Setkání s Inelií

MOTTO: „Lidé čekají, že se stane nějaká změna zvenčí, a následně se změní i jejich 

život. Takhle to nefunguje. Změna přichází zevnitř.“ Inelia Benz
Inelia Benz přiletěla koncem srpna do Evropy na své poslední veřejné vystoupení. 

Kamarádka Monika se setkání zúčastnila: zde její dojmy a zážitky společně s 

informacemi ze tři a půl hodinového videozáznamu

 (https://ascension101.com/en/estore/product/83-inelia-in-girona-2016.html?utm_source=newsletter_457&utm_medium=email&utm_campaign=the-

presentation-in-girona-now-available-in-our-store ).
Monika vypráví: „Letěla jsem do Barcelony a odtud autobusem hodinu a půl

 do Girony. Girona je krásné malé historické městečko. Večer žije, lidé jsou

 na ulicích, spokojení. Program s Inelií byl rozdělený na dvě části: dopolední 

program pro užší okruh asi třiceti lidí z platformy Walk With Me Now, 

odpolední program pro asi dvěstě padesát lidí. I v osobním kontaktu je Inelie neuvěřitelná – lidská, vřelá. Překvapilo mne, jak je malinká!“

Témata, o kterých se na setkání mluvilo:
JAK BÝT A ZŮSTAT V INTEGRITĚ
Jsme zvyklí si myslet, že žít spirituální život znamená něco vznešeného a 

projevuje se „velkými“ činy. Spiritualita nového paradigmatu je však energií 

uvědomění, které prostupuje i ty nejobyčejnější skutky a myšlenky všedního

 dne. Právě „malé věci“ nám nejvíce pomáhají. Nová spiritualita – to je práce

 s energií, vědomím a vnímavostí (energy, consciousness, awareness).
Na prvním místě je dobré přestat negativně smýšlet (a mluvit) o nás samých. 

Podceňující myšlenky jsou výsledkem vnějšího podmiňování a vložených 

programů. Děti samy sebe vnímají jako střed vesmíru, kolem kterého se vše 

točí. Až nevědomou výchovou přijde podmiňování a s ním pochybování o sobě.

 Nejsme zvyklí sami sobě dávat pozornost a ukazovat své světlo: jsme

 vychovaní stát stranou, neprojevovat se, nebýt na sebe pyšní, nechválit se, 

nepřijímat se. Podmiňování vede k tomu, že se začneme pozorovat a hodnotit,

porovnávat a posuzovat.
Jako dospělí často lžeme – i v drobných, nedůležitých věcech. Když ale

 desetkrát za den řekneme ze zdvořilosti nebo strachu „ano“, přestože si ve 

skutečnosti myslíme (a rádi bychom řekli) „ne“, tak narušujeme svoji integritu. 

To nás vyvádí z rovnováhy – a na konci dne zjistíme, že jsme unavení a 

znechucení. Integrita je život v souladu se sebou. Lidé zaměňují sebelásku za

 egoismus, ale je tu výrazný rozdíl. Egoismus, sobectví, je ve skutečnosti 

nedostatek lásky k sobě samému – a aby člověk tuto nelásku vykompenzoval, 

musí se chovat egoisticky. Kdo rozdává, tomu neubývá: jsou to lidé, kteří se 

mají rádi a mají rádi život.

Důležité je si ZVĚDOMIT si, ČÍ REALITU VYŽIVUJI SVOJÍ ENERGIÍ, 

POZORNOSTÍ, EMOCEMI, SLOVY, PENĚZI,…?
Jsem s tím opravdu v souladu? Např. peníze jsou projevem čchi, životní 

energie, našeho času a dovedností. Když si uvědomíme, jak je utrácíme, kam je

 dáváme a co jimi podporujeme, jsme s tím v souladu, integritě? Kdybychom 

skutečně vnímali peníze jako svoji energii, přestali bychom spoustu věcí 

nakupovat.

S otázkou integrity souvisí téma TVOŘENÍ REALITY (reality creation). K jaké 

tvořené realitě přidáváme svoji energii? Např. v pracovním kolektivu není 

oblíben jistý kolega. Přijdete do práce a narazíte na hlouček spolupracovníků, 

kteří dotyčného kolegu pomlouvají. Očekávají, že se k nim připojíte. Přidáte 

svoji energii k tomuto – negativnímu – tvoření reality? Vědomějším krokem je

 podívat se, jaký pocit ve vás onen člověk vyvolává, kde je tento pocit ve 

vašem těle, co s ním máte vy spojené. Je to vaše téma. Když změníme

 pozornost (nasměrovanou energii), změníte tím i realitu.

