahodárná, vědomí intenzivně rozšiřující konstelace planet nastala poprvé již 3.12 2017.
Celé toto období od prosince 2017 do srpna 2018 můžeme tedy považovat za a obzvláště vhodné
pro terapeutickou, iracionální, prožitkovou a celkově hluboce léčivou práci na sobě.
Trigon Jupitera s Neptunem bude ještě doplněn do tzv. velkého vodního trigonu s Bílou Lunou.
Tuto vskutku zázračnou a harmonizující konstelaci si budeme užívat během května. Bílá luna neboli
Selena se nalézá od 12.1 do 13.8 ve znamení Raka, na návštěvě u Luny a tím nejčistším způsobem
nás podporuje a inspiruje v citlivé oblasti rodiny, rodu, rodičovství a tím pádem i psychického
zdraví, na kterém se třeba už jen vztah s rodiči silně podepsal... Tato situace nasává jednou za sedm
let a kromě jiného nám napomůže i v pročištění šesté čakry, tzv. třetího oka a posílí tedy naší
schopnost jasně zřít, prohlédnout za závoj iluze, vnímat třeba i mnohé náročné rodinné vztahové
situace spíše z hlediska duší, tj. procítit a pochopit, co nám svým zvláštním chováním chtějí třeba
členové rodiny či jiné blízké bytosti vlastně sdělit(-:
Do přesného trigonu s Neptunem se Bílá luna dostává 5.5, 16.5 pak do trigonu s Jupiterem a
nakonec 25.5 nastane i trigon samotného Neptuna s Jupiterem. Během května tedy bude naše
schopnost prohlédnout pod povrch věcí obzvláště posílena.
15.9 se Bílá luna spojí se vzestupným uzlem ve Lvu a podpoří naší tvořivost, sebevědomí,
radost ze života v těle a schopnost vědomého početí či počínání něčeho nového...
Po období vskutku hlubinného působení ve vodním znamení Štíra se 8.11 Jupiter přesune do
Střelce, do oblasti své vlády. V těchto dnech téměř doslova „vzlétneme k nebi“, zažijeme stavy
prozření, naše vědomí bude intenzivně rozšiřováno a budeme sklízet plody předchozí transformační
práce na sobě. Požehnání a dary Jupitera ve Střelci se budou týkat konkrétní oblasti podle
astrologického domu, nalézajícího se na začátku znamení Střelce v našich horoskopech. Tento
„hodný strýček“ své blahodárné působení „rozbalí“ naplno v následujícím roce 2019...
Zemitý a vodní rok 2018 s jeho spíše ženskou, jinovou energií bude tedy na konci krásně
prohříván jemně žhnoucím duchovním ohněm Jupitera ve Střelci. 27.12 se Jupiter propojí drobným
pozitivním aspektem „polosextil“ se Saturnem v Kozorohu a tento moment by mohl být jedním z
impulsů k započetí velké sociální a názorové obrody. Obě tyto společenské planety, učitelé lidstva,
budou během dalšího roku na svých místech, ve znameních, kde vládnou, což je poměrně vzácná
situace.
Milí přátelé, děkuji vám srdečně za vaší přízeň, pozornost a celkovou podporu a přeji vám
pohodový, ve všech oblastech úspěšný rok!
Nechť jsou naše srdce otevřená a Síla Lásky proudí skrze nás i mezi námi a světem…
Alita Zaurak
www.mandalia.cz – výklad horoskopu, přednášky, kursy, cestování, galer
Nastal čas otevřít se lásce a hojnosti…
Čas uskutečnit své záměry, nápady a získané inspirace a udělat své každodenní bytí krásnějším,
harmoničtějším a tak i zdravějším.
Věnovat pozornost hmotným záležitostem a dát je tak do pořádku.
Láskyplně pečovat o sebe a tím i o své životní prostředí...
Nový rok 2018 nám přináší možnost obzvláště intenzivně prožívat lásku a city v nejrůznějších
podobách: lásku k sobě, lásku jako sexuální přitažlivost, lásku k přátelům a blízkým, lásku k lidem,
zvířatům, přírodě, místům, věcem...a nakonec Lásku, která je vlastně vším…
Zatímco v uplynulém roce Slunce jsme se probouzeli a rozpomínali se, kdo vlastně jsme, co nás
baví a naplňuje, jak chceme žít, v následujícím roce Venuše můžeme toto poznání prostě a
jednoduše uskutečňovat. Den za dnem trpělivě jej uvádět do praxe.
Po mužském archetypu Krále a Tvořitele přichází k vládě Žena jako Umělkyně, Milenka,
Bohyně… Můžeme tedy v klidu a plně vědomě rozvíjet čistě ženské kvality: citlivost, vnímavost,
přijímání, a přitažlivost neboli magnetismus. Naše mnohem sebe-vědomější prožívání se nyní stane
navíc ještě i láskyplnějším. Pozornost bude směrována především do oblasti čtvrté, srdeční čakry.
Rok Slunce nás naučil začínat vždy od sebe a znovu a znovu se k sobě navracet. V roce Venuše
budeme stejně tak vedeni k tomu, abychom láskyplně přistupovali za prvé sami k sobě a stali se tak
přímo magnetem pro přitahování samých dobrých věcí!
