To,co stačí...

20.02.2015 14:53

To, co stačí, abychom se pohnuli vpřed.

Dozvědět se o původu našeho rodu.

Celý vývoj planety je i naším vývojem.

Vznik veškeré hmoty byl určen vědomím.

Které si uvědomilo sebe sama.

Bolest přestává být nutnou podmínkou uvědomování si sebe sama.

Lze si užít pocit ze svého bytí jakožto součásti celku.

Lze se volně pohybovat proudem vědomí, které je samo o sobě celkem.

Není překážek. Není nutnosti.

Není boje ani důvodu k němu.

Varianty vývoje jsou totéž, co hra na klavír.

Mysl obrácená k sobě je zároveň obrácená k veškerému. 

Principy vložené do stavebních kamenů sluneční soustavy jsou zároveň návodem, jak 

přečíst svoji

 současnou konfiguraci.

Současná konfigurace je analogická s polem reálných možností.

Pole reálných možností je pouhým prodloužením již uskutečněných možností.

A pole uskutečněných i reálných možností je totéž co identita.

Láska k uskutečněným možnostem zakládá důvěru v možnosti reálné.

Láska k reálným možnostem tvoří expandující skutečnost.

Expandující skutečnost je zářivá a jiskřící.

A proto je zážitek krásy tím, oč tu běží.

Zářivá, jiskřící a přímá ať je tvá páteř.

Proud životní síly, elektrická řeka.

Bytí bez počátku směřující do zvětšujícího se prožitku.

Prožitek sebe jako jediný důvod.

Prožitek sebe jako součásti boha.

Je to, co stačí.

Antonín Baudyš jr.