NESTĚŽUJTE SI!
Velice často se nás někdo snaží VTÁHNOUT DO DRAMATU. Pozorujte pocity, 

které to ve vás vyvolává. Je vám příjemné se těchto dramat zúčastnit? Koho/co 

svojí energií vyživujeme? Zvláštní kapitolou je STĚŽOVÁNÍ SI. Můžete reagovat

 různě: 1.nereagovat, 2.připojit se ke stěžování (tj. vyživovat ho svojí energií)

 nebo 3.reagovat pozitivně. Stěžování si snižuje nejen naši vibrační frekvenci, 

ale i frekvenci lidí v našem okolí. U stěžování je vždy důležitý úhel pohledu

 stěžovatele. Když někdo překračuje naše hranice, je potřeba se mu jasně

 postavit a vymezit se. Avšak když se něco děje kolem nás, co výrazně naše

 hranice nezatěžuje, a jako reakce se nabízí stěžování, máme na výběr. Např. 

stojíte ve frontě, která se vůbec neposouvá. Vypadá to, že v ní zůstanete trčet půl

 hodiny. Pro takové příležitosti je dobré mít v tašce knihu a čokoládu. Bez

 čokolády ani nevycházejte z domu! Skvělé, máte půl hodiny času, můžete si

 číst a dát si čokoládu! Výsledkem je úplně jiná realita, než kdybyste si stěžovali.

 A zůstali jste v integritě. Situace, které vnímáme jako strašné, můžeme obrátit

 ve svoji výhodu. Když si uvědomíte, že si stěžujete, prostě přestaňte. 

Poděkujte: „děkuji ti, myšlenko“, a pusťte ji. Je ovšem třeba upřímně říct, že čím 

jsme starší, tím jde změna naučených návyků hůře, protože zaběhaných 

zvyků a programů je samozřejmě více…. Takže je potřeba být pilný, pečlivý,

 trpělivý a vytrvalý.

MANIFESTACE – DENNÍ SNĚNÍ
Jaký je rozdíl mezi tím, když chceš něco manifestovat, a tím, když něco jenom 

pozoruješ? Manifestace je tvůrčí činnost: něco chcete zhmotnit, aby se tak 

stalo podle vašich představ. Představujete si předměty i životy do nejmenšího

 detailu: např. nejen že chcete mít v ruce jablko, ale jeho vůni, tvar, jak ho držíte

 v ruce… Stejně tak můžete pracovat s různými možnostmi vašich životů. V

 jednom jste hudebnicí, ve druhém finanční poradkyní…Do těchto životů můžete

 v denním snění vstoupit, „osahat si je“, navnímat, a reálně si z nich určité kvality,

 které v něm máme, žít. Je možné, že se z určitých křižovatek ve svém životě 

dostanete po různých časových liniích (timelines) do různých životů.
Inelia k tomuto tématu sdílela příběh, kdy jí přišla zpráva, že její mise končí v

 roce 2017. Nejprve si myslela, že zemře, tj. odejde z planety. Dříve to neříkala

 veřejně. Potom potkala svého současného snoubence a řekla si, že by ráda

 na Zemi ještě chvíli pobyla – a že by ukončení veřejného vystupování nemuselo 

být smrtí, ale důchodem. Nicméně i slovo „důchod“ (retirement) má spoustu

 negativních energetických nánosů, a proto zvolila časovou linii, ve které ani 

neumírá, ani neodchází do důchodu, ale MĚNÍ POVOLÁNÍ. Se snoubencem

 budují Shamanshack, místo léčení a učení v přírodě, takže se sice stáhne z 

veřejného života, ale stále bude pracovat na vzestupu Země.
(Moje poznámka: Inelia již dříve sdílela zcela zásadní věc: manifestujeme 

neustále, v každé chvíli. Otázkou je, jakou máme kontrolu nad tím, co se 

projeví jako realita? Zásadní rozdíl totiž tkví v NEVĚDOMÉ versus VĚDOMÉ

 manifestaci. Manifestuje naše nevědomí, tj. naše nevědomé programy, které

 s přáním duše a Vyššího Já nemusí mít nic společného, nebo naše vědomí? https://ascension101.com/en/home/free-articles/109-october-2015/585

-free-manifestation-series-sign-up-now.html )

ČLOVĚK TVŮRCE
Inelia říká, že člověk si věci nepřitahuje, nýbrž je tvoří. Mnoho autorů tvrdí, 