Mantra „přijímám se“ by měla mnohem častěji rozeznívat a zevnitř prozařovat celou naší bytost.
Přijímejme se už tady, už teď, nikoliv až v budoucnu, kdy budeme lépe vypadat, kdy budeme mít
více peněz a zažívat lepší vztahy, kdy budeme úspěšnější, dokonalejší, duchovnější...
Znovu a znovu se rozpomínejme na to, že bez lásky nemá žádné naše počínání hlubší smysl a
význam. Zamilováni do sebe a vibrující naplno na této frekvenci se dostáváme do souladu se sebou
a tím i s okolním světem. Teprve tehdy nastává kýžené zlepšení v natolik životně důležitých
oblastech jako jsou partnerské vztahy, sexualita, zdraví a hmotné zabezpečení. Je-li voda našeho
těla nabíjena kladnými emocemi, stáváme se dříve či později zdravými a přitahujeme tak stejně
zdravé jedince, s nimiž můžeme prostě sdílet svou existenci a užívat darů života.
Venuše bývá astrology nazývána „malé štěstí“, protože souvisí s radostmi a požitky ve formě a
tvaru. Ty jsou však, jak známo, pomíjející a dočasné. Tendence připoutat se k někomu či k něčemu
by tedy měla být vyrovnávána nelpěním a vědomím této pomíjivosti a iluzornosti.
Abychom se nemuseli zmítat mezi těmito dvěma zdánlivými protiklady, reprezentovanými v
astrologii znamením Býka a Štíra nebo též druhým astrologickým domem Majetku a osmým
domem Smrti, potřebujeme se nalézat ve vyrovnaném stavu těla a mysli. Umět si dary Venuše
opravdu užít a vychutnat, třeba tak jakoby to už mělo být naposledy… Postupně se tak
osvobozujeme od snahy hromadit vše možné i nemožné, za každou cenu něco či někoho vlastnit,
dělat si nadbytečné zásoby, strachovat se o své zabezpečení a bránit tak životní síle a tím i lásce a
hojnosti volně proudit.
Ve dnech kolem 21.2 se Venuše spojí s Neptunem ve znamení Ryb. Tato konstelace nás otevře
přímo nadpozemskému vnímání lásky na všech úrovních. Budeme si moci vychutnat svou existenci
v těle, naplnit jej až po okraj Láskou, která však není závislá na vnějších okolnostech, na tom, zda
nás někdo má či nemá rád, zda se nám zrovna materiálně daří či ne, zda vypadáme či nevypadáme
dokonale a krásně… Láskou, kterou můžeme přijímat z nekonečného Zdroje a zavlažit jí tak
mnohdy vyprahlou půdu každodenní reality.
Číslo roku, které vznikne součtem číslic ve 2018 je 11. Jedenáctka bývá nazývána mistrovským
číslem, jehož podpora nám během tohoto roku jistě napomůže zvládat výzvy, které mohou během
roku v této oblasti přicházet. Dvě jedničky jako dva jedinci se mohou buď harmonicky propojit a
spolupracovat nebo naopak spolu soupeřit a bojovat.
Hlavní výzvou roku bude zřejmě SVOBODA V LÁSCE a SVOBODA VE HMOTĚ…
O tom jasně vypovídá především klíčová astrologická událost: vstup planety Uran do znamení
Býka po 84 letech. Uran jako princip absolutní svobody a nespoutanosti, urychlovač změn,
nabízející a přinášející nám přímo kvantové skoky ve vývoji, se ocitne ve znamení zemském, čistě
ženském, notoricky známém svou pomalostí až zbrzděností a extrémní potřebou ve stabilitě a klidu.
Mnohdy až bezcitný bouřlivák a revolucionář přijde na návštěvu k Venuši, která je ve znamení
Býka hlavní vládkyní. Není divu, že se Uran v Býku nalézá v pádu, zatlačený až zadupaný
umíněným, změny odmítajícím Býkem kamsi do hlubin. Co toto zdánlivě disharmonické spojení
přinese jak nám jedincům, tak i celému lidstvu? Zde se vskutku budeme muset nechat překvapit...
Svobodně milovat a milovat se, svobodně vlastnit, svobodně jíst, svobodně vydělávat peníze…
Aby takové kýžené a již nesmírně potřebné změny mohly nastat v realitě, musí nejprve proběhnout
v našich hlavách, v našich mozcích, neboli esotericky řečeno potřebujeme dostat požehnání shůry,
na úrovni sedmé, korunní čakry. Proto se Uran nalézal sedm let v předchozím znamení Berana,
které právě s hlavou souvisí, a doslova „připravoval půdu“ k velké revoluci v oblasti peněz,
stravování, emocí, sexuality, vztahu k přírodě a dalších podobných oblastech.