že si z nějakého pole přitahujeme lidi, situace, peníze, setkání, události… 

Inelia tvrdí, že nejsme magnety, nýbrž TVŮRCI: realitu si tvoříme. S Monikou 

její názor nahlížíme tak, že „přitahování“ je v podstatě magie – ovládání silou

 myšlenky. Tj. musí být přítomný mocenský prvek ovládání reality. U tvoření 

nepotřebujeme nikoho a nic ovládat – leda tak své schopnosti soustředění a 

záměru. Je dobré si také připomenout, že karma neexistuje – můžeme změnit 

cokoliv, i náročný osud, který by nám předpovědělo sto kartářek…
S tímto tématem souvisel i dotaz z publika, co se děje s dušemi po potratu či 

eutanazii. Inelia odpovídá: Duše je věčná. Člověk má ve svém životě několik 

křižovatek (junctions), kdy se může rozhodnout, zda zůstat na planetě, či zemřít, 

i když si to neuvědomujeme. Rozhodnutí, zda učinit potrat či ne, jsou ve 

skutečnosti DOHODAMI (agreements – anglicky „agree“ je souhlasit, tj. dohoda

 ve smyslu souhlasu obou stran). V případě potratu dohodou matky a dítěte. 

Ineliina matka chtěla Inelii třikrát potratit, ale Inelia (její duše a Vyšší Já) s tím 

nesouhlasila – „a tady jsem“. Jsou zde možnosti volby.

MANIFESTACE VLASTNÍ VŮLE, ČI PODŘÍZENÍ SE VŮLI BOHA?
Z publika přišel dotaz, jaký je rozdíl mezi podřízením se boží vůli a 

manifestací vlastního přání. Inelia nejprve řekla, že podřízení se vůli Boha je 

programem, „který může být velmi snadno zneužitý, ovládnutý jinými silami 

(hijacked). Dokonce už samotná slova říkají, že zahazujeme svoji sílu

(giving away our power).“ Je potřeba skutečně zvážit, jaké jsou podle nás

 požadavky boží vůle, a udělat rozhodnutí, zda je chceme ve svém životě 

uskutečnit či nikoli. Jestliže váháme mezi podřízením se boží vůli a manifestací

 vlastní vůle, můžeme si s manifestací pohrát: např. týden můžeme předstírat

 (pretend – i představovat si, hrát si na něco) jinou realitu, než jaká je ve 

skutečnosti. (Inelia dává příklad: jste doma na rodičovské dovolené s dětmi a

 týden můžete předstírat, že jste babysitter a děti jsou sousedovic.) Tj. jakobyste

 týden nechali svoji realitu být na pokoji. Energie se vyjasní, získáte odstup, a

 potom se můžete zeptat: prosazuji vlastní vůli, nebo se podřizuji (Do I force it 

 

or do I surrender?)?

MOUDROST A VĚDOMOSTI
Existuje pole vědomostí – a to je přístupné komukoliv. Jsou tam vědomosti

 všeho druhu, od mystického poznání po návod na opravu pračky. Každá

 vědomost má své pole a člověk se na něj může napojit a informaci si stáhnout.

 Nicméně stejně dobře může zasednout k internetu a vědomost si najít

 (pokud na internetu je). Není potřeba hrát si na mystiku. Každopádně když se

chcete dostat k určitému poli vědomostí, je také dobré jít tam, kde je větší

 koncentrace lidí, kteří tuto vědomost již mají (např. zajímá vás biologie, tak si

 chodíte sednout do posluchárny přírodovědné fakulty na přednášku.) Skrze pole

 vědomostí přítomných lidí se může toto pole aktivovat i v nás.
Na dotaz z publika týkající se inkvizičních procesů v minulosti Inelia odpověděla, 

že minulí vládci světa, ti, kteří drželi moc, vystupovali proti MOUDROSTI. Jejich 

ničivé tažení nebylo vůči určitým konkrétním skupinám obyvatelstva, ale vůči

 těm, kdo nesli dávnou moudrost z(Z)emě – což byli především Židé a ženy

(„čarodějnické“ procesy).

PŘÍBĚHY NAŠEHO TĚLA
Když se nám, resp. našemu tělu, něco stane, vznikne p(P)říběh. „Toto se mi 

(kdysi) stalo, A PROTO…blablabla“.Často se určitým způsobem chováme 

prostě proto, že jsme příběhem chyceni. Inelia sdílela vlastní příběh, kdy v 

osmnácti letech havarovala na motorce. Šlo o téměř smrtelnou nehodu. 