V roce 2018 bude Uran postupně pobývat ještě v obou těchto sousedících a dokonale na sebe
navazujících znameních. Do Býka vstoupí přesně 15.5 a poté se 7.11 zacouvá do Berana, kde se
pozdrží do 5.3 2019. Několikaměsíční pobyt Urana v Býku v roce 2018 bude tedy takovou
ochutnávkou či předehrou k jeho následnému sedmiletému působení. V období od 15.5 do 7.11
2018 budeme již moci dobře odpozorovat nejrůznější tendence bránící nám v přijetí sebe sama v
mužském či ženském těle, v plném přijetí života na planetě Zemi, budeme zažívat intenzivní
záblesky pochopení spojené se vztahem k penězům, jídlu, milostnému životu...
Poslední měsíce pobytu Urana v Beranu (od ledna do května 2018, od listopadu 2018 do března
2019) nám tak umožní osvobodit se od pochybností o sobě a svých možnostech a kvalitách.
Využijme tedy ještě možnost vrátit se v čase do svého dětství a narovnat „výchovou“ a dalšími vlivy
pokřivené a zkreslené vnímání sebe sama. Zažít a zakotvit stav plného SEBE-VĚDOMÍ: Jsem OK
takový, jaký nebo jaká jsem, tady a teď.
V tomto stavu se pak můžeme pustit do podivuhodného dobrodružství! S Uranem v Býku
budeme objevovat fungování doposud spíše teoreticky uchopených duchovních a vesmírných
zákonitostí tzv. natvrdo, v konkrétních situacích, v hmotě jako takové. Může tak dojít k
nejrůznějším urychlením v této oblasti: urychlení uzdravení, urychlení zbohatnutí či jiného zlepšení
životních podmínek, urychlení emocionálního vývoje, dosažení skutečné citové stability a
nezávislosti cestou plného otevření srdeční čakry. Mnozí citliví, doposud spíše uzavření lidé, se
budou osvobozovat ze svých starých zranění a strachů z minulosti a projevovat naplno své dary a
schopnosti. Tak bude přibývat kvalita opravdové lásky, manifestována reálnými jedinci, kteří budou
nesobecky a zdravě užívat života v těle a inspirovat k tomu ostatní.
V sedmiletém období Urana v Býku budou muži přirozeně vedeni k přijetí a uctívání ženského
principu, ženy se budou ještě aktivněji rozpomínat na svou vnitřní sílu a její správné používání. Pro
lidstvo bude hlavní výzvou reforma v oblasti financí a přehodnocení vztahu k nim a tím i ke svým
hmotným potřebám jako takovým. Stejně tak se stane ještě aktuálnější ekologie a náprava škod,
napáchaných v předchozích osmdesáti letech uměle vytvořeným „náboženstvím“ konzumování a
nakupování, nesmyslného vyrábění, spotřebovávání a nadměrného hromadění věcí. Alternativní
životní styly šetrné k přírodě i lidskému tělu, například minimalismus a další podobné tendence se
stanou stále rozšířenějšími a obvyklejšími, jak se to již nyní přirozeně děje u mladších generací.
Extrémní technický pokrok možná bude poněkud zpomalen a postupně nastane celkové
ozdravění a návrat lidí k skutečným hodnotám, ovšem i ke skutečným problémům, od nichž v
předchozích obdobích spíše unikali do virtuálního světa.
Saturn se nalézá již od 20.12 2017 ve znamení Kozoroha, kde je ve své vládě a v následujících
přibližně dvou a půl letech nás den za dnem a krok za krokem povede k praktickému a konkrétnímu
uskutečnění poznání, k němuž jsme zákonitě a více či méně dobrovolně došli během jeho
předchozího pobývání ve znamení Střelce v letech 2014 až 2017. Mnohé záležitosti se dají do
pořádku, do souladu s řádem vesmíru, mnohé absurdity budou prostě ukončeny, protože tudy už
dále cesta nevede…
Ano, Saturn je takovou planetární „stopkou“ na naší cestě životem. Zastavuje nás a někdy i nutí
se zamyslet nad svými prioritami a záměry a cíli. Jeho pomocníky jsou čas a tím pádem i
smrtelnost. Pohled na svůj život z této perspektivy nám skutečně pomáhá využívat mnohem lépe
své možnosti, svůj potenciál, své talenty a schopnosti.
Saturn v Kozorohu se nalézal naposledy od listopadu 1988 do února 1991. Tehdy nastaly
skutečně revoluční, zásadní změny v uspořádání naší společnosti i v životech nás jednotlivců. Co se
stane nyní? Ať už to bude cokoliv, jisté je, že to bude kvalitativní a jednoznačný posun dále a
výše…
Soustřeďme se tedy na to, co je pro nás podstatné a důležité, častěji se zastavujme, raději
dobrovolně(-: a odcházejme třeba jen na chvíli do ústraní, do samoty, do stavu meditace a
mentálního klidu. Tak se můžeme vědomě spojit se Saturnem jako moudrým a zkušeným vůdcem,
napomáhajícím jít přímou cestou za svým vlastním cílem. Pohled na svou mapu narození a zjištění,
v jakém astrologickém domě se nachází začátek znamení Kozoroha, nám pomůže upřesnit, v jaké
konkrétní životní oblasti na nás bude Saturn během roku 2018 působit a co od nás vyžadovat.
Ve dnech kolem 25.8 se Saturn v Kozorohu dostává do volného zemského trigonu s Uranem v
Býku. Dlouhodobé trpělivé úsilí Saturnovo bude podpořeno a urychleno uranickým kvantovým
impulsem. Otevřeme se úspěchu a dovolme si jej tak, že si jej prostě dopřejeme a užijeme tak, jako
by už nastal. To je jedno z „tajemství“ fenoménu materializace neboli zhmotňování, který si
pomalu, ale jistě osvojujeme už několik let a právě Uran v Býku nám bude napomáhat v urychlení
tohoto procesu. Ať už jde o dobré zdraví, prosperitu či krásný a naplněný vztah – žijme a ciťme se
tak, jako bychom to už měli!
Astrologické domy, v nichž se obě tyto tranzitující planety nalézají v našem individuálním
horoskopu, nám upřesní konkrétní životní oblasti, kde se spolupráce spřízněných planet projeví.
Silně vyjádřené kvality zemského živlu budou v roce 2018 harmonicky vyrovnány a doplněny
spřízněným živlem vodním. Pracovitost a někdy až přílišná konkrétnost či realističnost země bude
uvolňována a své konání a budování budeme moci náležitě procítit a ve výsledku na něm tolik
nelpět a více jej prožívat. Svým pocitům věnujme tedy obzvláštní pozornost, vždyť voda je poslední
ze všech čtyř živlů a může tedy v podobě povodně spláchnout náš „domeček z karet“, byť se zdál
jakkoliv pevný a stabilní...
Léčitel, učitel a štědrý dárce vyššího poznání Jupiter se po většinu roku (do listopadu 2018)
nalézá po dvanácti letech opět ve znamení Štíra a prozařuje, zvědomuje a tím i uzdravuje oblast
naší sexuality a s ní spojených mysterií. Pod jeho laskavým vedením se můžeme věnovat tomu, co
jsme doposud spíše odsouvali kamsi do podvědomí, co se nám opravdu nechtělo řešit, na co jsme
však naléhavě upozorňováni, někdy i dlouhodobě se táhnoucími zdravotními či psychickými nebo
vztahovými potížemi a problémy či prostě nespokojeností a disharmonií v milostném životě.
Jupiter ve Štíru nás navrací do minulosti, kde můžeme najít příčinu našich současných potíží a
poté transformovat nashromážděné negativní emoce a osvobodit se od nich. Učí nás zacházet
moudře se svou sexuální a tvořivou silou, uvědomit si jí, spojit se s ní, dovolit jí proudit a zdravě se
projevit ...Pod jeho vlivem můžeme skutečně „zřít pravdu“, často skrytou pod vrstvami všemožného
mentálního a jiného balastu, nashromážděného nejen v uplynulých 12 letech. Obzvláště očistné a
léčivé je jeho spojení s Prozerpinou ve dnech kolem 1.6 a 15.8.
Ve dnech kolem 25.5 a poté ještě 19.8 vytvoří Jupiter ve Štíru přesný pozitivní aspekt neboli
vztah s Neptunem v Rybách. Léčení hlubokých traumat z minulosti bude tedy ještě umocněno
všeobjímající andělskou energií, láskou a soucítěním. Naše problémy a různé toxické usazeniny v
psychice či někdy i na úrovni fyzického těla budou doslova rozpouštěny Boží láskou a milostí.
Důležité je zde však naše rozhodnutí, tedy svobodná volba, zda chceme své dlouhodobé problémy
skutečně řešit, zda chceme odpustit a pustit se jich. Tehdy nám skutečně může být pomoženo…Tato
skutečně blahodárná, vědomí intenzivně rozšiřující konstelace planet nastala poprvé již 3.12 2017.
Celé toto období od prosince 2017 do srpna 2018 můžeme tedy považovat za a obzvláště vhodné
pro terapeutickou, iracionální, prožitkovou a celkově hluboce léčivou práci na sobě.
Trigon Jupitera s Neptunem bude ještě doplněn do tzv. velkého vodního trigonu s Bílou Lunou.
Tuto vskutku zázračnou a harmonizující konstelaci si budeme užívat během května. Bílá luna neboli
Selena se nalézá od 12.1 do 13.8 ve znamení Raka, na návštěvě u Luny a tím nejčistším způsobem
nás podporuje a inspiruje v citlivé oblasti rodiny, rodu, rodičovství a tím pádem i psychického
zdraví, na kterém se třeba už jen vztah s rodiči silně podepsal... Tato situace nasává jednou za sedm
let a kromě jiného nám napomůže i v pročištění šesté čakry, tzv. třetího oka a posílí tedy naší
schopnost jasně zřít, prohlédnout za závoj iluze, vnímat třeba i mnohé náročné rodinné vztahové
situace spíše z hlediska duší, tj. procítit a pochopit, co nám svým zvláštním chováním chtějí třeba
členové rodiny či jiné blízké bytosti vlastně sdělit(-:
Do přesného trigonu s Neptunem se Bílá luna dostává 5.5, 16.5 pak do trigonu s Jupiterem a
nakonec 25.5 nastane i trigon samotného Neptuna s Jupiterem. Během května tedy bude naše
schopnost prohlédnout pod povrch věcí obzvláště posílena.