Naštěstí si při ní pouze poranila ruce. (Toto zranění ukončilo její ambice být 

profesionální hudebnicí, nejlepší na celém světě.) „Ten příběh nosím dlouho

 a velmi dobře mi slouží, ale je to JENOM PŘÍBĚH.“ Popisovala, jak si uvědomila

 své lpění na příběhu o zranění ruky a následném fyzickém i psychickém traumatu. 

Když jej chtěla zpracovat, narazila na firewall („zabezpečení“, které nám brání 

změnit určité zvlášť hluboko zakořeněné programy). Tj. určitá část osobnosti 

nechtěla příběh pustit, nechtěla situaci napravit. Je potom potřeba položit si 

otázku – proč? V Ineliině případě šlo o snahu jejího fyzického těla na sebe 

upozornit, vyžádat si více laskavosti a péče, protože Inelia, jak se přiznala, se svým

tělem, resp. fyzickými symptomy bolesti, příliš trpělivosti nemá, nechce zapadat do

 dramat. „Mé tělo mi říká, že jsem k němu krutá.“ Tělo tedy žádá uznání příběhu. 

Lpění na příběhu vyžaduje průzkum: K čemu nám příběh slouží? Co nám 

umožňuje dělat a nedělat? Kdybych byla zdravá, jak by se moje životní situace 

změnila? Např. bych měla zdravější vztah s partnerem… chci to vůbec? Tj. je 

důležité se ptát, k čemu nám nemoc či úraz slouží a jak slouží lidem kolem nás. 

A konečně: Jak můžeme žít, aniž bychom nemoci či úrazy – a jejich příběhy

 – potřebovali?

POZOROVÁNÍ
Pozorování (observation) je fascinující metoda spirituální práce. Klíčové při něm 

je skutečně pouze neutrálně pozorovat, tj. nevnášet žádná svá osobní hodnocení, 

posuzování, přání a touhy. Pozorování může vést k samovolnému VYŘEŠENÍ

 (resolve) určité situace, kterou pozorujeme, ale neznamená to, že se se stane to, 

co chceme, aby se stalo. Jednoduše pozorováním, tj. výměnou energie, se něco dá

 do pohybu, možná i zrychlí. Pozorování můžeme použít, když při manifestaci, tj. 

práci na zhmotnění našich přání, narazíme na určitý blok a firewall. Tehdy při 

takovém zaseknutí je dobré překážku jednoduše pozorovat, a to v jednotlivých 

aspektech, položkách, částech… Chceme něco skutečně vidět, možná i pochopit

 – a „vedlejším efektem“ je, že se záležitost pohne.

LÉČENÍ
Inelia posluchačům v jednu chvíli řekla, že dle jejího odhadu je v publiku 

osmdesát procent léčitelů (healer). A kdo je to vlastně léčitel? Je to člověk, za 

nímž chodí členové rodiny a kamarádi, když mají problém, svěřují se mu cizí 

lidé… Tito „léčitelé“ mají zvýšenou citlivost a empatii, proto je pro ně těžké v 

našem světě žít. Násobně vnímají energie a jsou naučení říkat „ano“, vyhovět, 

vycházet lidem vstříc (což je přirozeností léčitele). Jestliže chceme zůstat v 

kontaktu s kolektivem, a přitom se oddělit od negativních, nízkovibračních jevů a

 dramat, máme více rozlišovat a rozeznávat, jak se s kolektivem spojujeme, jaký je

 náš záměr a jak náš záměr rezonuje se záměrem kolektivu. Je potřeba opustit 

energii zachránce-spasitele. Podle Ineliiných slov má většina lidí na Zemi srdce 

na pravém místě a chtějí vytvořit krásný svět.

NA ZÁVĚR…
„Nezáleží na tom, co se nám děje, ale na tom, jak se kvůli tomu cítíš. Pořád se

 něco děje. Otázka je, jestli k tomu přistupujeme, jako že MNĚ se to děje, nebo SE to

 děje. Pak mi to sice nemusí být příjemné, ale nerozhodí mne to. Je důležité mít 

záměr, zadání, aby se věci mohly dít.“

Děkuji milé přítelkyni Monice za sdílení!

Autorkou tohoto textu je Terezie Dubinová, PhD. Psáno pro www.oheladom.cz

 Pokud text přebíráte na svůj web, čiňte tak pouze s plným odkazem včetně této

 poznámky, a pošlete mi link na mailovou adresu. Děkuji za spolupráci.