15.9 se Bílá luna spojí se vzestupným uzlem ve Lvu a podpoří naší tvořivost, sebevědomí,
radost ze života v těle a schopnost vědomého početí či počínání něčeho nového...
Po období vskutku hlubinného působení ve vodním znamení Štíra se 8.11 Jupiter přesune do
Střelce, do oblasti své vlády. V těchto dnech téměř doslova „vzlétneme k nebi“, zažijeme stavy
prozření, naše vědomí bude intenzivně rozšiřováno a budeme sklízet plody předchozí transformační
práce na sobě. Požehnání a dary Jupitera ve Střelci se budou týkat konkrétní oblasti podle
astrologického domu, nalézajícího se na začátku znamení Střelce v našich horoskopech. Tento
„hodný strýček“ své blahodárné působení „rozbalí“ naplno v následujícím roce 2019...
Zemitý a vodní rok 2018 s jeho spíše ženskou, jinovou energií bude tedy na konci krásně
prohříván jemně žhnoucím duchovním ohněm Jupitera ve Střelci. 27.12 se Jupiter propojí drobným
pozitivním aspektem „polosextil“ se Saturnem v Kozorohu a tento moment by mohl být jedním z
impulsů k započetí velké sociální a názorové obrody. Obě tyto společenské planety, učitelé lidstva,
budou během dalšího roku na svých místech, ve znameních, kde vládnou, což je poměrně vzácná
situace.
Milí přátelé, děkuji vám srdečně za vaší přízeň, pozornost a celkovou podporu a přeji vám
pohodový, ve všech oblastech úspěšný rok!
Nechť jsou naše srdce otevřená a Síla Lásky proudí skrze nás i mezi námi a světem…
Alita Zaurak
www.mandalia.cz – výklad horoskopu, přednášky, kursy, cestování, galerie
ROK VENUŠE 2018
Nastal čas otevřít se lásce a hojnosti…
Čas uskutečnit své záměry, nápady a získané inspirace a udělat své každodenní bytí krásnějším,
harmoničtějším a tak i zdravějším.
Věnovat pozornost hmotným záležitostem a dát je tak do pořádku.
Láskyplně pečovat o sebe a tím i o své životní prostředí...
Nový rok 2018 nám přináší možnost obzvláště intenzivně prožívat lásku a city v nejrůznějších
podobách: lásku k sobě, lásku jako sexuální přitažlivost, lásku k přátelům a blízkým, lásku k lidem,
zvířatům, přírodě, místům, věcem...a nakonec Lásku, která je vlastně vším…
Zatímco v uplynulém roce Slunce jsme se probouzeli a rozpomínali se, kdo vlastně jsme, co nás
baví a naplňuje, jak chceme žít, v následujícím roce Venuše můžeme toto poznání prostě a
jednoduše uskutečňovat. Den za dnem trpělivě jej uvádět do praxe.
Po mužském archetypu Krále a Tvořitele přichází k vládě Žena jako Umělkyně, Milenka,
Bohyně… Můžeme tedy v klidu a plně vědomě rozvíjet čistě ženské kvality: citlivost, vnímavost,
přijímání, a přitažlivost neboli magnetismus. Naše mnohem sebe-vědomější prožívání se nyní stane
navíc ještě i láskyplnějším. Pozornost bude směrována především do oblasti čtvrté, srdeční čakry.
Rok Slunce nás naučil začínat vždy od sebe a znovu a znovu se k sobě navracet. V roce Venuše
budeme stejně tak vedeni k tomu, abychom láskyplně přistupovali za prvé sami k sobě a stali se tak
přímo magnetem pro přitahování samých dobrých věcí!
Mantra „přijímám se“ by měla mnohem častěji rozeznívat a zevnitř prozařovat celou naší bytost.
Přijímejme se už tady, už teď, nikoliv až v budoucnu, kdy budeme lépe vypadat, kdy budeme mít
více peněz a zažívat lepší vztahy, kdy budeme úspěšnější, dokonalejší, duchovnější...
Znovu a znovu se rozpomínejme na to, že bez lásky nemá žádné naše počínání hlubší smysl a
význam. Zamilováni do sebe a vibrující naplno na této frekvenci se dostáváme do souladu se sebou
a tím i s okolním světem. Teprve tehdy nastává kýžené zlepšení v natolik životně důležitých
oblastech jako jsou partnerské vztahy, sexualita, zdraví a hmotné zabezpečení. Je-li voda našeho
těla nabíjena kladnými emocemi, stáváme se dříve či později zdravými a přitahujeme tak stejně
zdravé jedince, s nimiž můžeme prostě sdílet svou existenci a užívat darů života.
Venuše bývá astrology nazývána „malé štěstí“, protože souvisí s radostmi a požitky ve formě a
tvaru. Ty jsou však, jak známo, pomíjející a dočasné. Tendence připoutat se k někomu či k něčemu
by tedy měla být vyrovnávána nelpěním a vědomím této pomíjivosti a iluzornosti.
Abychom se nemuseli zmítat mezi těmito dvěma zdánlivými protiklady, reprezentovanými v
astrologii znamením Býka a Štíra nebo též druhým astrologickým domem Majetku a osmým
domem Smrti, potřebujeme se nalézat ve vyrovnaném stavu těla a mysli. Umět si dary Venuše
opravdu užít a vychutnat, třeba tak jakoby to už mělo být naposledy… Postupně se tak
osvobozujeme od snahy hromadit vše možné i nemožné, za každou cenu něco či někoho vlastnit,
dělat si nadbytečné zásoby, strachovat se o své zabezpečení a bránit tak životní síle a tím i lásce a
hojnosti volně proudit.
Ve dnech kolem 21.2 se Venuše spojí s Neptunem ve znamení Ryb. Tato konstelace nás otevře
přímo nadpozemskému vnímání lásky na všech úrovních. Budeme si moci vychutnat svou existenci
v těle, naplnit jej až po okraj Láskou, která však není závislá na vnějších okolnostech, na tom, zda
nás někdo má či nemá rád, zda se nám zrovna materiálně daří či ne, zda vypadáme či nevypadáme
dokonale a krásně… Láskou, kterou můžeme přijímat z nekonečného Zdroje a zavlažit jí tak
mnohdy vyprahlou půdu každodenní reality.
Číslo roku, které vznikne součtem číslic ve 2018 je 11. Jedenáctka bývá nazývána mistrovským
číslem, jehož podpora nám během tohoto roku jistě napomůže zvládat výzvy, které mohou během
roku v této oblasti přicházet. Dvě jedničky jako dva jedinci se mohou buď harmonicky propojit a
spolupracovat nebo naopak spolu soupeřit a bojovat.
Hlavní výzvou roku bude zřejmě SVOBODA V LÁSCE a SVOBODA VE HMOTĚ…
O tom jasně vypovídá především klíčová astrologická událost: vstup planety Uran do znamení
Býka po 84 letech. Uran jako princip absolutní svobody a nespoutanosti, urychlovač změn,
nabízející a přinášející nám přímo kvantové skoky ve vývoji, se ocitne ve znamení zemském, čistě
ženském, notoricky známém svou pomalostí až zbrzděností a extrémní potřebou ve stabilitě a klidu.
Mnohdy až bezcitný bouřlivák a revolucionář přijde na návštěvu k Venuši, která je ve znamení
Býka hlavní vládkyní. Není divu, že se Uran v Býku nalézá v pádu, zatlačený až zadupaný
umíněným, změny odmítajícím Býkem kamsi do hlubin. Co toto zdánlivě disharmonické spojení
přinese jak nám jedincům, tak i celému lidstvu? Zde se vskutku budeme muset nechat překvapit...
Svobodně milovat a milovat se, svobodně vlastnit, svobodně jíst, svobodně vydělávat peníze…
Aby takové kýžené a již nesmírně potřebné změny mohly nastat v realitě, musí nejprve proběhnout
v našich hlavách, v našich mozcích, neboli esotericky řečeno potřebujeme dostat požehnání shůry,
na úrovni sedmé, korunní čakry. Proto se Uran nalézal sedm let v předchozím znamení Berana,
které právě s hlavou souvisí, a doslova „připravoval půdu“ k velké revoluci v oblasti peněz,
stravování, emocí, sexuality, vztahu k přírodě a dalších podobných oblastech.
V roce 2018 bude Uran postupně pobývat ještě v obou těchto sousedících a dokonale na sebe
navazujících znameních. Do Býka vstoupí přesně 15.5 a poté se 7.11 zacouvá do Berana, kde se
pozdrží do 5.3 2019. Několikaměsíční pobyt Urana v Býku v roce 2018 bude tedy takovou
ochutnávkou či předehrou k jeho následnému sedmiletému působení. V období od 15.5 do 7.11
2018 budeme již moci dobře odpozorovat nejrůznější tendence bránící nám v přijetí sebe sama v
mužském či ženském těle, v plném přijetí života na planetě Zemi, budeme zažívat intenzivní
záblesky pochopení spojené se vztahem k penězům, jídlu, milostnému životu...
Poslední měsíce pobytu Urana v Beranu (od ledna do května 2018, od listopadu 2018 do března
2019) nám tak umožní osvobodit se od pochybností o sobě a svých možnostech a kvalitách.
Využijme tedy ještě možnost vrátit se v čase do svého dětství a narovnat „výchovou“ a dalšími vlivy
pokřivené a zkreslené vnímání sebe sama. Zažít a zakotvit stav plného SEBE-VĚDOMÍ: Jsem OK
takový, jaký nebo jaká jsem, tady a teď.
V tomto stavu se pak můžeme pustit do podivuhodného dobrodružství! S Uranem v Býku
budeme objevovat fungování doposud spíše teoreticky uchopených duchovních a vesmírných
zákonitostí tzv. natvrdo, v konkrétních situacích, v hmotě jako takové. Může tak dojít k
nejrůznějším urychlením v této oblasti: urychlení uzdravení, urychlení zbohatnutí či jiného zlepšení
životních podmínek, urychlení emocionálního vývoje, dosažení skutečné citové stability a
nezávislosti cestou plného otevření srdeční čakry. Mnozí citliví, doposud spíše uzavření lidé, se
budou osvobozovat ze svých starých zranění a strachů z minulosti a projevovat naplno své dary a
schopnosti. Tak bude přibývat kvalita opravdové lásky, manifestována reálnými jedinci, kteří budou
nesobecky a zdravě užívat života v těle a inspirovat k tomu ostatní.
V sedmiletém období Urana v Býku budou muži přirozeně vedeni k přijetí a uctívání ženského
principu, ženy se budou ještě aktivněji rozpomínat na svou vnitřní sílu a její správné používání. Pro
lidstvo bude hlavní výzvou reforma v oblasti financí a přehodnocení vztahu k nim a tím i ke svým
hmotným potřebám jako takovým. Stejně tak se stane ještě aktuálnější ekologie a náprava škod,
napáchaných v předchozích osmdesáti letech uměle vytvořeným „náboženstvím“ konzumování a
nakupování, nesmyslného vyrábění, spotřebovávání a nadměrného hromadění věcí. Alternativní
životní styly šetrné k přírodě i lidskému tělu, například minimalismus a další podobné tendence se
stanou stále rozšířenějšími a obvyklejšími, jak se to již nyní přirozeně děje u mladších generací.
Extrémní technický pokrok možná bude poněkud zpomalen a postupně nastane celkové
ozdravění a návrat lidí k skutečným hodnotám, ovšem i ke skutečným problémům, od nichž v
předchozích obdobích spíše unikali do virtuálního světa.
Saturn se nalézá již od 20.12 2017 ve znamení Kozoroha, kde je ve své vládě a v následujících
přibližně dvou a půl letech nás den za dnem a krok za krokem povede k praktickému a konkrétnímu
uskutečnění poznání, k němuž jsme zákonitě a více či méně dobrovolně došli během jeho
předchozího pobývání ve znamení Střelce v letech 2014 až 2017. Mnohé záležitosti se dají do
pořádku, do souladu s řádem vesmíru, mnohé absurdity budou prostě ukončeny, protože tudy už
dále cesta nevede…
Ano, Saturn je takovou planetární „stopkou“ na naší cestě životem. Zastavuje nás a někdy i nutí
se zamyslet nad svými prioritami a záměry a cíli. Jeho pomocníky jsou čas a tím pádem i
smrtelnost. Pohled na svůj život z této perspektivy nám skutečně pomáhá využívat mnohem lépe
své možnosti, svůj potenciál, své talenty a schopnosti.
Saturn v Kozorohu se nalézal naposledy od listopadu 1988 do února 1991. Tehdy nastaly
skutečně revoluční, zásadní změny v uspořádání naší společnosti i v životech nás jednotlivců. Co se
stane nyní? Ať už to bude cokoliv, jisté je, že to bude kvalitativní a jednoznačný posun dále a
výše…
Soustřeďme se tedy na to, co je pro nás podstatné a důležité, častěji se zastavujme, raději
dobrovolně(-: a odcházejme třeba jen na chvíli do ústraní, do samoty, do stavu meditace a
mentálního klidu. Tak se můžeme vědomě spojit se Saturnem jako moudrým a zkušeným vůdcem,
napomáhajícím jít přímou cestou za svým vlastním cílem. Pohled na svou mapu narození a zjištění,
v jakém astrologickém domě se nachází začátek znamení Kozoroha, nám pomůže upřesnit, v jaké
konkrétní životní oblasti na nás bude Saturn během roku 2018 působit a co od nás vyžadovat.
Ve dnech kolem 25.8 se Saturn v Kozorohu dostává do volného zemského trigonu s Uranem v
Býku. Dlouhodobé trpělivé úsilí Saturnovo bude podpořeno a urychleno uranickým kvantovým
impulsem. Otevřeme se úspěchu a dovolme si jej tak, že si jej prostě dopřejeme a užijeme tak, jako
by už nastal. To je jedno z „tajemství“ fenoménu materializace neboli zhmotňování, který si
pomalu, ale jistě osvojujeme už několik let a právě Uran v Býku nám bude napomáhat v urychlení
tohoto procesu. Ať už jde o dobré zdraví, prosperitu či krásný a naplněný vztah – žijme a ciťme se
tak, jako bychom to už měli!
Astrologické domy, v nichž se obě tyto tranzitující planety nalézají v našem individuálním
horoskopu, nám upřesní konkrétní životní oblasti, kde se spolupráce spřízněných planet projeví.
Silně vyjádřené kvality zemského živlu budou v roce 2018 harmonicky vyrovnány a doplněny
spřízněným živlem vodním. Pracovitost a někdy až přílišná konkrétnost či realističnost země bude
uvolňována a své konání a budování budeme moci náležitě procítit a ve výsledku na něm tolik
nelpět a více jej prožívat. Svým pocitům věnujme tedy obzvláštní pozornost, vždyť voda je poslední
ze všech čtyř živlů a může tedy v podobě povodně spláchnout náš „domeček z karet“, byť se zdál
jakkoliv pevný a stabilní...
Léčitel, učitel a štědrý dárce vyššího poznání Jupiter se po většinu roku (do listopadu 2018)
nalézá po dvanácti letech opět ve znamení Štíra a prozařuje, zvědomuje a tím i uzdravuje oblast
naší sexuality a s ní spojených mysterií. Pod jeho laskavým vedením se můžeme věnovat tomu, co
jsme doposud spíše odsouvali kamsi do podvědomí, co se nám opravdu nechtělo řešit, na co jsme
však naléhavě upozorňováni, někdy i dlouhodobě se táhnoucími zdravotními či psychickými nebo
vztahovými potížemi a problémy či prostě nespokojeností a disharmonií v milostném životě.
Jupiter ve Štíru nás navrací do minulosti, kde můžeme najít příčinu našich současných potíží a
poté transformovat nashromážděné negativní emoce a osvobodit se od nich. Učí nás zacházet
moudře se svou sexuální a tvořivou silou, uvědomit si jí, spojit se s ní, dovolit jí proudit a zdravě se
projevit ...Pod jeho vlivem můžeme skutečně „zřít pravdu“, často skrytou pod vrstvami všemožného
mentálního a jiného balastu, nashromážděného nejen v uplynulých 12 letech. Obzvláště očistné a
léčivé je jeho spojení s Prozerpinou ve dnech kolem 1.6 a 15.8.
Ve dnech kolem 25.5 a poté ještě 19.8 vytvoří Jupiter ve Štíru přesný pozitivní aspekt neboli
vztah s Neptunem v Rybách. Léčení hlubokých traumat z minulosti bude tedy ještě umocněno
všeobjímající andělskou energií, láskou a soucítěním. Naše problémy a různé toxické usazeniny v
psychice či někdy i na úrovni fyzického těla budou doslova rozpouštěny Boží láskou a milostí.
Důležité je zde však naše rozhodnutí, tedy svobodná volba, zda chceme své dlouhodobé problémy
skutečně řešit, zda chceme odpustit a pustit se jich. Tehdy nám skutečně může být pomoženo…Tato
skutečně blahodárná, vědomí intenzivně rozšiřující konstelace planet nastala poprvé již 3.12 2017.
Celé toto období od prosince 2017 do srpna 2018 můžeme tedy považovat za a obzvláště vhodné
pro terapeutickou, iracionální, prožitkovou a celkově hluboce léčivou práci na sobě.
Trigon Jupitera s Neptunem bude ještě doplněn do tzv. velkého vodního trigonu s Bílou Lunou.
Tuto vskutku zázračnou a harmonizující konstelaci si budeme užívat během května. Bílá luna neboli
Selena se nalézá od 12.1 do 13.8 ve znamení Raka, na návštěvě u Luny a tím nejčistším způsobem
nás podporuje a inspiruje v citlivé oblasti rodiny, rodu, rodičovství a tím pádem i psychického
zdraví, na kterém se třeba už jen vztah s rodiči silně podepsal... Tato situace nasává jednou za sedm
let a kromě jiného nám napomůže i v pročištění šesté čakry, tzv. třetího oka a posílí tedy naší
schopnost jasně zřít, prohlédnout za závoj iluze, vnímat třeba i mnohé náročné rodinné vztahové
situace spíše z hlediska duší, tj. procítit a pochopit, co nám svým zvláštním chováním chtějí třeba
členové rodiny či jiné blízké bytosti vlastně sdělit(-:
Do přesného trigonu s Neptunem se Bílá luna dostává 5.5, 16.5 pak do trigonu s Jupiterem a
nakonec 25.5 nastane i trigon samotného Neptuna s Jupiterem. Během května tedy bude naše
schopnost prohlédnout pod povrch věcí obzvláště posílena.
15.9 se Bílá luna spojí se vzestupným uzlem ve Lvu a podpoří naší tvořivost, sebevědomí,
radost ze života v těle a schopnost vědomého početí či počínání něčeho nového...
Po období vskutku hlubinného působení ve vodním znamení Štíra se 8.11 Jupiter přesune do
Střelce, do oblasti své vlády. V těchto dnech téměř doslova „vzlétneme k nebi“, zažijeme stavy
prozření, naše vědomí bude intenzivně rozšiřováno a budeme sklízet plody předchozí transformační
práce na sobě. Požehnání a dary Jupitera ve Střelci se budou týkat konkrétní oblasti podle
astrologického domu, nalézajícího se na začátku znamení Střelce v našich horoskopech. Tento
„hodný strýček“ své blahodárné působení „rozbalí“ naplno v následujícím roce 2019...
Zemitý a vodní rok 2018 s jeho spíše ženskou, jinovou energií bude tedy na konci krásně
prohříván jemně žhnoucím duchovním ohněm Jupitera ve Střelci. 27.12 se Jupiter propojí drobným
pozitivním aspektem „polosextil“ se Saturnem v Kozorohu a tento moment by mohl být jedním z
impulsů k započetí velké sociální a názorové obrody. Obě tyto společenské planety, učitelé lidstva,
budou během dalšího roku na svých místech, ve znameních, kde vládnou, což je poměrně vzácná
situace.
Milí přátelé, děkuji vám srdečně za vaší přízeň, pozornost a celkovou podporu a přeji vám
pohodový, ve všech oblastech úspěšný rok!
Nechť jsou naše srdce otevřená a Síla Lásky proudí skrze nás i mezi námi a světem…
Alita Zaurak
www.mandalia.cz – výklad horoskopu, přednášky, kursy, cestování, galerie